Japonia w polskim przekładzie Diamentowej karocy Borisa Akunina, czyli o problematyce trzeciej kultury w przekładzie literackim

Authors

  • Paulina Boguta Uniwersytet Warszawski

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.27.05

Keywords:

translation, third culture, postmodern literature

Abstract

Japan in the Polish Translation of B. Akunin’s Novel The Diamond Chariot – the Problem of the Third Culture in Literary Translations

The article briefly describes the problem of “the Foreign” in intercultural translations (based on research conducted by A. Berman, R. Lewicki, A. Bednarczyk and D. Urbanek). The text draws attention to a culture which is both foreign to the source language and the target language users, that is so called the “Third Culture”. The problem is illustrated by examples from the novel Almaznayakolesnitsa by a postmodern Russian writer Boris Akunin, and its translation into Polish (by Jerzy Gondowicz) entitled Diamentowa karoca. Here, the Third Culture turns out to be the Japanese culture, seen through the eyes of a Russian gentleman, the main character of The Adventures of Erast Fandorin book series. This article attempts to answer the question whether readers of the translation and readers of the original Russian novel experience the Third Culture in a similar manner.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Akunin, B. (2005), Diamentowa karoca, t. II: Między wierszami, tłum. J. Gondowicz, Świat Książki, Warszawa.

Bednarczyk, A. (2002), Kulturowe aspekty przekładu literackiego, Śląsk, Katowice.

Berman, A. (1985), „Przekład jako doświadczenie obcego”, w: Bukowski, P., Heydel, M. (red.) (2009), Współczesne teorie przekładu. Antologia, Znak, Kraków, s. 249‑266.

Bukowski, P., Heydel, M. (red.) (2009), Współczesne teorie przekładu. Antologia, Znak, Kraków.

Kotlarek, M. (2009), „Haiku – Akunin – Przekład”, Między Oryginałem a Przekładem, XV: Obcość kulturowa jako wyzwanie dla tłumacza, Kraków, s. 435‑449.

Lewicki, R. (2000), Obcość w odbiorze przekładu, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej, Lublin.

Pałasz‑Rutkowska, E., Starecka, K. (2004), Japonia, Wydawnictwo TRIO, The Japan Foundation, Biblioteka Fundacji im. Takashimy, Warszawa, Historia państw świata w XX wieku.

Tabakowska, E. (2009), Tłumacząc się z tłumaczenia, Znak, Kraków.

Urbanek, D. (2004), Pęknięte lustro. Tendencje w teorii i praktyce przekładu na tle myśli humanistycznej, Wydawnictwo Trio, Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Urbanek, D. (2011), Dialektyka przekładu, Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Akunin, B. (2003), Ałmaznaja kolesnica. Mieżdu strok, [on‑line] http://www.lib.ru/RUSS_DETEKTIW/BAKUNIN/kolesnica.txt – 10.06.2013.

Diakonowa, J. M. (2002), Poezija japonskogo żanra triechstiszij (hajku): proischożdienije i gławnyje czierty, [on‑line] http://ec‑dejavu.ru/h/Hokku.html – 13.06.2013.

Dolin A. (2007), Istorija nowoj japonskoj poezii w 4 tomach, [on‑line] http://www.ru‑jp.org/dolin.htm – 13.06.2013.

Hakamada, S. (2008), Japonskaja sakura i russkaja bierieza, [on‑line] http://www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/magazines/archive/2008/04/article14.html – 12.06.2013.

Kowalska, T. (2002), Japońska poezja haiku, [on‑line] http://gu.us.edu.pl/node/242241 – 13.06.2013.

Markowa, W. (red.) (1973), Japonskije triechstiszija hokku, [on‑line] http://www.belousenko.com/presents/japan_hokku.htm – 13.06.2013.

Japan Arts Council (2004), The Puppet Theater of Japan: Bunraku. An Introduction to Bunraku: A Guide to Watching Japan’s Puppet Theater, [on‑line] http://www2.ntj.jac.go.jp/unesco/bunraku/en/index.html – 13.06.2013.

Wawel (2013), Haiku – poznanie intuicyjne i prostota symbolu, [on‑line] http://wawel.salon24.pl/485696,haiku‑poznanie‑intuicyjne‑i‑prostota‑symbolu – 14.06.2013.

Downloads

Published

2021-06-20

How to Cite

Boguta, P. (2021). Japonia w polskim przekładzie Diamentowej karocy Borisa Akunina, czyli o problematyce trzeciej kultury w przekładzie literackim. Między Oryginałem a Przekładem, 21(1(27), 57–76. https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.27.05