Przełożył Bruno Jasieński

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.26.2020.49.01

Keywords:

Bruno Jasieński, Russian futurists, translation, poetry

Abstract

Translated by Bruno Jasieński

The article discusses Bruno Jasieński’s translation of poems by Russian futurists. Attention is primarily drawn to the reproduction of typical features of futuristic poetry (non-standard words and images, neologisms, sound design of the text), and to the distinctive features of the creativity of the translated poets. As a result, the author comes to the conclusion that the most essential characteristic of the poet’s translation activity is his creativity. Together with the futuristic nature of the work of Jasieński himself, it contributes to the implementation of translations that preserve the mentioned features of authentic texts.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Balcerzan, E. (1968), Styl i poetyka twórczości dwujęzycznej Brunona Jasieńskiego. Z zagadnień teorii przekładu, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków.

Dziarnowska, J. (1978), Słowo o Brunonie Jasieńskim, Książka i Wiedza, Warszawa.

Jaworski, K. (1995), Bruno Jasieński w sowieckim więzieniu. Aresztowanie, wyrok, śmierć, WSP im. Jana Kochanowskiego, Kielce.

Jaworski, K. (2003), Bruno Jasieński w Paryżu, Wyd. Akademii Świętokrzyskiej, Kielce.

Jaworski, K. (2004), „Bruno Jasieński – tragiczny pisarz emigracyjny”, Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza. 39: 47-48.

Jaworski, K. (2009), Dandys. Słowo o Brunonie Jasieńskim, Iskry, Warszawa.

Jesienin, S. (a), Czterdziestousty, [online] http://mkw98.republika.pl/czterdz.html, 18.03.2018.

Jesienin, S. (b), Spowiedź chuligana (tłum. Bruno Jasieński), [online] http://mkw98.republika.pl/chuligan.html, 18.03.2018.

Kamienski, W., Annja (tłum. Bruno Jasieński), [online] http://mkw98.republika.pl/annja.html, 18.03.2018.

Majakowski, W. (a), Hymn do obiadu (tłum. Bruno Jasieński), [online] http://mkw98.republika.pl/hymn.htm, 18.06.2018.

Majakowski, W. (b), Wam (tłum. Bruno Jasieński), [online] http://mkw98.republika.pl/wam.html, 18.06.2018.

Majakowski, W. (c), Wstrząsające fakty (tłum. Bruno Jasieński), [online] http://www.goldpoetry.ru/mayakovsky/index.php?p=143, 18.03.2018.

Midrasz (2008). 6(134).

Nowaczyk, J. (2009), Idzie młody, genialny – Bruno Jasieński, [online] http://polskiemuzy.pl/idzie-mlody-genialny-bruno-jasienski, 18.03.2018.

Siewierianin, I., Karetka kurtyzany (tłum. Bruno Jasieński), [online] http://mkw98.republika.pl/karetka.html, 18.03.2018.

Stern, A. (1969), Bruno Jasieński, Wiedza Powszechna, Warszawa.

Dymierskaja, Ł. (1989), „Diemarsz protiw Stalina?: O powiesti B. Jasienskogo«Nos»”, Nowoje litieraturnoje obozrienije. 31: 144-154.

Jesienin, S. (1920a), Ispowiedʹ chuligana, [online] https://ru.wikisource.org/wiki/Ispowiedʹ_chuligana_(Jesienin), 18.03.2018.

Jesienin, S. (1920b), Sorokoust, [online] http://esenin.niv.ru/esenin/text/sorokoust.htm, 18.03.2018.

Kamienskij, W. (1912), Morskaja, [online] http://literatura5.narod.ru/kubofuturizm.html, 18.03.2018.

Kamienskij, W. (1916), Diewuszki bosikom. Stichi, Tip. „Progriess”, Tiflis.

Kamienskij, W. (1918), Jego-moja biografija wielikogo futurista, Knigoiz-datielstwo Kitowras, Moskwa, 126-127.

Majakowskij, W. (1915a), Wam, [online] http://slova.org.ru/mayakovskiy/prikazarmiiiskusstv/, 18.03.2018.

Majakowskij, W. (1915b), Gimn obiedu, [online] http://pishi-stihi.ru/gimn-obedumayakovskij.html, 18.06.2018.

Majakowskij, W. (1919), Potrsajuszczije fakty, [online] http://mkw98.republika.pl/fakty.htm, 18.03.2018.

Michiejew, A. (2005), „Mieżdu dwumia «ottiepielami»”, Inostrannaja litiera-tura. 10, [online] http://magazines.russ.ru/inostran/2005/10/mi20.html, 18.03.2018.

Praszkiewicz, G. (2009), „Bruno (Wiktor Jakowlewicz) Jasienskij”, [w:] Gienna-dij Praszkiewicz, red., Krasnyj sfinks. Istorija russkoj fantastikiot W.F. Odojewskogo do Borisa Sztierna, Swinjin i synowja, Moskwa,182-196.

Siewierianin, I. (1911a), Karietka kurtizanki, [online] http://slova.org.ru/severianin/karetkakurtizanki, 18.03.2018.

Siewieriani, I. (1911b), Fioletowyj trans, [online] http://slova.org.ru/severianin/fioletovyjtrans/, 18.03.2018.

Siewierianin, I. (1912), Morożennoje iz sirieni, [online] http://www.kostyor.ru/poetry/severianin/?n=5, 18.03.2018.

Siewierianin, I. (1915), Uwiertiura, [online] http://lib.ru/POEZIQ/SEWERYANIN/pineapples.txt, 18.03.2018.

Chanzien-Lowie, O. (2001), Russkij formalizm. Mietodołogiczeskaja riekon-strukcyja razwitija na osnowie princypa ostranienija (tłum. Siergiej A. Ro-maszko), Jazyki russkoj kultury, Moskwa.

Szubnikowa-Gusiewa, N.I. (2016), „Bruno Jasienskij – pieriewodczik i posledo-watiel Siergieja Jesienina w Polsze”, Sowriemiennoje jesieninowiedienije. 4(39):10-20.

Downloads

Published

2020-09-30

How to Cite

Bednarczyk, A. . (2020). Przełożył Bruno Jasieński. Między Oryginałem a Przekładem, 26(3 (49), 9–28. https://doi.org/10.12797/MOaP.26.2020.49.01

Issue

Section

Articles