O przekładzie utworów poetyckich na przykładzie tłumaczeń poezji Skamandrytów na język hiszpański

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.23.2017.37.06

Keywords:

translation, poetry, Skamander, Antoine Berman, “the experience of the foreign”

Abstract

On the Translation of Poetry: a Study of the Translation of Skamander’s Poems into Spanish
The article aims to show the difficulties which might be encountered by the translator who resolves to translate the poetry of the members of the literary group Skamander, whose poems are characterized by a unique mastery of language and a specific poetic strategy based on the description of the surrounding reality. The contrastive study of the source texts and their translations into Spanish will show to what extent the translators understood the uniqueness of Skamander’s poetry and if they managed to convey reality they depict to the Spanish reader. The aim of such a juxtaposition is to determine whether the translation choices made by the translators reveal their awareness of the specific formal and stylistic structure of poems, deriving from the strategy employed by the poets. A starting point for the study is the theory of translation as “the experience of the foreign” put forward by Antoine Berman. The examination of twelve tendencies which deform the source text, allows to verify if and to what extent the translators of Skamander’s poetry made it possible for the Spanish-language reader to “experience the foreign” reality depicted in the source texts.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Teksty analizowane:

Lechoń, J. (1987), Poezje, Czytelnik, Warszawa.

Poemas de la Nueva Polonia (1953), red. J. Rejano, Imprenta E. Muñoz Galache, Meksyk.

Poesía polaca. Antología (1984), red. M. Suárez Recio, Editorial Arte y Literatura, Hawana.

Poesía polaca contemporánea (2014), red. J. Valero, Fundación Centro de Poesía José Hierro, Madrid.

Tuwim, J. (1936), „Raport”, Szpilki, 18, Warszawa, s. 4.

Tuwim, J. (1955a), Wiersze, t. 1, Czytelnik, Warszawa.

Tuwim, J. (1955b), Wiersze, t. 2, Czytelnik, Warszawa.

Wierzyński, K. (1979), Wiersze wybrane, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.

Literatura przedmiotu:

Beltrán, G. (1997), „Przekład: okaleczenie, wywyższenie, ewangelizacja czy zapomnienie? O tłumaczach poezji polskiej na hiszpański”, Między Oryginałem a Przekładem, 3: Czy zawód tłumacza jest w pogardzie?, s. 121-126.

Beltrán, G., Murcia Soriano, A. (1998), „Mała antologia problemów przekładu poezji polskiej na hiszpański”, w: Filipowicz-Rudek, M., Konieczna-Twardzikowa, J., Kropiwiec, U. (red.), Literatura polska w przekładzie, Księgarnia Akademicka, Kraków, s. 167-181, Między Oryginałem a Przekładem, 4.

Berman, A. (1995), Pour une critique des traductions: John Donne, Gallimard, Paris.

Berman, A. (2009), „Przekład jako doświadczenie obcego”, przeł. U. Hrehorowicz, w: Bukowski, P., Heydel, M. (red.), Współczesne teorie przekładu. Antologia, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków, s. 247-264.

Brzozowski, J. (2011), Stanąć po stronie tłumacza. Zarys poetyki opisowej przekładu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Gazda, G. (2008), Dwudziestolecie międzywojenne. Słownik literatury polskiej, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk.

Heydel, M. (2013), „Gorliwość tłumacza”. Przekład poetycki w twórczości Czesława Miłosza, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Jackiewicz, A. (2015a), „Los traductores hispanos ante la transferencia de las peculiaridades de la realidad representada en el poema Wspomnienie de Julian Tuwim”, Estudios Hispánicos, XXIII, s. 127-136.

Jackiewicz, A. (2015b), „La manipulación de imágenes en el proceso de traducción: el poema Nieznane drzewo de Julian Tuwim traducido al español”, w: Bień, J., Kudełko J. (red.), Nuevas perspectivas del hispanismo polaco: estudios de lingüística y literatura, Wydawnictwo Werset, Lublin, s. 28-39.

Jackiewicz, A. (2016), „O trudnościach w przekładzie komizmu językowego w poezji. Wiersz Raport Juliana Tuwima w tłumaczeniu na język hiszpański”, w: Korpysz, T., Krasowska, A. (red.), Komizm historyczny, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa, s. 205-217, Prace Językoznawcze Instytutu Filologii Polskiej UKSW, t. 8.

Kwiatkowski, J. (2008), Dwudziestolecie międzywojenne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Stradecki, J. (1977), W kręgu Skamandra, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.

Żurawski, S. (red.) (2009), Dwudziestolecie międzywojenne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, Epoki literackie, t. 9.

Downloads

Published

2017-09-29

How to Cite

Jackiewicz, A. (2017). O przekładzie utworów poetyckich na przykładzie tłumaczeń poezji Skamandrytów na język hiszpański. Między Oryginałem a Przekładem, 23(3 (37), 99–120. https://doi.org/10.12797/MOaP.23.2017.37.06