O problemach angielskiego tłumaczenia Trans‑Atlantyku Witolda Gombrowicza

Authors

  • Weronika Szwebs Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.20.2014.26.08

Keywords:

Trans‑Atlantyk, Gombrowicz, foreignisation, culture in translation, reception

Abstract

On Witold Gombrowicz’s Trans‑Atlantyk in English Translation

The paper attempts to examine the English translation of Witold Gombrowicz’s Trans‑Atlantyk made by Carolyn French and Nina Karsov [Gombrowicz, 1994] from the quasi‑editorial perspective, therefore both the main text of the novel and the paratexts are subject to analysis. The focus is put on the strategy of presenting and translating these elements of the source text that are closely linked to Polish culture and thus potentially incomprehensible for a target reader. The discussion is inspired by theoretical approaches of Maria Tymoczko, Lawrence Venuti and Itamar Even‑Zohar, who consider the influence of cultural relations on both translation strategy and its further reception. The paper also analyses the press reviews of the English translation of Trans‑Atlantyk.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

References

Anders, J. (1994), „Unsentimental Journey”, [on‑line] http://www.nybooks.com/articles/archives/1994/oct/06/too‑polish‑for‑the‑poles/?pagination=false – 30.09.2013.
View in Google Scholar

Bayley, J. (1994), „Too Polish for the Poles”, [on‑line] http://www.nybooks.com/articles/archives/1994/oct/06/too‑polish‑for‑the‑poles/?pagination=false – 30.09.2013.
View in Google Scholar

Błoński, J. (2003), Forma, śmiech i rzeczy ostateczne. Studia o Gombrowiczu, Universitas, Kraków.
View in Google Scholar

Caistor, N. (1994), „Escape to Buenos Aires with no tanks”, [on‑line] http://www.independent.co.uk/opinion/book‑review–escape‑to‑buenos‑aires‑with‑no‑tanks‑transatlantyk–witold‑gombrowicz‑yale‑pounds‑1595‑1447466.html – 05.05.2012.
View in Google Scholar

Chwin, S. (1975), „Trans‑Atlantyk wobec Pana Tadeusza”, Pamiętnik Literacki, t. 66, nr 4, Warszawa, s. 97-121.
View in Google Scholar

Even‑Zohar, I. (2009), „Miejsce literatury tłumaczonej w polisystemie literackim”, przeł. M. Heydel, w: Bukowski, P., Heydel, M. (red.), Współczesne teorie przekładu, Universitas, Kraków.
View in Google Scholar

Gombrowicz, W. (1994), Trans‑Atlantyk, przeł. C. French, N. Karsov, przedm. S. Barańczak, Yale University Press, New Haven–London.
View in Google Scholar

Gombrowicz, W. (1996), Testament. Rozmowy z Dominique de Roux, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
View in Google Scholar

Gombrowicz, W. (2006), Trans‑Atlantyk, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
View in Google Scholar

Heydel, M. (2004), „Angielskie wersje Ferdydurke – strategie przekładania nieprzekładalnego”, w: Skibińska, E. (red.), Gombrowicz i tłumacze, Oficyna Wydawnicza „Leksem”, Łask, s. 103-115.
View in Google Scholar

Hyde, G. (1996), cyt. wg “Trans‑Atlantyk by Witold Gombrowicz”, [on‑line] http://www.complete‑review.com/reviews/gombroww/atlantyk.htm – 30.09.2013.
View in Google Scholar

Jarniewicz, J. (2004), „Frazes i frazeologia w angielskim przekładzie Trans‑Atlantyku, czyli tu właśnie cisną mnie buty”, w: Skibińska, E. (red.), Gombrowicz i tłumacze, Oficyna Wydawnicza „Leksem”, Łask, s. 191-200.
View in Google Scholar

Sławkowa, E. (1981), Trans‑Atlantyk Witolda Gombrowicza. Studia nad językiem i stylem tekstu, Uniwersytet Śląski, Katowice.
View in Google Scholar

Tymoczko, M. (2009), „Literatura postkolonialna i przekład literacki”, przeł. A. Sadza, w: Bukowski, P., Heydel, M. (red.), Współczesne teorie przekładu, Universitas, Kraków, s. 429-447.
View in Google Scholar

Venuti, L. (1995), The Translator’s Invisibility, Routledge, London–New York.
View in Google Scholar

Venuti, L. (1998), The Scandals of Translation. Towards an ethic of difference, Routledge, London–New York. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203269701
View in Google Scholar

Zamoyski, A. (1994), „Jumping the national ship”, [on‑line] http://archive.spectator.co.uk/article/13th‑august‑1994/26/jumping‑the‑national‑ship – 30.09.2013.
View in Google Scholar

Downloads

Published

2014-11-13

How to Cite

Szwebs, W. (2014). O problemach angielskiego tłumaczenia Trans‑Atlantyku Witolda Gombrowicza. Między Oryginałem a Przekładem, 20(4/26), 133–150. https://doi.org/10.12797/MOaP.20.2014.26.08