Tłumaczenie poezji w perspektywie tłumaczenia specjalistycznego

Authors

  • Anna Bednarczyk Uniwersytet Łódzki

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.29.2023.59.03

Keywords:

translation, poetry, specialist text

Abstract

TRANSLATION OF POETRY IN THE PERSPECTIVE OF SPECIALIST TRANSLATION

The article considers literary texts from the point of view of their realisation of the informational function characteristic of specialised texts. The occurrence of such special elements as realia, proper names, terms in literary texts, and especially in poetic works, has also been pointed out. Attention was drawn to poems devoted to specialised issues, as in the case of Lomonosov’s ode on the benefit of glass. The conclusions to be drawn from this for translation concern first and foremost the endeavour to reproduce in translation the function performed by the ‘chains and grids’ of the aforementioned elements with a particular focus on the informative function. Such a view of text and translation allows the latter to be considered in the context of specialised translation, and by reversing this thought one can treat the translation of specialised texts as a creative work.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

References

Barańczak, S. (1990), „Mały, lecz maksymalistyczny Manifest translatologiczny albo Tłumaczenie się z tego, że tłumaczy się wiersze również w celu wytłumaczenia innym tłumaczom, iż dla większości tłumaczeń wierszy nie ma wytłumaczenia”, Teksty drugie. 3: 7-66.
View in Google Scholar

Bednarczyk, A. (2011), „Problemy archaizacji w przekładzie”, [w:] Piotr Fast, Anna Car, Wacław M. Osadnik, red. Historyczne oblicza przekładu, Śląsk, Katowice: 63-76.
View in Google Scholar

Dzierżanowska, H. (1988), Przekład tekstów nieliterackich na przykładzie języka angielskiego, PWN, Warszawa.
View in Google Scholar

Gawlak M. (red.) (2017), Przekłady Literatur Słowiańskich. 8, cz. 1. Parateksty w odbiorze przekładu, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
View in Google Scholar

Grosbart, Z. (1998), „Przesłanki opracowania »użytecznej« teorii przekładu”, [w:] Piotr Fast, red. Przekład artystyczny a współczesne teorie translatologiczne, Śląsk, Katowice: 47-55.
View in Google Scholar

Kamieńska, A. (1985), Książka nad książkami, Instytut Wydawniczy Nasza Księgarnia, Warszawa.
View in Google Scholar

Kamieńska, A. (1988), Do źródeł. Psalmy i inne przekłady poetyckie, W drodze, Poznań.
View in Google Scholar

Kielar, B.Z. (1988), Tłumaczenie i koncepcje translatoryczne, Ossolineum, Wrocław.
View in Google Scholar

Kielar, B.Z. (1996), „Na manowcach tłumaczenia tekstu prawnego: prawdopodobieństwo wywołania szoku kulturowego”, [w:] Franciszek Grucza, Krystyna Chomicz-Jung, red. Problemy komunikacji interkulturowej. Jedna Europa – wiele języków i wiele kultur, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa: 135-141.
View in Google Scholar

Księga Psalmów (1979), (tłum. Czesław Miłosz), Édition du dialogue, Paryż.
View in Google Scholar

Nida, E. (1964), Toward a Science of Translating, with special reference to principles and procedures involved in Bible translation, Brill, Leiden, https://doi.org/10.1163/9789004495746. DOI: https://doi.org/10.1163/9789004495746
View in Google Scholar

Odojewcewa I. (2020), Nigdy nie wedrę się na szczyty… (tłum. Anna Bednarczyk), [w:] Grażyna Habrajska, red. Teorie i praktyki komunikacji, Wyd. UŁ, Łódź.
View in Google Scholar

Siewierianin, I. (2021), Apuchtin (tłum. Anna Bednarczyk), [w:] Anna Bednarczyk, „Medaliony” Igora Siewierianina. Wydanie krytyczno-translatologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 81.
View in Google Scholar

Siewierianin, I. (2021), Błok (tłum. Anna Bednarczyk), [w:] Anna Bednarczyk, „Medaliony” Igora Siewierianina. Wydanie krytyczno-translatologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 111.
View in Google Scholar

Siewierianin, I. (2021), Visnapuu (tłum. Anna Bednarczyk), [w:] Anna Bednarczyk, „Medaliony” Igora Siewierianina. Wydanie krytyczno-translatologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 155.
View in Google Scholar

Skibińska E. (red.) (2011), Między Oryginałem a Przekładem, XVII Parateksty.
View in Google Scholar

Toury, G. (2012), Descriptive Translation Studies and Beyond: Revised edition, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins Publishing Company, https://doi.org/10.1075/btl.100. DOI: https://doi.org/10.1075/btl.100
View in Google Scholar

Tuwim, J. (1985), O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci, [w:] Julian Tuwim, Wiersze dla dzieci, Warszawa, [b.p.].
View in Google Scholar

Voellnagel, A. (1974), Jak nie tłumaczyć tekstów technicznych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
View in Google Scholar

Кузьмич (1895), „Я вновь пред тобою стою очарован…”, Лодзинский листок [Kuzʹmicz (1895), „Ja wnowʹ pried toboju stoju oczarowan…”, Łodzinskij listok], nr 102, 25 grudnia (6 stycznia).
View in Google Scholar

Кузьмич (1897), „Кому в Лодзи жить хорошо (пародия-шутка)” [Kuzʹmicz (1897), „Komu w Łodzi żytʹ choroszo (parodija-szutka)”], Lodzinskij Listok, nr 27, 2/14 lutego; nr 28, 4/16 lutego; nr 30, 6/18 lutego; nr 31, 7/19 lutego; nr 39, 16/28 lutego; nr 40, 18 lutego / 2 marca; nr 45, 23 lutego / 7 marca; nr 52, 4/16 marca; nr 53, 5/17 marca.
View in Google Scholar

Одоевцева, И. (1988), На берегах Невы, Художественная литература, Москва [Odojewcewa, I. (1988), Na bieriegach Niewy, Chudożestwiennaja litieratura, Moskwa].
View in Google Scholar

Одоевцева, И. (1989), На берегах Сены, Художественная литература, Москва [Odojewcewa, I. (1989), Na bieriegach Sieny, Chudożestwiennaja litieratura, Moskwa].
View in Google Scholar

Северянин, И. (1934), Медалионы. Сонеты и вариации о поэтах, писателях и композиторах, Белград, Издание автора [Siewierianin, I. (1934), Miedaliony. Soniety i wariacyi o poetach, pisatielach i kompozitorach, Biełgrad, Izdanije awtora].
View in Google Scholar

Северянин, И. (2021), Апухтин [Siewierianin, I. (2021), Apuchtin], [w:] Anna Bednarczyk, „Medaliony” Igora Siewierianina. Wydanie krytyczno-translatologiczne, Wyd. UŁ, Łódź: 80.
View in Google Scholar

Северянин, И. (2021), Блок [Siewierianin, I. (2021), Błok], [w:] Anna Bednarczyk, „Medaliony” Igora Siewierianina. Wydanie krytyczno-translatologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 100.
View in Google Scholar

Северянин, И. (2021), Виснапу [Siewierianin, I. (2021), Wisnapu], [w:] Anna Bednarczyk, „Medaliony” Igora Siewierianina. Wydanie krytyczno-translatologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 154.
View in Google Scholar

Сказ [Skaz] (1898), Desideria, „Łodzinskij Listok”, nr 264, 13/25 grudnia.
View in Google Scholar

Тувим, Ю. (1964), О Гришке-врунишке и его тете (tłum. Елена Благинига), [w:] Юлиан Тувим, Детям, Детскаяя литература, Москва: 36 [Tuwim, Ju. (1964), O Griszkie-wruniszkie i jego tietie (tłum. Jelena Błaginiga), [w:] Julian Tuwim, Dietiam, Dietskajaja litieratura, Moskwa: 36]
View in Google Scholar

Downloads

Published

2023-04-06

How to Cite

Bednarczyk, A. (2023). Tłumaczenie poezji w perspektywie tłumaczenia specjalistycznego. Między Oryginałem a Przekładem, 29(1(59), 39–61. https://doi.org/10.12797/MOaP.29.2023.59.03