Hadżi Dimityr Christo Botewa – obce elementy kulturowe w polskich przekładach

Authors

  • Dorota Gołek‑Sepetliewa Uniwersytet Śląski

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.28.08

Keywords:

Botev, foreign cultural elements, Hadzhi Dimitar, translation

Abstract

Hadzhi Dimitar by Hristo Botev – the foreign cultural elements in Polish translations


The famous poetic work by Bulgarian artist Christo Botev – the romantic ballad Hadzhi Dimitar is full of foreign cultural elements that are recognized by Polish readers. This poem is an important center in the Bulgarian national discourse, inspired by southslavic folklore, strongly influenced by the hajduk‑legend, it mythologizes important Bulgarian historical event (the death of Hadzhi Dimitar and Stefan Karadzha on Mount Buzludzha). The analysis and interpretation of the original text and two polish translations by Z. Wolnikówna and W. Broniewski, allow to answer the following questions: if translators are intermediaries and interpreters of the elements of a foreign culture? Which strategies are used by translators to effective communication between the Bulgarian and Polish cultures? Do translations give a fair and accurate representation of the original poem?

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

References

Botew, Ch. (1938), „Hadżi – Dymitr”, tłum. Z. Wolnikówna, Kamena, 9‑10, s. 168‑169.
View in Google Scholar

Botew, Ch. (1987), „Hadżi Dymitr”, tłum. W. Broniewski, w: Konstantinowa, E., Gałązka, W. (red.), Niewidzialne skrzydła. Antologia poezji bułgarskiej (od IX wieku do roku 1944), Wydawnictwo Literackie, Kraków, s. 47‑49.
View in Google Scholar

Botew, Ch. (1960), Wybór pism, Biblioteka Narodowa, Wrocław–Kraków.
View in Google Scholar

Botev, X. (1998), „Hadži Dimitʺr”, w: Todorov, I. (red.), Avtentičniât Botev,. Stihotvoreniâta na Hristo Botev, avtentičen tekst, Prozorec, Sofiâ, ss. 83‑84.
View in Google Scholar

Barańczak, S. (2004), Ocalone w tłumaczeniu. Szkice o warsztacie tłumacza poezji z dołączeniem małej antologii przekładów‑problemów, a5, Kraków.
View in Google Scholar

Georgiew, N. (1981), „Ballada Botewa Hadżi Dymitr – próba analizy”, w: Dąbrowska‑Partyka, M. (red.), Interpretacja literacka na terenie Zachodniej i Południowej Słowiańszczyzny, Nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 357‑385.
View in Google Scholar

Gołek‑Sepetliewa, D. (2011), „Charakterystyka paradygmatu bułgarskiej poezji odrodzeniowej – przykład twórczości Christo Botewa”, Pamiętnik Słowiański, 2, s. 83‑106.
View in Google Scholar

Górski, T. (2006), „Intertekstualność a przekład”, Między Oryginałem i Przekładem, XI: Nieznane w przekładzie, s. 231‑243.
View in Google Scholar

Grudzień, S. (2011), „Interdyscyplinarność w bułgarystycznej twórczości Henryka Batowskiego”, Słupskie Studia Historyczne, 17, s. 167‑177.
View in Google Scholar

Hejwowski, K. (2004), Kognitywno‑komunikacyjna teoria przekładu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
View in Google Scholar

Hrehorowicz, U. (1997), „Przypisy tłumacza: «to be or not to be»”, Między Oryginałem a Przekładem, III: Czy zawód tłumacza jest w pogardzie?, s. 109‑116.
View in Google Scholar

Jaroszewicz‑Kleindienst, B. (1971), „Recepcja twórczości Christo Botewa w Polsce”, w: Śliziński, J. (red.), Stosunki literackie polsko‑bułgarskie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, s. 29‑46.
View in Google Scholar

Juda, C. (2009), „Rozrachunki po przełomie. Polskie przekłady z literatury bułgarskiej po 1989 r. Diagnozy i prognozy. Współczesność i tradycja”, Przekłady Literatur Słowiańskich, 1/1, s. 15‑28.
View in Google Scholar

Legeżyńska, A. (1986), Tłumacz i jego kompetencje autorskie, PWN, Warszawa.
View in Google Scholar

Lewicki, R. (2002), „Obcość w przekładzie a obcość w kulturze”, w: idem (red.), Przekład, język, kultura, Wydawnictwo UMCS , Lublin, s. 43‑52.
View in Google Scholar

Pilecka, T. (1993), „Ojczyzna bułgarska wedle studentów Uniwersytetu w Sofii w światle badań ankietowych”, w: Bartmiński, J. (red.), Pojęcie ojczyzny we współczesnych językach europejskich, Instytut Europy Środkowo‑Wschodniej, Lublin, s. 205‑218.
View in Google Scholar

Solak, E. (2009), Znaki szczególne. Językowe i wokółjęzykowe problemy Bułgarskiego Odrodzenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
View in Google Scholar

Szpociński, A. (1999), Inni wśród swoich. Kultury artystyczne innych narodów w kulturze Polaków, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa.
View in Google Scholar

Szwat‑Gyłybowa, G. (2007), „Bałkan – wynaleziona przestrzeń narodowa Bułgarów”, Slavia Meridionalis, 7, s. 109‑122.
View in Google Scholar

Szwat‑Gyłybowa, G., Drzewiecka, E., et al. (red.) (2011), Leksykon tradycji bułgarskiej, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
View in Google Scholar

Wakarelski, Ch. (1965), Etnografia Bułgarii, tłum. K. Simiczijew, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław.
View in Google Scholar

Warchał, M. (2012), „Przekład artystyczny wobec funkcji dyskursu aksjologicznego w tekście źródłowym”, Przekłady Literatury Słowiańskich, 3, s. 97‑106.
View in Google Scholar

Vʺlov, I., „Pʺrviât ruski prevod na Hristo Botev”, [on‑line] http://old.duma.bg/2009/0609/060609/pegas/peg‑3.html – 01.09.2013.
View in Google Scholar

Mihajlov, K. (1999), „Botev na anglijski. Posveŝenie v tajnata na bʺlgarskiâ kosmos”, Literaturna misʺl, 1, s. 132‑142.
View in Google Scholar

Trajkov, B.H. (red.) (1964), Bʺlgarska hudožestvena literatura na čuždi ezici: bibliografski ukazatel 1823‑1962, Nauka i izkustvo, Sofiâ.
View in Google Scholar

Čolakov, L. (1959), „Edin neizvesten prevod na «Hadži Dimitʺr» na frenski ot 1914”, Izvestiâ, 3, Izd. na Bʺlgarskata akademiâ na naukite, Sofiâ, s. 317‑319.
View in Google Scholar

Downloads

Published

2015-06-03

How to Cite

Gołek‑Sepetliewa, D. (2015). Hadżi Dimityr Christo Botewa – obce elementy kulturowe w polskich przekładach. Między Oryginałem a Przekładem, 21(2/28), 107–121. https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.28.08