Tłumaczenie niderlandzkiego czasownika zeggen na przykładzie polskiego i szwedzkiego przekładu "Minoes" Annie M.G. Schmidt

Authors

  • Sylvia Liseling-Nilsson KU Leuven

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.23.2017.37.04

Keywords:

verbs of speech, cultural code, children’s literature, Annie M.G. Schmidt

Abstract

Translation of the Dutch Verb zeggen: The Case of Polish and Swedish Translation of Minoes by Annie M.G. Schmidt
The article provides an example of the influence of the cultural code, as well as linguistic conventions, on the form of a translation. A comparison between the original text and the translated Polish and Swedish texts revealed the adjustment to the cultures receiving the translations. Polish translator Joanna Borycka-Zakrzewska exploited the stylistic richness of the Polish language and used a variety of marked verbs, where additional paralinguistic elements are also stressed. Frequent repetitions of the same verb would in Polish be felt to be incompatible with accepted conventions. Swedish translator IngridnWikén Bonde have not varied the translation and used the lexical repetitions. It was possible to transfer Schmidt’s simple and repetitive style into the Swedish text without interfering with Swedish linguistic and stylistic conventions.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Literatura podmiotu:

Schmidt, A.M.G. (1989), Missan, przeł. I. Wikén Bonde, Berghs Förlag AB, Stockholm.

Schmidt, A.M.G. (2002), Minoes, Em. Querido’s Uitgeverij B.V. Amsterdam, Antwerpen.

Schmidt, A.M.G. (2006), Minu, (przeł. J. Borycka-Zakrzewska), Wydawnictwo Hokus-Pokus, Warszawa.

Literatura przedmiotu:

Adamczyk-Garbowska, M. (1988), Polskie tłumaczenia angielskiej literatury dziecięcej. Problemy krytyki przekładu, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.

Björck, S. (1983), Romanens formvärld. Studier i prosaberättarens teknik, Natur och Kultur, Stockholm.

Czukowski, K. (1941), Wysokoje iskusstwo, o princypach chudożestwiennego pieriewoda, / Высокое искусство. Принципы художественного перевода, Moskwa.

Dąmbska-Prokop, U. (1995), „Kilka uwag o tłumaczeniu tekstu”, w: Konieczna-Twardzikowa, J., Kropiwiec, U. (red.), Czy istnieje teoria przekładu?, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków, s. 13-20.

Gellerstam, M. (1996), „Anföringens estetik; Om dialogformler i tvärspråkigt perspektiv”, w: Josephson, O. (red.), Stilstudier: språkvetare skriver litterär stilistik, Hallgren & Fallgren, Uppsala, s. 12-27.

Kleszczowa, K. (1989), Verba dicendi w historii języka polskiego: zmiany znaczeń, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Levý, J. (1981), „Przekład jako proces podejmowania decyzji”, Pamiętnik Literacki, LXXII/1, s. 291-303.

Levý, J. (2011), The Art of Translation, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam–Philadelphia.

Linell, P. (1978). Människans språk. En orientering om språk, tänkande och kommunikation, Liber Läromedel, Lund.

Liljestrand, B. (1983), Tal i prosa. Om svenska författares anföringsteknik, Universitetet i Umeå, Umeå.

Liseling-Nilsson, S. (2014a), „The Emotionality of Interpersonal Communication and the Translation of the verb of speech from Swedish into Polish and Russian”, w: Witkoś, J., Jaworski, S. (red.), New Insights into Slavic Linguistics, Peter Lang, Frankfurt am Main, s. 229-237.

Liseling-Nilsson, S. (2012), Kod kulturowy a przekład. Na podstawie wybranych utworów Astrid Lindgren i ich polskich przekładów. The Cultural Code and Translation. The Case of Selected Works by Astrid Lindgren into Polish, Acta Universitatis Stockholmiensis, Stockholm.

Liseling-Nilsson, S. (2014b), „Niveau de langue dans l’original et traduction. Sur la traduction de verbe déclaratif «säga» de suédois en français”, w: Reuter, H. (red.), Le Nord en français: traduction, interprétation, interculturalité. Langage et société, Centre International de Phonétique Appliquée de Mons, Mons, s. 29-37.

Przybylska, R. (2003), Wstęp do nauki o języku polskim. Podręcznik dla szkół wyższych, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Wennerström, E. (1935), „Expresssiva anföringsverb”, w: Svensk stil, studier tillägnade Bengt Hesselman den 21 december, 1935, Almqvist & Wicksell, Uppsala–Stockholm, s. 151-160.

Wierzbicka, A. (1992), Semantics, Culture and Cognition. Universal Human Concepts in Culture-Specific Configurations, Oxford University Press, Oxford.

Downloads

Published

2017-09-29

How to Cite

Liseling-Nilsson, S. (2017). Tłumaczenie niderlandzkiego czasownika zeggen na przykładzie polskiego i szwedzkiego przekładu "Minoes" Annie M.G. Schmidt. Między Oryginałem a Przekładem, 23(3 (37), 69–82. https://doi.org/10.12797/MOaP.23.2017.37.04