Japonia w polskim przekładzie Diamentowej karocy Borisa Akunina, czyli o problematyce trzeciej kultury w przekładzie literackim

Authors

  • Paulina Boguta Uniwersytet Warszawski

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.27.05

Keywords:

translation, third culture, postmodern literature

Abstract

Japan in the Polish Translation of B. Akunin’s Novel The Diamond Chariot – the Problem of the Third Culture in Literary Translations

The article briefly describes the problem of “the Foreign” in intercultural translations (based on research conducted by A. Berman, R. Lewicki, A. Bednarczyk and D. Urbanek). The text draws attention to a culture which is both foreign to the source language and the target language users, that is so called the “Third Culture”. The problem is illustrated by examples from the novel Almaznayakolesnitsa by a postmodern Russian writer Boris Akunin, and its translation into Polish (by Jerzy Gondowicz) entitled Diamentowa karoca. Here, the Third Culture turns out to be the Japanese culture, seen through the eyes of a Russian gentleman, the main character of The Adventures of Erast Fandorin book series. This article attempts to answer the question whether readers of the translation and readers of the original Russian novel experience the Third Culture in a similar manner.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

References

Akunin, B. (2005), Diamentowa karoca, t. II: Między wierszami, tłum. J. Gondowicz, Świat Książki, Warszawa.
View in Google Scholar

Bednarczyk, A. (2002), Kulturowe aspekty przekładu literackiego, Śląsk, Katowice.
View in Google Scholar

Berman, A. (1985), „Przekład jako doświadczenie obcego”, w: Bukowski, P., Heydel, M. (red.) (2009), Współczesne teorie przekładu. Antologia, Znak, Kraków, s. 249‑266.
View in Google Scholar

Bukowski, P., Heydel, M. (red.) (2009), Współczesne teorie przekładu. Antologia, Znak, Kraków.
View in Google Scholar

Kotlarek, M. (2009), „Haiku – Akunin – Przekład”, Między Oryginałem a Przekładem, XV: Obcość kulturowa jako wyzwanie dla tłumacza, Kraków, s. 435‑449.
View in Google Scholar

Lewicki, R. (2000), Obcość w odbiorze przekładu, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej, Lublin.
View in Google Scholar

Pałasz‑Rutkowska, E., Starecka, K. (2004), Japonia, Wydawnictwo TRIO, The Japan Foundation, Biblioteka Fundacji im. Takashimy, Warszawa, Historia państw świata w XX wieku.
View in Google Scholar

Tabakowska, E. (2009), Tłumacząc się z tłumaczenia, Znak, Kraków.
View in Google Scholar

Urbanek, D. (2004), Pęknięte lustro. Tendencje w teorii i praktyce przekładu na tle myśli humanistycznej, Wydawnictwo Trio, Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
View in Google Scholar

Urbanek, D. (2011), Dialektyka przekładu, Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
View in Google Scholar

Akunin, B. (2003), Ałmaznaja kolesnica. Mieżdu strok, [on‑line] http://www.lib.ru/RUSS_DETEKTIW/BAKUNIN/kolesnica.txt – 10.06.2013.
View in Google Scholar

Diakonowa, J. M. (2002), Poezija japonskogo żanra triechstiszij (hajku): proischożdienije i gławnyje czierty, [on‑line] http://ec‑dejavu.ru/h/Hokku.html – 13.06.2013.
View in Google Scholar

Dolin A. (2007), Istorija nowoj japonskoj poezii w 4 tomach, [on‑line] http://www.ru‑jp.org/dolin.htm – 13.06.2013.
View in Google Scholar

Hakamada, S. (2008), Japonskaja sakura i russkaja bierieza, [on‑line] http://www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/magazines/archive/2008/04/article14.html – 12.06.2013.
View in Google Scholar

Kowalska, T. (2002), Japońska poezja haiku, [on‑line] http://gu.us.edu.pl/node/242241 – 13.06.2013.
View in Google Scholar

Markowa, W. (red.) (1973), Japonskije triechstiszija hokku, [on‑line] http://www.belousenko.com/presents/japan_hokku.htm – 13.06.2013.
View in Google Scholar

Japan Arts Council (2004), The Puppet Theater of Japan: Bunraku. An Introduction to Bunraku: A Guide to Watching Japan’s Puppet Theater, [on‑line] http://www2.ntj.jac.go.jp/unesco/bunraku/en/index.html – 13.06.2013.
View in Google Scholar

Wawel (2013), Haiku – poznanie intuicyjne i prostota symbolu, [on‑line] http://wawel.salon24.pl/485696,haiku‑poznanie‑intuicyjne‑i‑prostota‑symbolu – 14.06.2013.
View in Google Scholar

Downloads

Published

2015-04-18

How to Cite

Boguta, P. (2015). Japonia w polskim przekładzie Diamentowej karocy Borisa Akunina, czyli o problematyce trzeciej kultury w przekładzie literackim. Między Oryginałem a Przekładem, 21(1(27), 57–76. https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.27.05