Strategie opisu kulturemów w audiodeskrypcji

Authors

  • Anna Jankowska Uniwersytet Jagielloński
  • Agnieszka Szarkowska Uniwersytet Warszawski

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.31.08

Keywords:

audiodeskrypcja, elementy kulturowe, strategie tłumaczeniowe

Abstract

Strategies for describing culture-bound elements in audio description

The article presents the issue of using strategies developed in Translation Studies to describe culture-bound elements in audio description. In the first part, the authors discuss the place of audio description in Translation Studies and especially within the field of audiovisual translation and Jakobson’s categories of intersemiotic, intralingual and interlingual translation. Then research on audio description carried out within the framework of Translation Studies and research on culture-bound referencesin audio description is presented. Finally, the authors present how translation strategies can be applied in audio description of culturebound elements.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

References

Benecke, B. (2007), Audiodescription: Phenomena of Information Sequencing, [on-line] http://www.euroconferences.info/proceedings/2007_Proceedings/2007_Benecke_Bernd.pdf, 30.12.2015.
View in Google Scholar

Bourne, J., Jimenez Hurtado, C. (2007), „From the Visual Into Verbal in Two Languages: a Contrastive Analysis of the Audio Description of «The Hours» in English and Spanish”, w: Díaz-Cintas, J., Orero, P., Remael, A. (red.), Media for All. Subtitling for the Deaf, Audio Description and Sign Language, Rodopi, Amsterdam–New York, ss. 174-187.
View in Google Scholar

Braun, S. (2008), „Audio Description Research: State of the Art and Beyond”, Translation Studies in the New Millennium, 6, ss. 14-30.
View in Google Scholar

Chmiel, A., Mazur, I. (2012), „Audiodeskrypcja jako intersemiotyczny przekład audiowizualny – percepcja produktu i ocena jakości”, w: Kasperska, I., Żuchelkowska, A. (red.), Przekład jako produkt i kontekst jego odbioru, Wydawnictwo Rys, Poznań, ss. 13-30.
View in Google Scholar

Chmiel, A., Mazur, I. (2015), Audiodeskrypcja, Wydział Anglistyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań.
View in Google Scholar

Dąmbska-Prokop, U. (2000), „Kompetencje tłumacza”, w: Dąmbska-Prokop, U. (red.), Mała encyklopedia przekładoznawstwa, Edukator, Częstochowa, ss. 109-110.
View in Google Scholar

Díaz-Cintas, J. (2005), „Audiovisual Translation Today. A Question of Accessibility for All”, Translating Today Magazine, 4, ss. 3-5.
View in Google Scholar

Díaz-Cintas, J., Remael, A. (2007), Audiovisual Translation. Subtitling, St. Jerome Publishing, Manchester.
View in Google Scholar

Gottlieb, H. (1997), Subtitles, Translation & Idioms, University of Copenhagen, Copenhagen.
View in Google Scholar

Hejwowski, K. (2004), Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
View in Google Scholar

Hopfinger, M. (1974), Adaptacje filmowe utworów literackich, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
View in Google Scholar

Jankowska, A. (2008), „Audiodeskrypcja – wzniosły cel w tłumaczeniu”, Między Oryginałem a przekładem. Wzniosłość i styl wysoki w przekładzie, R. XIV (2008), ss. 225-248.
View in Google Scholar

Jankowska, A. (2013a), „Talking a British Idea to Poland: Audio Introductions for Voiced-over Films”. Referat wygłoszony na konferencji 4th Advanced Research Seminar on Audio Description w Barcelonie, 13-14 marca 2013.
View in Google Scholar

Jankowska, A. (2013b), „Kompetencje tłumacza audiowizualnego”, w: Piotrowska, M., Czesak, A., Gomola, A., Tyupa, S. (red.), Kompetencje tłumacza, Tertium, Kraków, ss. 243-265.
View in Google Scholar

Jankowska, A. (2014), „Tłumaczenie jako alternatywna metoda tworzenia audiodeskrypcji”, Przekładaniec, 28, ss. 23-38, [on-line] http://dx.doi.org/10.4467/16891864PC.14.002.1709.
View in Google Scholar

Jankowska, A. (2015), Translating Audio Description Scripts. Translation as a New Strategy of Creating Audio Description, Peter Lang, Frankfurt am Main, [on-line] http://dx.doi.org/10.3726/978-3-653-04534-5.
View in Google Scholar

Jankowska, A., Szarkowska, A., Wilgucka, A. (2014), „Audio Description for Voiced-over Films: the Case Study of Big Fish»”, w: Między Oryginałem a przekładem. O przekładzie filmowym, R. XX, nr 23, ss. 81-96.
View in Google Scholar

Kareans (2009), „Strategies”, w: Baker, M., Saldahna, G. (red.), Routledge Encyclopedia of Translation Studies, Routledge, London–New York, ss. 282-285.
View in Google Scholar

Katan, D. (2004), Translating Cultures: An Introduction for Translators, Interpreters and Mediators, St. Jerome Publishing, Manchester.
View in Google Scholar

Katan, D. (2009), „Culture”, w: Baker, M., Saldahna, G. (red.), Routledge Encyclopedia of Translation Studies, Routledge, London–New York, ss. 70-73.
View in Google Scholar

Kruger, J.-L. (2010), „Audio Narration: Re-narrativising Film”, Perspectives: Studies in Translatology, 18, ss. 232-248, [on-line] http://dx.doi.org/10.1080/0907676X.2010.485686.
View in Google Scholar

Leppihalme, R. (1994), Culture Bumps. On the Translation of Allusions, University of Helsinki, Helsinki.
View in Google Scholar

Malzer-Semlinger, N. (2012), „Narration or Description: What Should Audio Description «Look» Like?”, w: Perego, E. (red.), Emerging Topics in Translation: Audio Description, Edizioni Università Di Trieste, Trieste, ss. 29-36.
View in Google Scholar

Matamala, A. (2006), „La accesibilidad en los medios: aspectos lingüísticos y retos de formación”, w: Amat, R., Pérez-Ugena, A., Sociedad, integración y televisión en España, Laberinto, Madrid, ss. 293-306.
View in Google Scholar

Matamala, A., Orero, P. (2008), „Designing a Course on Audio Description and Defining the Main Competences of the Future Professional”, Linguistica Antverpiensa, 6, ss. 329-344.
View in Google Scholar

Maszerowska, A., Mangiron, C. (2014), „Strategies for Dealing with Cultural References in Audio Description”, w: Maszerowska, A., Matamala, A., Orero, P. (red.), Audio Description. New Perspectives Illustrated, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam–Philadelfia, ss. 159-177.
View in Google Scholar

Mazur, I. (2014a), „Projekt ADLAB i funkcjonalizm w przekładzie – w stronę strategii audiodeskrypcyjnych”, Przekładaniec, 28, ss. 11-22, [on-line] http://dx.doi.org/10.4467/16891864PC.14.001.1708.
View in Google Scholar

Mazur, I. (2014b), „Gestures and Facial Expressions in Audio Description”, w: Maszerowska, A., Matamala, A., Orero, P. (red.), Audio Description. New Perspectives Illustrated, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam–Philadelfia, ss. 179-197.
View in Google Scholar

Newmark, P. (1988), Approaches to Translation, Prentice Hall, New York.
View in Google Scholar

Orero, P. (2005), „Audio Description: Professional Recognition, Practice and Standards in Spain”, Translation Watch Quaterly, ss. 7-18.
View in Google Scholar

Orero, P. (2012), „Audio Description Behaviour: Universals, Regularities and Guidelines”, International Journal of Humanities and Social Science, 2 (17), ss. 195-202.
View in Google Scholar

Pedersen, I. (2011), Subtitling Norms on Television. An Exploration Focussing on Extralinguistic Cultural References, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam–Philadelphia, [on-line] http://dx.doi.org/10.1075/btl.98.
View in Google Scholar

Ranzato, I. (2016), Translating Culture Specific References on Television: The Case of Dubbing, Routledge, New York–London, [on-line] http://dx.doi.org/10.4324/9781315681252.
View in Google Scholar

Remael, A., Vercauteren, G. (2007), „Audio Describing the Exposition Phase of Films. Teaching Students What to Choose”, Trans, 2, ss. 73-94.
View in Google Scholar

St. Andre, J. (2009), „Relay” w: Baker, M., Saldahna, G. (red.), Routledge Encyclopedia of Translation Studies, Routledge, London–New York, ss. 230-232.
View in Google Scholar

Szarkowska, A. (2011), „Text-to-Speech Audio Description: Towards Wider Availability of AD”, Journal of Specialised Translation, 15, ss. 142-163.
View in Google Scholar

Szarkowska, A. (2012), „Everything You Always Wanted to Know About Audio Describing Woody Allen in Polish”. Referat wygłoszony na konferencji Languages and the Media 2012 w Berlinie 22-23 listopada 2012.
View in Google Scholar

Szarkowska, A., Jankowska, A. (2012), „Text-to-Speech Audio Description of Voiced-over Films. A Case Study of Audio Described «Volver» in Polish”, w: Perego, E. (red.), Emerging Topics in Translation. Audio Description, Edizioni Università Di Trieste, Trieste, ss. 81-94.
View in Google Scholar

Szarkowska, A., Jankowska, A. (2015), „Audio Describing Foreign Films”, Journal of Specialised Translation, 23, ss. 243-269.
View in Google Scholar

Tomaszkieiwcz, T. (2006), Przekład audiowizualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
View in Google Scholar

Walczak, A., Figiel, W. (2013), „Domesticate or Foreignize? Culturespecific Items in Audio Description”, [on-line] http://avt.ils.uw.edu.pl/files/2013/11/Intermedia_Walczak_Figiel.pdf, 07.01.2016.
View in Google Scholar

Vandaele, J. (2012), „What Meets the Eye. Cognitive Narratology for Audio Description”, w: Mazur, I., Kruger, J.-L. (red.), Perspectives: Studies in Translation Theory and Practice, 20, ss. 81-102, [on-line] http://dx.doi.org/10.1080/0907676X.2011.632683.
View in Google Scholar

Vercauteren, G. (2007), „Towards a European Guideline for Audio Description”, w: Díaz-Cintas, J., Orero, P., Remael, A. (red.), Media for All. Subtitling for the Deaf, Audio Description and Sign Language, Rodopi, Amsterdam–New York, ss. 139-150.
View in Google Scholar

Vercauteren, G. (2012), „A Narratological Approach to Content Selection in Audio Description: Towards a Strategy for the Description of Narratological Time”, MonTI, 4, ss. 207-231, [on-line] http://dx.doi.org/10.6035/MonTI.2012.4.9.
View in Google Scholar

Filmografia
View in Google Scholar

Bogowie (2014), Łukasz Palkowski (reż.), Przemysław Zdrok (AD).
View in Google Scholar

Człowiek na linie (2008), James Marsh (reż.), Bogna Olszewska (AD).
View in Google Scholar

Człowiek z żelaza (1981), Andrzej Wajda (reż.).
View in Google Scholar

Dziewczynka w trampkach (2012), Haifaa Al-Mansour (reż.), Agnieszka Walczak (AD).
View in Google Scholar

O północy w Paryżu (2011), Woody Allen (reż.), Irena Michalewicz (AD).
View in Google Scholar

spotkań przy stole (2010), Jorge Coira (reż.), Agnieszka Walczak (AD).
View in Google Scholar

Bitwa Warszawska (2011), Jerzy Hoffman (reż.), Irena Michalewicz (AD).
View in Google Scholar

Wałęsa. Człowiek z nadziei (2013), Andrzej Wajda (reż.), Anna Jankowska (AD).
View in Google Scholar

Vicki, Cristina, Barcelona (2008), Woody Allen (reż.), Anna Jankowska (AD).
View in Google Scholar

Volver (2006), Pedro Almodóvar (reż.), Agnieszka Szarkowska (AD).
View in Google Scholar

Downloads

Published

2016-04-23

How to Cite

Jankowska, A., & Szarkowska, A. (2016). Strategie opisu kulturemów w audiodeskrypcji. Między Oryginałem a Przekładem, 22(1/31), 135–150. https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.31.08

Funding data