O kontekstach kulturowych polskich przekładów powieści Les Misérables Wiktora Hugo (publikowanych w latach 1862‑2012)

Authors

  • Jadwiga Warchoł Uniwersytet Śląski

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.20.2014.26.03

Keywords:

Polish translations of Les Misérables, series of translations, diachronic, synchronic, cultural contexts, publishers

Abstract

The Cultural Contexts of the Polish Translations of V. Hugo’s Novel Les Misérables (Published in the Years 1862‑2012)

The article discussed both extra– and intra‑textual cultural contexts of translation. Very important extra‑textual cultural context for Polish translations of V. Hugo’s Les Misérables has to do with the the way they have been published and whom for: initially in the press, then in a paper book as complete versions or truncated ones, as a paraphrase, finally, since 2000, as well as e‑books and audio‑books; for simple or rather intellectual readers. Recreating the chronology of series of published translations since the first one in 1862, we can observe the primary role of publishers and editors in relation to translators, the more they were among them well‑known writers – J.I. Kraszewski (publisher) and J. Iwaszkiewicz (editor). The first translation was collective, because of the publishing cycle serialized in press and the length of the original. But the names of translators were given, including in the first book released. In the next editions often the names of translators were omitted and sometimes the published text was a compilation of several translations. So first the translation of E. Sulicki and F. Faleński, the one by W. Limanowska coexist in 2000th years with the new one of K. Byczewska, first time published in 1956 in the PIW. Then we try to perceive the cultural intra‑textual contexts by analyzing how many culturally significant elements of the original have been translated in diachronico‑synchronic series of Polish translations. This analysis seems to confirm that the type of publishers has a major impact on cohesion (integral or abridged version), semantic and linguistic quality of those translations. The sign of intersection of extra- and intra‑textual factors is undoubtedly censorship interference in translations, at first with a predominance of the socio‑political one, until, in the Iskry edition of 1954, in which there is a noticeable censorship of the author’s convictions including religious and moral ones.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

References

Balcerzan, E. (2010), Tłumaczenie jako „wojna światów”, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
View in Google Scholar

Barańczak, S. (2004), Ocalone w tłumaczeniu, wyd. III rozszerzone, Wydawnictwo a5, Kraków.
View in Google Scholar

Barrère, J.‑B. (1952), Hugo, l’homme et l’oeuvre, Boivin et Cie, Paris.
View in Google Scholar

Barrère, J.‑B. (1968), Wiktor Hugo, przeł. J. Parvi, PIW, Warszawa.
View in Google Scholar

Bourdieu, P. (2001), Reguły sztuki. Geneza i struktura pola literackiego, przeł. A. Zawadzki, Universitas, Kraków.
View in Google Scholar

Brzozowski, J. (2011), Stanąć po stronie tłumacza. Zarys poetyki opisowej przekładu, Wydawnictwo UJ, Kraków.
View in Google Scholar

Brzozowski, J., Filipowicz‑Rudek, M. (red.) (2010), Między oryginałem a przekładem, Universitas, Kraków, t. 16: Strategie wydawców, strategie tłumaczy.
View in Google Scholar

Bukowski, P., Heydel, M. (2009), „W kręgu Translation Studies”, w: eidem (red.), Współczesne teorie przekładu. Antologia, Znak, Kraków, s. 195‑315.
View in Google Scholar

Dąmbska‑Prokop, U. (1997), Śladami tłumacza: szkice, Educator–Viridis, Częstochowa–Kraków.
View in Google Scholar

Even‑Zohar, I. (1990), „Polysystem Studies”, [on‑line] http://www.tau.ac.il/~itamarez/works/books/ez‑pss1990.pdf – 29.09.2013.
View in Google Scholar

„Felicjan Foleński”, w: Miłosz, Cz. (2003), Historia literatury polskiej, Znak, Kraków, s. 369-370.
View in Google Scholar

Gaszyńska‑Magiera, M. (2011), Recepcja przekładów literatury iberoamerykańskiej w Polsce w latach 1945‑2005 z perspektywy komunikacji międzykulturowej, Wydawnictwo UJ, Kraków.
View in Google Scholar

Jarniewicz, J. (2007), „Horror vacui, czyli poetyka nadmiaru w przekładzie literackim”, w: Kubińska, O., Kubiński, W. (red.), Przekładając nieprzekładalne. O wierności. Materiały z I Międzynarodowej Konferencji Translatorycznej, Gdańsk–Elbląg, Wydawnictwo UG, Gdańsk, s. 139‑150.
View in Google Scholar

Kieniewicz, S. (1971), Les insurrections polonaises du XIXe siècle et le problème de l’aide de la France, PWN, Warszawa (Conférence au Centre Scientifique de Paris de l’Académie Polonaise des Sciences le 24 avril 1970).
View in Google Scholar

Kieniewicz, S. (1972), Powstanie styczniowe, PWN, Warszawa.
View in Google Scholar

„Lacroix, Albert” (2007), hasło w: Dictionnaire encyclopédique du livre, t. 2, Cercle de la librairie, Paris, s. 675.
View in Google Scholar

Legeżyńska, A. (1999), Tłumacz i jego kompetencje autorskie, PWN, Warszawa.
View in Google Scholar

Nowicka‑Jeżowa, A., Knysz‑Rudzka, D. (red.) (1997), Przekład literacki. Teoria – Historia – Współczesność, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
View in Google Scholar

Oseki‑Dépré, I. (1999), Théories et pratiques de la traduction littéraire, Armand Colin, Paris.
View in Google Scholar

Parvi, J. (1992a), „Victor Hugo et ses lecteurs polonais au XIXe siècle”, w: idem, Révolution indépendance romantisme. Contributions à l’histoire des idées au XIX siècle, Wydawnictwo UW, Warszawa, s. 69‑76.
View in Google Scholar

Parvi, J. (1992b), „La Pologne dans les «Misérables»”, w: idem, Révolution indépendance romantisme. Contributions à l’histoire des idées au XIX siècle, Wydawnictwo UW, Warszawa, s. 77‑80.
View in Google Scholar

Rudnicka, J. (1952), „Pierwszy przekład polski powieści Wiktora Hugo «Les Misérables»”, Zeszyty Wrocławskie, nr 2, Wrocław, s. 74‑80.
View in Google Scholar

Skibińska, E. (1999), Przekład a kultura. Elementy kulturowe we francuskich tłumaczeniach „Pana Tadeusza”, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
View in Google Scholar

Skibińska, E. (2008), Kuchnia tłumacza. Studia o polsko‑francuskich relacjach przekładowych, Universitas, Kraków.
View in Google Scholar

Skibińska, E. (2010), „Przekład literacki w Polsce po roku 1989. Strategie wydawców (na przykładzie literatury francuskiej)”, w: Brzozowski, J., Filipowicz‑Rudek, M. (red.), Między oryginałem a przekładem, t. 16: Strategie wydawców, strategie tłumaczy, Universitas, Kraków, s. 25‑38.
View in Google Scholar

Skibińska, E. (2011), „Konwicki z okładki. O wydawniczych paratekstach francuskich przekładów powieści Tadeusza Konwickiego”, w: Skibińska, E., (red.), Między oryginałem a przekładem, t. 17: Parateksty przekładu, Universitas, Kraków, s. 179‑192.
View in Google Scholar

Tabakowska, E. (1999), O przekładzie na przykładzie. Rozprawa tłumacza z „Europą” Normana Daviesa, Znak, Kraków.
View in Google Scholar

Tabakowska, E. (2009), Tłumacząc się z tłumaczenia, Znak, Kraków.
View in Google Scholar

Venuti, L. (2013), Translation Changes Everything: Theory and Practice, Routledge, London & New York [publikacja dostępna w wersji elektronicznej Amazon, Kindle]. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203074428
View in Google Scholar

Żurowski, M. (2007a), „«Pani Bovary»” i rozwój powieści nowoczesnej”, w: idem, Między renesansem a awangardą. O literaturze europejskiej z perspektywy komparatysty, PWN, Warszawa, s. 249‑274.
View in Google Scholar

Żurowski, M. (2007b), „Stendhal i powieść francuska dziewiętnastego wieku”, w: idem, Między renesansem a awangardą. O literaturze europejskiej z perspektywy komparatysty, PWN, Warszawa, s. 225‑248.
View in Google Scholar

Downloads

Published

2014-11-13

How to Cite

Warchoł, J. (2014). O kontekstach kulturowych polskich przekładów powieści Les Misérables Wiktora Hugo (publikowanych w latach 1862‑2012). Między Oryginałem a Przekładem, 20(4/26), 27–52. https://doi.org/10.12797/MOaP.20.2014.26.03