Pojęcie przekładu w Indiach

Zarys problematyki

Authors

  • Gabriel Borowski Uniwersytet Jagielloński

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.28.2022.58.09

Keywords:

translation, India, multilingualism, eurocentrism, oriental studies

Abstract

THE CONCEPT OF TRANSLATION IN INDIA: AN OVERVIEW

This study aims to outline the most relevant contemporary critical remarks concerning the concept of translation and the presence of translational reflection in India, aiming to fill the gap perceived in Polish translatology.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

References

Bassnett, S. (2012), „Translation Studies at a Cross-roads”, Target. 41(1): 15-25, https://doi.org/10.1075/target.24.1.02bas. DOI: https://doi.org/10.1075/target.24.1.02bas
View in Google Scholar

Bassnett, S., Johnston, D. (2019), „The Outward Turn in Translation Studies”, The Translator. 25(3): 181-188, https://doi.org/10.1080/13556509.2019.1701228. DOI: https://doi.org/10.1080/13556509.2019.1701228
View in Google Scholar

Chakrabarty, D. (2011), Prowincjonalizacja Europy: myśl postkolonialna i różnica historyczna (tłum. Dorota Kołodziejczyk, Tomasz Dobrogoszcz, Ewa Domańska), Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
View in Google Scholar

Chmielewski, J. (1977), „Orientalistyka tradycyjna i nietradycyjna”, [w:] Tadeusz Kotarbiński, Wanda Osińska, Eugeniusz Geblewicz, red. Nowe specjalności w nauce współczesnej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Gdańsk.
View in Google Scholar

Choudhuri, I.N. (2010), „Towards an Indian Theory of Translation”, Indian Literature. 54(5): 113-123.
View in Google Scholar

Ciocca, R., Srivastava, N. (2017), „Introduction: Indian Literature and the World”, [w:] Rossella Ciocca, Neelam Srivastava, red. Indian Literature and the World: Multilingualism, Translation, and the Public Sphere, Palgrave Macmillan, London, https://doi.org/10.1057/978-1-137-54550-3_1. DOI: https://doi.org/10.1057/978-1-137-54550-3_1
View in Google Scholar

COI (2021) = The Constitution of India (as on 26th November, 2021), https://legislative.gov.in/constitution-of-india.
View in Google Scholar

Czekalska, R., Marlewicz, H. (2005), „Przekład jako łącznik międzykulturowy”, [w:] Barbara Podolak, Andrzej Zaborski i Grażyna Zając, red. Języki orientalne w przekładzie, t. 2, PAN, Kraków.
View in Google Scholar

Dash, D.K., Pattanaik, D.R. (2007), „Translation and Social Praxis in Ancient and Medieval India (with special reference to Orissa)”, [w:] Paul St-Pierre, Prafulla C. Kar, red. In Translation – Reflections, Refractions, euroTransformations, John Benjamins, Amsterdam–Philadelphia, https://doi.org/10.1075/btl.71.17das. DOI: https://doi.org/10.1075/btl.71.17das
View in Google Scholar

Delabastita, D. (2013), „Continentalism and the Invention of Traditions in Translation Studies”, [w:] Luc von Dorslaer, Peter Flynn, red. Eurocentrism in Translation Studies, John Benjamins, Amsterdam, https://doi.org/10.1075/bct.54.02del. DOI: https://doi.org/10.1075/bct.54.02del
View in Google Scholar

Devy, G. (1999), „Translation and Literary History: An Indian view”, [w:] Susan Bassnett, Harish Trivedi, red. Post-Colonial Translation: Theory and Practice, Routledge, London–New York.
View in Google Scholar

Dziekan, M. (2014), „Orientalistyka między «tradycyjną» filologią a potrzebami współczesności: w poszukiwaniu metodologii orientalistyki”, Przegląd Orientalistyczny.1-2: 3-14.
View in Google Scholar

Emeneau, M.B. (1956), „India as a Linguistic Area”, Language. 32(1): 3-16, https://doi.org/10.2307/410649. DOI: https://doi.org/10.2307/410649
View in Google Scholar

Geertz, C. (2005), „Opis gęsty: w poszukiwaniu interpretatywnej teorii kultury”, [w:] Interpretacja kultur: wybrane eseje (tłum. Maria M. Piechaczek), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
View in Google Scholar

Hermans, T. (2014), „Introduction”, [w:] Theo Hermans, red. Translating Others, t. 1, Routledge, London–New York, https://doi.org/10.4324/9781315759869. DOI: https://doi.org/10.4324/9781315759869
View in Google Scholar

Huszcza, R. (2006), „Orientalistyka: filologia – nauka o języku – wiedza o kulturze”, Przegląd Orientalistyczny. 3-4: 137-146.
View in Google Scholar

Israel, H. (2021), „Translation in India: Multilingual Practices and Cultural Histories of Texts”, Traslation Studies. 14(2): 125-132, https://doi.org/10.1080/14781700.2021.1936149. DOI: https://doi.org/10.1080/14781700.2021.1936149
View in Google Scholar

Kothari, R. (2014), „Response”, Translation Studies. 7(1): 96-99, https://doi.org/10.1080/14781700.2013.831237. DOI: https://doi.org/10.1080/14781700.2013.831237
View in Google Scholar

Kothari, R., Shah, K. (2021), „More or Less ‘Translation’: Landscapes of Language and Communication in India”, [w:] Yves Gambier, Ubaldo Stecconi, red. AWorld Atlas of Translation, John Benjamins, Amsterdam–Philadelphia.
View in Google Scholar

Kothari, R., Wakabayashi, J. (2009), „Introduction”, [w:] Rita Kothari, Judy Wakabayashi, red. Decentring Translation Studies: India and Beyond, John Benjamins, Amsterdam–Philadelphia, https://doi.org/10.1075/btl.86. DOI: https://doi.org/10.1075/btl.86
View in Google Scholar

Kundu, R. (2019), „Colonial Politics of Finding Equivalence: Interpreting ‘Translation’ and anubad through Nineteenth Century English to Sanskrit/Bengali Dictionaries”, Translation Today. 13(2): 35-59.
View in Google Scholar

LAI (2022) = Language Atlas of India 2011, Office of the Registrar General & Census Commissioner, New Delhi.
View in Google Scholar

Marais, K. (2019), „Translation Problematized”, [w:] A (Bio)Semiotic Theory of Translation: The Emergence of Social-Cultural Reality, Routledge, New York–London, https://doi.org/10.4324/9781315142319. DOI: https://doi.org/10.4324/9781315142319
View in Google Scholar

Marlewicz, H. (2002), „Kilka uwag o przekładach z sanskrytu”, [w:] Anna Krasnowolska, Barbara Mękarska, Andrzej Zaborski, red. Języki orientalne w przekładzie, PAN, Kraków.
View in Google Scholar

Ong, W.J. (2011), Oralność i piśmienność: słowo poddane technologii (tłum. Józef Japola), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
View in Google Scholar

Pollock, S. (1996), „Philology, Literature, Translation”, [w:] Enrica Garzilli, red. Translating, Translations, Translators from India to the West, Harvard University, Cambridge, MA.
View in Google Scholar

Pozza, N. (2010), „Translating from India and the Moving Space of Translation (Illustrated by the Works of Ajñeya)”, [w:] Maria Burger i Nicola Pozza, red. India in Translation through Hindi Literature: A Plurality of Voices, Peter Lang, Bern.
View in Google Scholar

Prasad, G.J.V. (2019), „Introduction”, [w:] Guntupalli Veera Raghavendra Prasad, red. India in Translation, Translation in India, Bloomsbury India, New Delhi.
View in Google Scholar

Ramakrishna, S. (2000), „Cultural Transmission through Translation: An Indian Perspective”, [w:] Sherry Simon, Paul St-Pierre, red. Changing the Terms: Translating in the Postcolonial Era, University of Ottawa Press, Ottawa.
View in Google Scholar

Satchidanandan, K. (2001), „Rethinking Translation”, Indian Literature. 45(1): 5-8.
View in Google Scholar

Susam-Sarajeva, Ş. (2002), „A ‘Multilingual’ and ‘International’ Translation Studies?”, [w:] Theo Hermans, red. Crosscultural Transgressions: Research Models in Translation II – Historical and Ideological Issues, Routledge, London–New York.
View in Google Scholar

Trivedi, H. (2014), „In Our Own Time, On Our own Terms: ‘Translation’ in India”, [w:] Theo Hermans, red. Translating Others, t. 1, Routledge, London–New York.
View in Google Scholar

Downloads

Published

2022-12-18

How to Cite

Borowski, G. (2022). Pojęcie przekładu w Indiach: Zarys problematyki. Między Oryginałem a Przekładem, 28(4(58), 183–194. https://doi.org/10.12797/MOaP.28.2022.58.09