Difficulties in Translation of a TV Series Community by Dan Harmon and Proposals of their Solution

Authors

  • Ewa Drab University of Silesia

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.20.2014.23.04

Keywords:

audiovisual translation, cultural elements, film subtitling, Community

Abstract

Kulturowy charakter przekładu w serialu telewizyjnym Community Dana Harmona. Trudności i rozwiązania w tłumaczeniu elementów nacechowanych kulturowo


W tekście zostały przedstawione pułapki tłumaczeniowe związane ze zrozumieniem tła kulturowego danego materiału audiowizualnego, w tym przypadku komedii sytuacyjnej Community. Najpierw, krótko, zostało omówione, na czym polega specyfika przekładu audiowizualnego oraz jakie strategie można wykorzystać w tłumaczeniu pisemnym, a jakie w tłumaczeniu filmowym. Następnie autorka zwróciła uwagę na znaczenie wartości kulturowej materiału, jak i wiedzy tłumacza na tematy kulturowe i okołokulturowe dla jakości tłumaczenia. Ostatnia część artykułu została poświęcona klasyfikacji i szczegółowemu omówieniu konkretnych przykładów z analizowanego serialu.

Downloads

Download data is not yet available.

References

„About Glee” (Glee Official Website), [on‑line] http://www.fox.com/glee/about – 30.09.2013.

„About the Show” (Community Official Website), [on‑line] http://www.nbc.com/community/about – 28.09.2013.

„Baby boomer”, [on‑line] http://www.history.com/topics/baby‑boomers – 30.09.2013.

„Bean”, in: Urban Dictionary, [on‑line] http://www.urbandictionary.com/define.php?term=bean – 27.09.2013.

Belczyk, A. (2007), Tłumaczenie filmów, Wydawnictwo Dla Szkoły, Wilkowice. „Community”, in: Merriam‑Webster

Dictionary, [on‑line] http://www.merriam‑webster.com/dictionary/community – 23.09.2013.

„Community college”, in: Merriam‑Webster Dictionary, [on‑line] http://www.merriam‑webster.com/dictionary/community%20college – 23.09.2013.

Gadamer, H.G. (1993), „Lektura jest przekładem”, transl. Łukasiewicz, M., in: Bukowski, P., Heydel, M. (ed.) (2009), Współczesne teorie przekładu, Wydawnictwo Znak, Kraków.

Hertz, T. (2012), „Why We Need Community”, Christianity Today, 56, 5, p. 58.

Jakobson, R. (1959), „On Linguistic Aspects of Translation”, in: Venuti, L. (ed.) (2000), The Translation Studies Reader, Routledge, New York–London, pp. 126‑132.

Martínez‑Sierra, J.J. (2010), „Building Bridges Between Cultural Studies and Translation Studies: With Reference to the Audiovisual Field”, Journal of Language & Translation, 11‑1, pp. 115‑136.

Nida, E. (1959), „The Principles of Correspondence”, in: Venuti, L. (ed.) (2000), The Translation Studies Reader, Routledge, New York–London, pp. 141‑155.

Orero, P. (2004), „Audiovisual translation: A new dynamic umbrella”, in: Orero, P. (ed.), Topics in Audiovisual Translation, John Benjamins Publishing, Amsterdam–Philadelphia, pp. vii‑xii.

„Sergio Leone – Filmography”, [on‑line] http://www.imdb.com/name/nm0001466 – 28.09.2013.

„Sitcom”, in: Collins Dictionary, [on‑line] http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sitcom – 28.09.2013.

Snell‑Hornby, M. (1988), Translation Studies. An Integrated Approach, John Benjamins Publishing, Amsterdam – Philadelphia.

Tomaszkiewicz, T. (2007), Przekład audiowizualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Tomaszkiewicz, T., Pisarska, A. (1996), Współczesne tendencje przekładoznawcze, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Tucker, K., „Community”, [on‑line] http://www.ew.com/ew/article/0,,20304584,00.html – 27.09.2013.

Vinay, J., Darbelnet, J. (1995), Comparative Stylistics of French and English: A Methodology for Translation, John Benjamins Publishing, Amsterdam–Philadelphia.

Downloads

Published

2021-07-22

How to Cite

Drab, E. (2021). Difficulties in Translation of a TV Series Community by Dan Harmon and Proposals of their Solution. Między Oryginałem a Przekładem, 20(1(23), 45–60. https://doi.org/10.12797/MOaP.20.2014.23.04