Tłumacz i tłumaczenie z perspektywy normy tłumaczeniowej

(PN-EN 15038 oraz PN-EN ISO 17100)

Authors

  • Ksenia Gałuskina Uniwersytet Śląski w Katowicach

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.33.02

Keywords:

norma tłumaczeniowa, PN-EN 15038, PN-EN ISO 17100

Abstract

The Translator and the Translation From the Perspective of the Translation Standard (PN-EN 15038 and PN-EN ISO 17100)

This article aims to look at the translator and the translation from the perspective of the translation standard, understood as a standardization document. Therefore, it is a look from the perspective of the translation market, which sees translation in terms of an economic phenomenon. The article discusses the assumptions of standard, its objective and subjective scope of application, requirements for translators and the course of the translation process based on the international standard ISO 17100 and its predecessor, the European Standard 15038.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Baker, M., Maier, C. (2011), „Ethics in interpreter & translator training. Critical perspectives”, The Interpreter and Translator Trainer, 5(1), New York, s. 1-14, [on-line] http://dx.doi.org/10.1080/13556509.2011.10798809. DOI: https://doi.org/10.1080/13556509.2011.10798809

Biel, Ł. (2011), „Jakość przekładu prawnego i prawniczego w świetle normy europejskiej PN-EN 15038 oraz hipotezy uniwersaliów translatorycznych”, Rocznik Przekładoznawczy, 6, Toruń, s. 13-28, [on-line] http://dx.doi.org/10.12775/RP.2011.002. DOI: https://doi.org/10.12775/RP.2011.002

Chesterman, A. (1997), Memes of translation. The spread of ideas in translation theory, John Benjamins, Amsterdam-Philadelphia. DOI: https://doi.org/10.1075/btl.22

Gladwell, M. (2009), Poza schematem. Sekrety ludzi sukcesu, tłum. Śmietana, R., Znak, Kraków.

Kotler, R., Keller, K. L. (2006), Marketing management, Pearson, Upper Saddle River.

PN-EN 15038 Usługi tłumaczeniowe – Wymagania dotyczące świadczenia usług (2006), Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa.

PN-EN ISO 17100 Usługi tłumaczeniowe – Wymagania dotyczące świadczenia usług tłumaczeniowych (2015), Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa.

Downloads

Published

2016-10-24

How to Cite

Gałuskina, K. (2016). Tłumacz i tłumaczenie z perspektywy normy tłumaczeniowej: (PN-EN 15038 oraz PN-EN ISO 17100). Między Oryginałem a Przekładem, 22(3(33), 9–20. https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.33.02