Audio Description for Voiced‑over Films: the Case Study of Big Fish

Authors

  • Anna Jankowska Jagiellonian University
  • Agnieszka Szarkowska University of Warsaw https://orcid.org/0000-0002-0048-993X
  • Magdalena Wilgucka Jagiellonian University

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.20.2014.23.06

Keywords:

accessibility, voice‑over, audio description, audio subtitling, foreign films

Abstract

Audiodeskrypcja do filmu zagranicznego z tłumaczeniem w wersji lektorskiej na przykładzie filmu pt. Duża ryba


Audiodeskrypcja (AD) rozwija się w Polsce od 2006 r. Do niedawna filmy obcojęzyczne praktycznie nie były udostępniane osobom z dysfunkcją wzroku. Powodem braku dostępności filmów obcojęzycznych było przekonanie, iż wersja lektorska – czyli najczęściej używana w polskiej telewizji metoda przekładu audiowizualnego – nie nadaje się do połączenia z audiodeskrypcją. Uważano, że osoby z dysfunkcją wzroku nie poradzą sobie z przyswojeniem trzech różnych ścieżek dźwiękowych (oryginalna ścieżka dźwiękowa, wersja lektorska oraz audiodeskrypcja). Pogląd ten stał jednak w sprzeczności z potrzebami i oczekiwaniami osób niewidomych i niedowidzących. W artykule zaprezentowano wyniki badania ankietowego i dyskusji w grupie fokusowej, przeprowadzonych z udziałem odbiorców z dysfunkcją wzroku, którzy wzięli udział w specjalnym pokazie filmu pt. Duża ryba (2003, reż. Tim Burton) z wersją lektorską i audiodeskrypcją. Wyniki potwierdzają, że osoby z dysfunkcją wzroku chcą oglądać filmy zagraniczne z wersją lektorską i audiodeskrypcją. Wskazują jednak, że trzeba spełnić określone warunki w zakresie udźwiękowienia, synchronizacji oraz identyfikacji bohaterów, by osoby te były w stanie tego rodzaju filmy oglądać.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Chaume, F. (2004), Cine y traducción, Cátedra, Madrid.

Chiaro, D. (2009), „Issues in audiovisual translation”, in: Munday, J. (ed.), The Routledge Companion to Translation Studies, Routledge, London–New York, pp. 141‑165.

Chmiel, A., Mazur I. (2011), „Overcoming barriers – the pioneering years of audio description in Poland”, in: Serban, A., Matamala, A., Lavaur, J.M. (eds), Audiovisual translation in close‑up: Practical and theoretical approaches, Peter Lang, Bern–Berlin, pp. 279‑296.

Di Giovanni, E., Morettini, A., „Audio Description meets Audio Introduction: An Italian Experiment”, [on‑line] http://myphd.agnesemorettini.com/myfiles/PUB_2012_Di%20Giovanni,%20Morettini.pdf – 04.10.2013.

Díaz Cintas, J. (2009), „Introduction – Audiovisual Translation: An overview of its potential”, Díaz Cintas, J. (ed.) (2009), New Trends in Audiovisual Translation, Multilingual Matters, Bristol, pp. 1‑18.

Díaz Cintas, J., Orero, P. (2006), „Voice‑over”, in: Brown, K. (ed.), Encyclopedia of Language and Linguistics, Elsevier, Oxford, pp. 477.

Gottlieb, H. (1998), „Subtitling”, in: Baker, M. (ed.), Routledge Encyclopedia of Translation Studies, Routledge, London–New York, pp. 244‑248.

Ivarsson, J., Carroll, M. (1988), Subtitling, TransEdit HB, Simirshamn.

Jankowska, A. (2008), „Audiodeskrypcja – szczytny cel tłumaczenia”, Między Oryginałem a Przekładem, 14, pp. 225‑246.

Jankowska, A. (2013), „Tłumaczenie skryptów audiodeskrypcji z języka angielskiego jako alternatywna metoda tworzenia skryptów audiodeskrypcji”, unpublished PhD dissertation, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

KRRiT – Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (2010), „Udział w programach telewizji publicznej rozpowszechnianych drogą naziemną i satelitarną audycji europejskich, audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim, audycji europejskich producentów niezależnych i audycji europejskich wytworzonych przez producentów niezależnych w okresie 5 lat przed rozpowszechnianiem KRRiT”, [on‑line] http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/kontrola/tvp‑kwoty‑ekranowe.pdf – 30.09.2013.

Orero, P. (2007), „Audio subtitling: a possible solution for opera accessibility in Catalonia”, Revista do Centro Interdepartamental de Tradução e Terminologia, 13, CITRAT‑USP, São Paulo, pp. 135‑149.

Remael, A., Reviers, N. (2013), „Combining introductions and audio descriptions in theatre”, paper presented at the 4th Advanced Research Seminar on Audio Description (ARSAD) on 14 March 2013, Barcelona, Spain.

Romero‑Fresco, P., Fryer, L. (2013), „Could Audio Described Films benefit from Audio Introductions? A Reception Study with AD Users”, Journal of Visual Impairment and Blindness, 107, 3, pp. 287‑295.

Szarkowska, A., Jankowska A. (2012), „Text‑to‑speech audio description of voiced‑over films. A case study of audio described Volver in Polish”, in: Perego, E. (ed.) Emerging topics in translation: Audio description, Edizioni Universita di Trieste, Triest, pp. 81‑94.

Szarkowska, A., Jankowska, A. (forthcoming), „Audio describing foreign language films”, submitted to the Journal of Specialised Translation.

Tomaszkiewicz, T. (2006), Przekład audiowizualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Webster R. (2010), „Cohesion Strategies in Audio Subtitling”, unpublished presentation delivered during the Media for All conference in London.

Downloads

Published

2021-07-22

How to Cite

Jankowska, A., Szarkowska, A., & Wilgucka, M. (2021). Audio Description for Voiced‑over Films: the Case Study of Big Fish. Między Oryginałem a Przekładem, 20(1(23), 81–96. https://doi.org/10.12797/MOaP.20.2014.23.06