Z japońskiej perspektywy

O wpływach zachodnich w opowiadaniach Rintarō Moriego (Ōgaia)

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.28.2022.58.06

Keywords:

Mori Ōgai, Maihime (The Dancing Girl, 1890), Mōsō (Delusion, 1911), Hanako, Western influences, translation

Abstract

FROM A JAPANESE PERSPECTIVE: THE WESTERN INFLUENCES IN THE WORKS OF ŌGAI

The article focuses on how Mori Ōgai (1862-1922), a Japanese writer, translator and literary critic, incorporated references to European literature and culture in his novellas: Maihime (The Dancing Girl, 1890), Mōsō (Delusion, 1911) and Hanako (1910). The hermeneutic approach sheds light on the Japanese author’s vivid interest in foreign languages, cultural symbols, philosophy and arts which contributes to the intricate image of foreign influences in his oeuvre and invite his readers and translators in Europe to revisit their own cultural tradition.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

References

Baudelaire, C. (1853), „Morale du joujou”, Le Monde littéraire, https://www.bmlisieux.com/litterature/baudelaire/moraljou.htm (28.10.2022).
View in Google Scholar

Gadamer, H.-G. (2009), „Lektura jest przekładem” (tłum. Małgorzata Łukasiewicz), [w:] Piotr Bukowski, Magdalena Heydel, red. Współczesne teorie przekładu. Antologia, Wydawnictwo Znak, Kraków, 321-325.
View in Google Scholar

Głuch, D. (2019), „«Kanbun-kundoku»: Translation Procedure of Classical Chinese Text in Contemporary Japanese”, [w:] Patrycja Duc-Harada, Dariusz Głuch, Senri Sonoyama, red. Japanese Civilization: Tokens and Manifestations, Księgarnia Akademicka, Kraków, 27-48, https://doi.org/10.12797/978838138072.02. DOI: https://doi.org/10.12797/978838138072.02
View in Google Scholar

Hölderlin, F. (1976), Pod brzemieniem mego losu. Listy – Hyperion (tłum. Anna Milska, Wanda Markowska), Czytelnik, Warszawa.
View in Google Scholar

Karatani, K. (1993), Origins of Modern Japanese Literature, Duke University Press, Durham, https://doi.org/10.1215/9780822378440. DOI: https://doi.org/10.1215/9780822378440
View in Google Scholar

Kenkō (2020), Zapiski dla zabicia czasu (tłum. Henryk Lipszyc), Wydawnictwo Karakter, Kraków.
View in Google Scholar

Kubiak Ho-Chi, B. (2006), „Mori Ōgai i literatura japońska – konfrontacja kultur jako źródło mocy twórczej”, [w:] Beata Kubiak Ho-Chi, red. Japonia okresu Meiji. Od tradycji do nowoczesności, NOZOMI, Warszawa, 119-139.
View in Google Scholar

Maeda, A. (2004), „Berlin 1888: Mori Ōgai’s «The Dancing Girl»” (tłum. Leslie Pincus), [w:] James A. Fujii, red. Text and the City: Text and the City: Essays on Japanese Modernity, Duke University Press, Durham, NC, 295-328, https://doi.org/10.1215/9780822385622-011. DOI: https://doi.org/10.1215/9780822385622-011
View in Google Scholar

Miller, J. S. (2002), Adaptations of Western Literature in Meiji Japan, Palgrave Macmillan, London, https://doi.org/10.1057/9780230107557. DOI: https://doi.org/10.1057/9780230107557
View in Google Scholar

Mori, R. (1965a), „Hanako”, [w:] Mori Ōgai zenshū, t. 1, Chikuma shōbō, Tōkyō, 259-263.
View in Google Scholar

Mori, R. (1965b), „Maihime”, [w:] Mori Ōgai zenshū, t. 1, Chikuma shōbō, Tōkyō, 3-16.
View in Google Scholar

Mori, R. (1965c), „Seinen”, [w:] Mori Ōgai zenshū, t. 2, Chikuma shōbō, Tōkyō, 3-114.
View in Google Scholar

Mori, R. (1971), „Doitsu nikki”, [w:] Mori Ōgai zenshū, t. 7, Chikuma shōbō, Tōkyō.
View in Google Scholar

Mori, R. (2017), „Złudzenia”, [w:] Katarzyna Sonnenberg tłum. i red., Sny i wizje w japońskich opowiadaniach przełomu XIX i XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 153-168.
View in Google Scholar

Mori, R. (2018), „Tancerka”, [w:] Katarzyna Sonnenberg, tłum. i red. Reminiscencje z podróży. Berlin, Londyn, Nowy Jork i Paryż w oczach japońskich pisarzy przełomu XIX i XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 127-146.
View in Google Scholar

Mori, R. (2022a), „Hanako”, [w:] Zarządca Sanshō (tłum. Katarzyna Sonnenberg-Musiał), Tajfuny, Warszawa, 49-56.
View in Google Scholar

Mori, R. (2022b), „Zarządca Sanshō”, [w:] Zarządca Sanshō (tłum. Katarzyna Sonnenberg-Musiał), Tajfuny, Warszawa, 57-95.
View in Google Scholar

Paepcke, F. (2009), „Rozumienie tekstu a przekład” (tłum. Grzegorz Sowinski), [w:] Piotr Bukowski, Magdalena Heydel, red. Współczesne teorie przekładu. Antologia, Wydawnictwo Znak, Kraków: 337-346.
View in Google Scholar

Rodin, A., Gsell, P. (1911), L’Art, B. Grasset, Paris.
View in Google Scholar

Sonnenberg, K. (2018), „Wstęp”, [w:] Katarzyna Sonnenberg, tłum. i red. Reminiscencje z podróży. Berlin, Londyn, Nowy Jork, Paryż w oczach japońskich pisarzy przełomu XIX i XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 9-27.
View in Google Scholar

Sonnenberg-Musiał, K. (2022), „Obserwator rzeczywistości, architekt słowa” [w:] Zarządca Sanshō (tłum. Katarzyna Sonnenberg-Musiał), Tajfuny, Warszawa, 7-23.
View in Google Scholar

Wixted, J.T. (2009/2010), „Mori Ōgai: Translation Transforming the Word/World”, Japonica Humboldtiana. 13: 61-109.
View in Google Scholar

Yoda, T. (2006), „First-Person Narration and Citizen-Subject: The Modernity of Ōgai’s «The Dancing Girl»”, The Journal of Asian Studies. 65(2): 277-306, https://doi.org/10.1017/S0021911806000660. DOI: https://doi.org/10.1017/S0021911806000660
View in Google Scholar

Downloads

Published

2022-12-18

How to Cite

Sonnenberg-Musiał, K. (2022). Z japońskiej perspektywy: O wpływach zachodnich w opowiadaniach Rintarō Moriego (Ōgaia). Między Oryginałem a Przekładem, 28(4/58), 127–139. https://doi.org/10.12797/MOaP.28.2022.58.06