Difficulties in Translation of a TV Series Community by Dan Harmon and Proposals of their Solution

Authors

  • Ewa Drab University of Silesia

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.20.2014.23.04

Keywords:

audiovisual translation, cultural elements, film subtitling, Community

Abstract

Kulturowy charakter przekładu w serialu telewizyjnym Community Dana Harmona. Trudności i rozwiązania w tłumaczeniu elementów nacechowanych kulturowo

W tekście zostały przedstawione pułapki tłumaczeniowe związane ze zrozumieniem tła kulturowego danego materiału audiowizualnego, w tym przypadku komedii sytuacyjnej Community. Najpierw, krótko, zostało omówione, na czym polega specyfika przekładu audiowizualnego oraz jakie strategie można wykorzystać w tłumaczeniu pisemnym, a jakie w tłumaczeniu filmowym. Następnie autorka zwróciła uwagę na znaczenie wartości kulturowej materiału, jak i wiedzy tłumacza na tematy kulturowe i okołokulturowe dla jakości tłumaczenia. Ostatnia część artykułu została poświęcona klasyfikacji i szczegółowemu omówieniu konkretnych przykładów z analizowanego serialu.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

References

„About Glee” (Glee Official Website), [on‑line] http://www.fox.com/glee/about – 30.09.2013.
View in Google Scholar

„About the Show” (Community Official Website), [on‑line] http://www.nbc.com/community/about – 28.09.2013.
View in Google Scholar

„Baby boomer”, [on‑line] http://www.history.com/topics/baby‑boomers – 30.09.2013.
View in Google Scholar

„Bean”, in: Urban Dictionary, [on‑line] http://www.urbandictionary.com/define.php?term=bean – 27.09.2013.
View in Google Scholar

Belczyk, A. (2007), Tłumaczenie filmów, Wydawnictwo Dla Szkoły, Wilkowice. „Community”, in: Merriam‑Webster
View in Google Scholar

Dictionary, [on‑line] http://www.merriam‑webster.com/dictionary/community – 23.09.2013.
View in Google Scholar

„Community college”, in: Merriam‑Webster Dictionary, [on‑line] http://www.merriam‑webster.com/dictionary/community%20college – 23.09.2013.
View in Google Scholar

Gadamer, H.G. (1993), „Lektura jest przekładem”, transl. Łukasiewicz, M., in: Bukowski, P., Heydel, M. (ed.) (2009), Współczesne teorie przekładu, Wydawnictwo Znak, Kraków.
View in Google Scholar

Hertz, T. (2012), „Why We Need Community”, Christianity Today, 56, 5, p. 58.
View in Google Scholar

Jakobson, R. (1959), „On Linguistic Aspects of Translation”, in: Venuti, L. (ed.) (2000), The Translation Studies Reader, Routledge, New York–London, pp. 126‑132.
View in Google Scholar

Martínez‑Sierra, J.J. (2010), „Building Bridges Between Cultural Studies and Translation Studies: With Reference to the Audiovisual Field”, Journal of Language & Translation, 11‑1, pp. 115‑136.
View in Google Scholar

Nida, E. (1959), „The Principles of Correspondence”, in: Venuti, L. (ed.) (2000), The Translation Studies Reader, Routledge, New York–London, pp. 141‑155.
View in Google Scholar

Orero, P. (2004), „Audiovisual translation: A new dynamic umbrella”, in: Orero, P. (ed.), Topics in Audiovisual Translation, John Benjamins Publishing, Amsterdam–Philadelphia, pp. vii‑xii.
View in Google Scholar

„Sergio Leone – Filmography”, [on‑line] http://www.imdb.com/name/nm0001466 – 28.09.2013.
View in Google Scholar

„Sitcom”, in: Collins Dictionary, [on‑line] http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sitcom – 28.09.2013.
View in Google Scholar

Snell‑Hornby, M. (1988), Translation Studies. An Integrated Approach, John Benjamins Publishing, Amsterdam – Philadelphia.
View in Google Scholar

Tomaszkiewicz, T. (2007), Przekład audiowizualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
View in Google Scholar

Tomaszkiewicz, T., Pisarska, A. (1996), Współczesne tendencje przekładoznawcze, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
View in Google Scholar

Tucker, K., „Community”, [on‑line] http://www.ew.com/ew/article/0,,20304584,00.html – 27.09.2013.
View in Google Scholar

Vinay, J., Darbelnet, J. (1995), Comparative Stylistics of French and English: A Methodology for Translation, John Benjamins Publishing, Amsterdam–Philadelphia.
View in Google Scholar

Downloads

Published

2014-03-05

How to Cite

Drab, E. (2014). Difficulties in Translation of a TV Series Community by Dan Harmon and Proposals of their Solution. Między Oryginałem a Przekładem, 20(1/23), 45–60. https://doi.org/10.12797/MOaP.20.2014.23.04