Strategie polskich tłumaczy włoskich librett w XVIII wieku

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.19.2013.22.02

Keywords:

italian opera, italian oratorio, libretto, polish translastions, 18th century

Abstract

Strategies in Translating Italian Librettos in 18th Century Poland

Polish dramatic writers of the 18th century very often referred to the European repertoire. The majority of Polish dramas in fact were translations or adaptations of foreign texts. Among Italian sources opera and oratorio librettos were the most important. The paper is an attempt to review Polish translations of Italian librettos in the 18th century, to reconstruct the translators’ motivation and to discover their translation strategies. In the first half of the 18th century a huge part of translated dramas were created by the Jesuits in order to be presented on school stage. Apart from this kind of texts at that time there were also Polish translations whose aim was to accompany performances in Italian language as texts „for reading”. Only in the late 18th century translation were used in performances with original music. Specific circumstances and finality of translations would have a decisive impact on translation strategies which could affect the story, the ideology but also the form of dramas and usually resulted in change of genre. These modifications prove that the translation of theater texts is especially submitted to a pressure of target system cultural context because the target text has to establish a direct contact with the public. Examining the history of translations and the evolution of translator’s approach helps to reconstruct an important share of the history of Polish dramaturgy and to indicate its sources.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

References

Aaltonen, S. (2000), Time‑Sharing on Stage. Drama Translation in Theatre and Society, Multilingual Matters, Clevedon–Buffalo–Toronto–Sydney.
View in Google Scholar

Borowski, F. (1761?), Dobra żona Zenobija, Temistokles, rkps. Archiwum Prowincji Południowej Jezuitów, sygn. 443.
View in Google Scholar

Even‑Zohar, I. (1978), „The position of Translated Literature in the Literary Polysystem”, w: Hrushovski, B., Even‑Zohar, I. (ed.), Papers on Poetics and Semiotics, 8, Tel Aviv, s. 21‑26.
View in Google Scholar

Gambacorta, L. (1990), Il dramma metastasiano nella Polonia di Augusto III (1733‑1763), Libreria L’Ateneo Pironti, Napoli.
View in Google Scholar

Jackl, J. (1967), „Teatr i życie teatralne w gazetach i gazetkach pisanych (1763‑1794)”, w: Kott, J. (red.), Teatr Narodowy 1765‑1794, PIW, Warszawa.
View in Google Scholar

Kadulska, I. (1974), Ze studiów nad dramatem jezuickim wczesnego Oświecenia (1746‑1765), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków.
View in Google Scholar

Kadulska, I. (1997), Teatr jezuicki w XVIII i XIX wieku w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
View in Google Scholar

Kniaźnin, F.D. (1828), Dzieła, t. IV, wyd. przez S.F. Dmochowskiego, Warszawa.
View in Google Scholar

Lefebvre, P. (1978), „L’adaptation théâtrale au Québec”, Jeu: revue de théâtre, 9, s. 33‑47.
View in Google Scholar

Lewański, J. (red.) (1963), Dramaty staropolskie. Antologia, t. 6, PIW, Warszawa.
View in Google Scholar

Męciński, W. (1753), Regulus, tragedia […] od prześwietnej krasomówskiej młodzi na sali przemyskiego Collegium Societatis Jesu […] na publiczny widok wydana, Druk. J.K.M. Coll. Soc. Iesu, Lublin.
View in Google Scholar

Minasowicz, J.E. (1755), Bohatyr chiński melodramma na Theatrum sali królewskiej w Warszawie […] śpiewane R.P. 1754, w: Zebranie rytmów…, t. 4, cz. 2 (Zbiór rytmów polskich), J.K.Mci i Rzeczyp. XX. Schol. Piarum, Warszawa, s. 1‑46 (numeracja odrębna).
View in Google Scholar

Miszalska, J., Gurgul, M., Surma‑Gawłowska, M., Woźniak, M. (2007), Od Dantego do Fo. Włoska poezja i dramat w Polsce (od XVI do XXI wieku), Collegium Columbinum, Kraków.
View in Google Scholar

Miszalska, J., Gurgul, M., Surma‑Gawłowska, M., Woźniak, M. (2011), Od Boccaccia do Eco. Włoska proza narracyjna w Polsce (od XVI do XXI wieku), Collegium Columbinum, Kraków.
View in Google Scholar

Paleta, A. (2013), Włoskie oratorium w Polsce w XVIII wieku. Wykonania, druki, przekłady, Collegium Columbinum, Kraków.
View in Google Scholar

Popiel, B. (1780), „Przedmowa”, w: Metastasio, P., Król Pasterz, Nakł. i Druk. Michała Grölla, Warszawa (strony nienumerowane).
View in Google Scholar

„Przedmowa” (1754), w: Zebranie rytmów przez wierszopisów żyjących lub tego wieku zeszłych pisanych, t. 2, J.K.Mci i Rzeczyp. XX. Schol. Piarum, Warszawa, brak numeracji stron.
View in Google Scholar

Puttkamer, J. (1753), „Wstęp”, w: Abdolomina (tłum. z Le Jaya), Druk. J.K.M. Coll. Soc. Iesu, Sandomierz (strony nienumerowane).
View in Google Scholar

Ryszka‑Komarnicka, A. (2003), „«Pisma S. w Muzyce najsławniejszych Autorów » w tłumaczeniach Wacława hr. Sierakowskiego”, w: Wojnowska, E., Bielawski, L., Dadak‑Kozicka, K. (red.), Europejski repertuar muzyczny na ziemiach polskich, Związek Kompozytorów Polskich, Biblioteka Narodowa, Warszawa, s. 116‑117.
View in Google Scholar

Seila, wyrażenie Mesyasza ludzkiego narodu Zbawiciela (1754), Druk. Coll. Soc. Jesu, Sandomierz. Załuski, J.A. (1754), „Przedmowa”, w: Zebranie rytmów przez wierszopisów żyjących lub tego wieku zeszłych pisanych, t. 2, J.K.Mci i Rzeczyp. XX. Schol. Piarum, Warszawa, brak numeracji stron.
View in Google Scholar

Ziętarska, J. (1969), Sztuka przekładu w poglądach literackich polskiego Oświecenia, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków.
View in Google Scholar

Żórawska‑Witkowska, A. (2004), „O recepcji drammi per musica Pietra Metastasia w kulturze polskiej XVIII wieku”, w: Paczkowski, Sz. (red.), Muzyka wobec tradycji. Idee – dzieło – recepcja, Instytut Muzykologii UW, Warszawa, s. 569‑586.
View in Google Scholar

Downloads

Published

2013-11-27

How to Cite

Miszalska, J. (2013). Strategie polskich tłumaczy włoskich librett w XVIII wieku. Między Oryginałem a Przekładem, 19(4/22), 11–25. https://doi.org/10.12797/MOaP.19.2013.22.02