Audio Description for Voiced‑over Films: the Case Study of Big Fish

Authors

  • Anna Jankowska Jagiellonian University
  • Agnieszka Szarkowska University of Warsaw https://orcid.org/0000-0002-0048-993X
  • Magdalena Wilgucka Jagiellonian University

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.20.2014.23.06

Keywords:

accessibility, voice‑over, audio description, audio subtitling, foreign films

Abstract

Audiodeskrypcja do filmu zagranicznego z tłumaczeniem w wersji lektorskiej na przykładzie filmu pt. Duża ryba

Audiodeskrypcja (AD) rozwija się w Polsce od 2006 r. Do niedawna filmy obcojęzyczne praktycznie nie były udostępniane osobom z dysfunkcją wzroku. Powodem braku dostępności filmów obcojęzycznych było przekonanie, iż wersja lektorska – czyli najczęściej używana w polskiej telewizji metoda przekładu audiowizualnego – nie nadaje się do połączenia z audiodeskrypcją. Uważano, że osoby z dysfunkcją wzroku nie poradzą sobie z przyswojeniem trzech różnych ścieżek dźwiękowych (oryginalna ścieżka dźwiękowa, wersja lektorska oraz audiodeskrypcja). Pogląd ten stał jednak w sprzeczności z potrzebami i oczekiwaniami osób niewidomych i niedowidzących. W artykule zaprezentowano wyniki badania ankietowego i dyskusji w grupie fokusowej, przeprowadzonych z udziałem odbiorców z dysfunkcją wzroku, którzy wzięli udział w specjalnym pokazie filmu pt. Duża ryba (2003, reż. Tim Burton) z wersją lektorską i audiodeskrypcją. Wyniki potwierdzają, że osoby z dysfunkcją wzroku chcą oglądać filmy zagraniczne z wersją lektorską i audiodeskrypcją. Wskazują jednak, że trzeba spełnić określone warunki w zakresie udźwiękowienia, synchronizacji oraz identyfikacji bohaterów, by osoby te były w stanie tego rodzaju filmy oglądać.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

References

Chaume, F. (2004), Cine y traducción, Cátedra, Madrid.
View in Google Scholar

Chiaro, D. (2009), „Issues in audiovisual translation”, in: Munday, J. (ed.), The Routledge Companion to Translation Studies, Routledge, London–New York, pp. 141‑165.
View in Google Scholar

Chmiel, A., Mazur I. (2011), „Overcoming barriers – the pioneering years of audio description in Poland”, in: Serban, A., Matamala, A., Lavaur, J.M. (eds), Audiovisual translation in close‑up: Practical and theoretical approaches, Peter Lang, Bern–Berlin, pp. 279‑296.
View in Google Scholar

Di Giovanni, E., Morettini, A., „Audio Description meets Audio Introduction: An Italian Experiment”, [on‑line] http://myphd.agnesemorettini.com/myfiles/PUB_2012_Di%20Giovanni,%20Morettini.pdf – 04.10.2013.
View in Google Scholar

Díaz Cintas, J. (2009), „Introduction – Audiovisual Translation: An overview of its potential”, Díaz Cintas, J. (ed.) (2009), New Trends in Audiovisual Translation, Multilingual Matters, Bristol, pp. 1‑18.
View in Google Scholar

Díaz Cintas, J., Orero, P. (2006), „Voice‑over”, in: Brown, K. (ed.), Encyclopedia of Language and Linguistics, Elsevier, Oxford, pp. 477.
View in Google Scholar

Gottlieb, H. (1998), „Subtitling”, in: Baker, M. (ed.), Routledge Encyclopedia of Translation Studies, Routledge, London–New York, pp. 244‑248.
View in Google Scholar

Ivarsson, J., Carroll, M. (1988), Subtitling, TransEdit HB, Simirshamn.
View in Google Scholar

Jankowska, A. (2008), „Audiodeskrypcja – szczytny cel tłumaczenia”, Między Oryginałem a Przekładem, 14, pp. 225‑246.
View in Google Scholar

Jankowska, A. (2013), „Tłumaczenie skryptów audiodeskrypcji z języka angielskiego jako alternatywna metoda tworzenia skryptów audiodeskrypcji”, unpublished PhD dissertation, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
View in Google Scholar

KRRiT – Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (2010), „Udział w programach telewizji publicznej rozpowszechnianych drogą naziemną i satelitarną audycji europejskich, audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim, audycji europejskich producentów niezależnych i audycji europejskich wytworzonych przez producentów niezależnych w okresie 5 lat przed rozpowszechnianiem KRRiT”, [on‑line] http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/kontrola/tvp‑kwoty‑ekranowe.pdf – 30.09.2013.
View in Google Scholar

Orero, P. (2007), „Audio subtitling: a possible solution for opera accessibility in Catalonia”, Revista do Centro Interdepartamental de Tradução e Terminologia, 13, CITRAT‑USP, São Paulo, pp. 135‑149.
View in Google Scholar

Remael, A., Reviers, N. (2013), „Combining introductions and audio descriptions in theatre”, paper presented at the 4th Advanced Research Seminar on Audio Description (ARSAD) on 14 March 2013, Barcelona, Spain.
View in Google Scholar

Romero‑Fresco, P., Fryer, L. (2013), „Could Audio Described Films benefit from Audio Introductions? A Reception Study with AD Users”, Journal of Visual Impairment and Blindness, 107, 3, pp. 287‑295.
View in Google Scholar

Szarkowska, A., Jankowska A. (2012), „Text‑to‑speech audio description of voiced‑over films. A case study of audio described Volver in Polish”, in: Perego, E. (ed.) Emerging topics in translation: Audio description, Edizioni Universita di Trieste, Triest, pp. 81‑94.
View in Google Scholar

Szarkowska, A., Jankowska, A. (forthcoming), „Audio describing foreign language films”, submitted to the Journal of Specialised Translation.
View in Google Scholar

Tomaszkiewicz, T. (2006), Przekład audiowizualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
View in Google Scholar

Webster R. (2010), „Cohesion Strategies in Audio Subtitling”, unpublished presentation delivered during the Media for All conference in London.
View in Google Scholar

Downloads

Published

2014-03-05

How to Cite

Jankowska, A., Szarkowska, A., & Wilgucka, M. (2014). Audio Description for Voiced‑over Films: the Case Study of Big Fish. Między Oryginałem a Przekładem, 20(1/23), 81–96. https://doi.org/10.12797/MOaP.20.2014.23.06