Odpowiedzialność przekładoznawcy, czyli o normatywności i granicach interpretacyjnej swobody tłumacza (przypadek Johna le Carré)

Authors

  • Paweł Jędrzejko Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Claudio Salmeri Uniwersytet Śląski

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.34.06

Keywords:

translation scholar’s responsibility, normativity, plagiarism, translation, detection

Abstract

The Responsibility of Translation Studies Scholar, or Reflections on Normativity and Freedom of Interpretation (the Case of John le Carré)

The translatologist – as an academic researcher – rarely faces the necessity to take legal responsibility for the results of his or her scholarly analysis. Especially today, in the western culture of the second decade of the 21st century, the freedom of theoretical reflection is regarded as an essential element of intellectual development of an individual and as a sine-qua-non condition for the change of discursive, and perceptive, paradigms sensu largo. However, when the translator assumes the role of an expert in the course of legal proceedings related to cases of possible translation plagiarism – the results of his or her intellectual exploration can no longer be construed merely as “theoretical proposals”. In the case presented in this article, such awareness resulted in the fact that the authors, considering themselves poststructural scholars, chose to return to structuralist methodological approaches (variantivity), norms in translation, and to the concept of the tertium comparationis, which, in the context of a comparative analysis of two translations, is the source text.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

References

Adamowicz-Pośpiech, A. (2013), Seria w przekładzie. Polskie warianty prozy Josepha Conrada, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
View in Google Scholar

Balcerzan, E. (1998), Literatura z literatury (Strategie tłumaczy), Śląsk, Katowice.
View in Google Scholar

Bednarczyk, A. (2011), „Przemiana w kontekście intertekstu i plagiatu”, w: Majkiewicz, A., Duś, M. (red.) (2011), Idea przemiany, t. 3: Zagadnienia literatury, kultury, języka edukacji, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie, Częstochowa, s. 81-88.
View in Google Scholar

Budrewicz-Beratan, A. (2009), Stanisław Egbert Koźmian – tłumacz Szekspira, Dom Wydawnictw Naukowych, Kraków.
View in Google Scholar

Burrows, J.F. (2002), ”Delta: A Measure of Stylistic Difference and a Guide to Likely Authorship”, Literary and Linguistic Computing, 17, s. 267-287.
View in Google Scholar

Eoyang, E. (1999), ”Déjà Lu: Recurrence, Allusion, and Plagiarism in Translation”, w: Allén, S. (ed.) (1999), Translation of Poetry and Poetic Prose. Proceedings of Nobel Symposium 110, World Scientific Publishing, Singapore–New Jersey–London–Hong Kong, s. 269-295.
View in Google Scholar

Fast, P., Janikowski, P. (2006), ,,Quo vadis, translator?”, w: Fast, P., Strzelecka, N. (red.) (2006), Tabu w przekładzie, Śląsk, Katowice, s. 93-103.
View in Google Scholar

Gadamer, H.G. (1993), Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, przeł. B. Baran, Inter Esse, Kraków.
View in Google Scholar

Garcarz, M. (2009), „Zagadnienie plagiatu literackiego, czyli o domniemaniu winy/niewinności tłumacza słów parę”, Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu, 5, s. 93-100.
View in Google Scholar

Górski, T. (2005), „Czy przekład jest plagiatem?”, w: Piotrowska, M. (red.) (2005), Język trzeciego tysiąclecia 3, t. 2: Konteksty przekładowe, Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej Tertium, Kraków, s. 197-204.
View in Google Scholar

Grabowski, Ł. (2013), ”Computational Stylometry in Search of Translation Universals. The Case of English Original and Translated Science-Fiction Novels”, w: Piotrowski, T., Grabowski, Ł. (red.) (2013), The Translator and the Computer. Proceedings of a Conference Held in Wrocław, April 20-21, 2012, organized by the Philological School of Higher Education and C&M Localization Centre, Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu, Wrocław, s. 171-192.
View in Google Scholar

Hoover, D.L. (2004), ”Testing Burrows’ Delta”, Literary and Linguistic Computing, 19, s. 453-475.
View in Google Scholar

Jędrzejko, P. (1996), „Przełożyć Lorda Kanclerza – czyli osobowość bohatera w przekładzie”, w: Fast, P. (red.) (1996), Polityka a przekład, Śląsk, Katowice, s. 105-126.
View in Google Scholar

Majkiewicz, A. (2009), „Intertekstualność jako nowe (stare) wyzwanie w teorii i praktyce przekładu literackiego”, Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu, 5, s. 121-131.
View in Google Scholar

Rybicki, J. (2008), „Stylometria komputerowa w służbie tłumacza (na przykładzie własnych przekładów”, Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu, 3/4, s. 171-181.
View in Google Scholar

Rybicki, J. (2011), „Ślady żony tłumacza. Alma Cardell Curtin i Jeremiah Curtin”, Przekładaniec, 24, s. 90-110.
View in Google Scholar

Rybicki, J. (2013), ”Stylometric Translator Attribution. Do Translators Leave Lexical Traces?”, w: Piotrowski, T., Grabowski, Ł. (red.) (2013), The Translator and the Computer. Proceedings of a Conference Held in Wrocław, April 20-21, 2012, organized by the Philological School of Higher Education and C&M Localization Centre, Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu, Wrocław, s. 193-204.
View in Google Scholar

Szczerbowski, T. (2011), Rosyjskie teorie przekładu literackiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków.
View in Google Scholar

Toury, G. (1980), In Search of a Theory of Translation, The Porter Institute for Poetics and Semiotics, Tel Aviv. Turell, M.T. (2008), ”Plagiarism”, w: Gibbons, J., Turell, M.T. (ed.) (2008), Dimensions of Forensic Linguistics, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam–Philadelphia, s. 265-299.
View in Google Scholar

Tuwim, I. (1977), „[Między tłumaczeniem a adaptacją]”, w: Balcerzan, E. (red.) (1977), Pisarze polscy o sztuce przekładu, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, s. 435-436.
View in Google Scholar

Wager, E. (2014), ”Defining and Responding to Plagiarism”, Learned Publishing, 27, s. 33-42.
View in Google Scholar

”A Glossary of le Carré’s Espionage Jargon”, [on-line] http://www.bookgrouponline.com/topic/3910-a-glossary-of-le-carr%C3%A9s-espionagejargon/ – 14.10.2015.
View in Google Scholar

Barrón Cedeno, L.A., ”On the Mono- and Cross-Language Detection of Text Re-Use and Plagiarism”, [on-line] https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/16012/tesisUPV3833.pdf?sequence=1 – 11.04.2016.
View in Google Scholar

Boyd, W., ”John le Carré: a Tinker, Tailor A-Z”, [on-line] http://www.theguardian.com/books/2011/sep/16/tinker-tailor-a-z-william-boyd – 15.09.2015.
View in Google Scholar

Garner, D., ”John le Carré Has Not Mellowed With Age”, [on-line] http://www.nytimes.com/2013/04/21/magazine/john-le-carre-has-not-mellowed-with-age.html?pagewanted=1&_r=2&smid=tw-share – 15.09.2015.
View in Google Scholar

Hogan, E., ”John le Carre’s Measured Fury”, [on-line] http://moreintelligentlife.com/content/arts/emma-hogan/notes-voice – 15.09.2015.
View in Google Scholar

Łakomik, F., „Antyplagiat co potrafi?”, [on-line] http://filip-lakomik.blogspot.com/2010/05/antyplagiat-co-potrafi.html – 3.04.2016.
View in Google Scholar

Pluszka, A., „Obsesje i kompulsje. Rozmowa z Maciejem Świerkockim”, [on-line] http://www.dwutygodnik.com/artykul/5518-obsesje-i-kompulsje.html – 5.04.2016.
View in Google Scholar

”The Problem with Detecting Translated Plagiarism”, [on-line] https://www.plagiarismtoday.com/2011/02/24/the-problem-with-detecting-translated-plagiarism – 3.04.2016.
View in Google Scholar

Rafferty, T., ”Adapting John le Carré”, [on-line] http://www.johnlecarre.com/news/2011/09/20/adapting-john-le-carre-the-new-york-times – 15.09.2015.
View in Google Scholar

Sandi, L., ”Reflections on Translation Plagiarism, Plagiarius. A Blog of Notes about Literary Plagiarists and Intellectual Property”, [on-line] https://plagiarius.wordpress.com/2013/08/06/reflections-on-translation-plagiarism/ – 29.03.2016.
View in Google Scholar

Sousa-Silva, R., ”Detecting Plagiarism in the Forensic Linguistics Turn”, [on-line] https://core.ac.uk/download/files/7/18596029.pdf – 25.03.2016.
View in Google Scholar

Sousa-Silva, R., ”Detecting Translingual Plagiarism and the Backlash against Translation Plagiarists, Language and Law”, [on-line] http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/12685.pdf – 27.03.2016.
View in Google Scholar

Sousa-Silva, R., ”Legitimated Plagiarism. An Investigation of Textual Borrowing in Official Documents”, [on-line] http://www.linguisticaforense.pt/downloads/12.07.01_I2FC_RSS.pdf – 26.03.2016.
View in Google Scholar

Straughn, P., ”‘Tinker, Tailor, Soldier, Spy’. What John Le Carre Really Thought Of The Movie Adaptation”, [on-line] http://www.johnlecarre.com/news/2011/12/18/tinker-tailor-soldier-spy-what-john-le-carre-reallythought-of-the-movie-adaptation – 15.09.2015.
View in Google Scholar

„System antyplagiatowy, który myśli jak człowiek”, [on-line] http://tech.wp.pl/kat,1009779,title,System-antyplagiatowy-ktory-mysli-jakczlowiek,wid,18052976,wiadomosc.html?ticaid=116cab – 6.04.2016.
View in Google Scholar

Tonkin, B., ”An Independent Profile of John le Carré”, [on-line] http://www.johnlecarre.com/news/2011/09/21/an-independent-profile-of-john-le-carre – 15.09.2015.
View in Google Scholar

Wallace, A., ”The Irish Times Examine ‘Smiley’: Old and New”, [on-line] http://www.johnlecarre.com/news/2011/09/18/the-irish-times-examine-smiley-old-an-new – 15.09.2015.
View in Google Scholar

Wijesinha, R., ”A Discussion of Le Carre’s ‘Hard-Pressed Concept of Honour’”, [on-line] http://www.johnlecarre.com/news/2010/12/27/ a-discussionof-le-carre-s-hard-pressed-concept-of-honour – 15.09.2015.
View in Google Scholar

Wroński, M., „Plagiat z przekładu”, [on-line] https://forumakademickie.pl/fa/2013/09/plagiat-z-przekladu – 25.03.2016.
View in Google Scholar

Żarski, K., „Między poetą a tłumaczem”, [on-line] http://pisarze.pl/publicystyka/3107-kazimierz-zarski-miedzy-poeta-a-tlumaczem.html – 7.04.2016.
View in Google Scholar

Downloads

Published

2016-12-24

How to Cite

Jędrzejko, P., & Salmeri, C. (2016). Odpowiedzialność przekładoznawcy, czyli o normatywności i granicach interpretacyjnej swobody tłumacza (przypadek Johna le Carré). Między Oryginałem a Przekładem, 22(4(34), 67–93. https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.34.06