Dominating and Peripheral Cultures in Translation vs. Translator’s Status

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.23.2017.37.02

Keywords:

translation, translator status, cultural hegemony, peripheral culture

Abstract

In the introduction to his book The Translator’s Invisibility, Lawrence Venuti discusses the condition of the translator and of translation in contemporary America. In the country, translation is not a valued activity, translated texts are domesticated, and translators are expected to remain invisible.
The article discusses how Venuti’s diagnosis applies to the situation in Poland, with its much more peripheral or even culturally subordinated status; whether the causes of translator’s invisibility, listed by Venuti, appear in translation into Polish; how the position of translation and of the translator is influenced by the target culture’s peripheral character; and whether there is a straightforward link between cultural hegemony and translation strategy.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Primary sources:

Noble, V.E., Nelson, B., Sutingco, A.N. (2007), Manual of Emergency and Critical Care Ultrasound, Cambridge University Press, Cambridge. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511547249

Noble, V.E., Nelson, B., Sutingco, A.N. (2010), Podręcznik ultrasonografii w medycynie ratunkowej i intensywnej terapii, transl. W. Mielnicki, T. Kuniej, MediPage, Warszawa.

Waters, S. (2009a), Tipping the Velvet, Virago, London.

Waters, S. (2009b), Muskając aksamit, transl. M. Gawlik-Małkowska, Prószyński i S-ka, Warszawa.

Secondary sources:

Bartmiński, J. (1993), “Wprowadzenie”, in: Bartmiński, J. (ed.), Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 2: Współczesny język polski, Wiedza o Kulturze, Wrocław, pp. 13-23.

Dawidowicz-Chymkowska, O. (ed.) (2015), Polish Publishing in Figures 2013, Biblioteka Narodowa, Warszawa, [on-line] http://www.bn.org.pl/download/document/1423045683.pdf – 8.12.2015.

Dehnel, J. (2012), “«Obce dziecko» Hollinghursta: potęga (złego) przekładu”, Gazeta Wyborcza, 9.10.2012, [on-line] http://wyborcza.pl/1,75475,12633873,_Obce_dziecko__Hollinghursta__potega__zlego__przekladu.html – 13.03.2016.

Duszak, A. (1997), “Cross-cultural academic communication: A discoursecommunity view”, in: Duszak, A. (ed.), Culture and styles of academic writing, Mouton de Gruyter, Berlin, New York, pp. 11-39. DOI: https://doi.org/10.1515/9783110821048.11

Fock, H., de Haan, M., Lhotová, A. (2007/2008), Comparative income of literary translators in Europe, CEATL, Brussels, [on-line] http://www.ceatl.eu/docs/surveyuk.pdf – 8.12.2015.

Fulińska, A. (2003), “Dlaczego literatura popularna jest popularna?”, Teksty Drugie, 4, pp. 55-66, [on-line] http://rcin.org.pl/Content/53850/WA248_70220_P-I-2524_fulinska-dlaczego.pdf – 11.03.2016.

Gajda, S. (1999), “Język nauk humanistycznych”, in: Pisarek, W. (ed.), Polszczyzna 2000, Ośrodek Badań Prasoznawczych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

Gazeta Wyborcza (2016), “Bestsellery «Wyborczej»: Niepokonany Grey, silni Bonda i Lagercrantz. Debiut Tokarczuk”, [on-line] http://wyborcza.pl/1,75475,19754671,bestsellery-wyborczej-niepokonany-greysilni-bonda-i-lagercrantz.html – 12.03.2016.

Głowiński, M. (2000), “Barok”, in: Głowiński, M., Kostkiewiczowa, T., Okopień-Sławińska, A., Sławiński, J. (eds.), Słownik terminów literackich, Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków, pp. 58-60.

Grala, M. (2010), “Elementy kulturowe a strategie tłumacza w przekładzie współczesnej prozy angloamerykańskiej”, in: Hejwowski, K. (ed.), Tłumaczenie. Leksyka, frazeologia, styl, Instytut Lingwistyki Stosowanej UW, Warszawa, pp. 67-82.

Grala-Kowalska, M. (2009), “Wstęp do teorii tłumaczenia O. Wojtasiewicza w dobie globalizacji kulturowej”, in: Hejwowski, K., Szczęsny, A., Topczewska, U. (eds.), 50 lat polskiej translatoryki, Instytut Lingwistyki Stosowanej UW, Warszawa, pp. 151-162.

Guttfeld, D. (2007), “Anglocentryzm w polskich tłumaczeniach anglojęzycznej fantastyki: tendencje, przyczyny, skutki”, in: Szczęsny, A., Hejwowski, K. (eds.), Językowy obraz świata w oryginale i przekładzie, Instytut Lingwistyki Stosowanej UW, Warszawa, pp. 151-158.

Handke, R. (1993), “Styl artystyczny”, in: Bartmiński, J. (ed.), Współczesny język polski, Wiedza o Kulturze, Wrocław, pp. 135-145.

Hejwowski, K. (2004a), Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Hejwowski, K. (2004b), Translation: Cognitive-communicative approach, Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, Olecko.

Jankowski, J. (2015), “Bermanowskie superpozycje językowe i egzotyzacja kontra komiks Cyrila Pedrosy Portugalia”, Między Oryginałem a Przekładem, 30, pp. 107-125. DOI: https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.30.08

Klimowicz, M. (2002), Oświecenie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Koryś, I., Michalak, D., Chymkowski, R. (2015), Stan czytelnictwa w Polsce w 2014 roku, Biblioteka Narodowa, Warszawa, [on-line] http://www.bn.org.pl/download/document/1428654601.pdf – 8.12.2015.

Kostkiewiczowa, T. (2000), “Styl makaroniczny”, in: Głowiński, M., Kostkiewiczowa, T., Okopień-Sławińska, A., Sławiński, J. (eds.), Słownik terminów literackich, Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków, p. 534.

Kucała, D. (2009), “Czy zachowanie obcych elementów w przekładzie może być korzystne?”, Między Oryginałem a Przekładem, 15, pp. 173-183.

Markowski, A. (1992), Polszczyzna końca XX wieku, Wiedza Powszechna, Warszawa.

Paszkiet, S. (2011), Raport o sytuacji tłumaczy literackich w Polsce, Instytut Książki, [on-line] http://stl.org.pl/wp-content/uploads/2015/03/Raport_o_sytuacji_tlumaczy_literackich_Paszkiet.pdf – 8.12.2015.

Seroka, A. (ed.) (2013), Polish Publishing in Figures 2012, Biblioteka Narodowa, Warszawa, [on-line] http://www.bn.org.pl/download/document/1377611929.pdf – 8.12.2015.

Serwis Gus (2015), [on-line] http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=1019 – 12.03.2016.

Skubalanka, T. (1984), Historyczna stylistyka języka polskiego, Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź.

UNESCO (2003-2014), Index Translationum, [on-line] http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=7810&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html – 8.12.2015.

Venuti, L. (2008), The Translator’s Invisibility. A History of Translation, Second Edition, Routledge, Exon.

Wilkoń, A. (1999), Język artystyczny: studia i szkice, Śląsk, Katowice.

Wilkoń, A. (2000), Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Wojtasiewicz, O. (1957), Wstęp do teorii tłumaczenia, Zakład im. Ossolińskich, Wrocław.

Wynagrodzenia (2014), [on-line] http://wynagrodzenia.pl/gus_roczne.php – 8.12.2015.

Downloads

Published

2017-09-29

How to Cite

Dębska, K. (2017). Dominating and Peripheral Cultures in Translation vs. Translator’s Status. Między Oryginałem a Przekładem, 23(3 (37), 27–45. https://doi.org/10.12797/MOaP.23.2017.37.02