O tłumaczeniu jednego wersu Burzy Shakespeare’a

Metafora w przekładzie dramatu

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.20.2014.25.06

Keywords:

drama translation, metaphor in translation, The Tempest, translation series, William Shakespeare

Abstract

On Translating One Verse from Shakespeare’s The Tempest: Metaphor in Drama Translation

The aim of this article is to discuss the existing Polish translations of one passage from The Tempest in the light of such essential components of the translation process as the need to include the situational context, metaphorical language as well as the socio‑historical background of the source text. The first part of the article discusses the history of drama translation in Poland with reference to The Tempest of William Shakespeare, while the second part describes translation strategies correlating to two divergent interpretations which link character construction in language with the overall meaning of the dramatic work.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

References

Aaltonen, S. (2000), Time‑Sharing on Stage: Drama Translation in Theatre and Society, Multilingual Matters, Clevedon.
View in Google Scholar

Balcerzan, E. (1968/1998/2013), „Poetyka przekładu artystycznego”, w: de Bończa Bukowski P., Heydel, M. (2013), Polska myśl przekładoznawcza. Antologia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 103‑118.
View in Google Scholar

Balcerzan, E. (2002) „«Sprzecznościowa» koncepcja literackości”, w: Bolecki W., Nycz R. (red.), Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa, s. 255‑267.
View in Google Scholar

Barańczak, S. (1984/2013), „Poetycki model świata a problemy przekładu artystycznego”, w: de Bończa Bukowski P., Heydel, M. (2013), Polska myśl przekładoznawcza. Antologia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 217‑238.
View in Google Scholar

Bassnett, S. (1985), „Ways through the Labyrinth: Strategies and Methods for Translating Theatre Texts”, w: Hermans, T. (red.), The Manipulation of Literature, Croom Helm, London, s. 97‑103.
View in Google Scholar

Cetera, A. (2009), Smak morwy. U źródeł recepcji przekładów Szekspira w Polsce, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
View in Google Scholar

Dent, R.W. (1984), Proverbial Language in English Drama, University of California Press, Berkeley. DOI: https://doi.org/10.1525/9780520318113
View in Google Scholar

Felver, C.S. (1964), „The Commedia dell’Arte and English Drama in the Sixteenth and Early Seventeenth Centuries”, Renaissance Drama. A Report on Research Opportunities, VI, s. 23‑34. DOI: https://doi.org/10.1086/renadramreporese.6.43264648
View in Google Scholar

Gilvary, K. (2004), „Shakespeare and Italian Comedy”, w: Malim, R., Great Oxford: Essays on the Life and Work of Edward De Vere, 17th Earl of Oxford, 1550‑1604, Parapress, Tunbridge Wells, s. 107‑126.
View in Google Scholar

Heras, G. (2013), „Dramatic Text/Literary Translation/Staging”, w: Bigliazzi, S., Ambrosi, P., Kofler, P. (red.), Translation in Theatre and Performance, Routledge, New York, s. 158‑164.
View in Google Scholar

Kowzan, T. (1985), „From Written Text to Performance – From Performance to Written Text”, w: Fisher‑Lichte, E. et al. (red.), Das Drama und seine Inszenierung, Max Niemeyer Verlag, Tübingen, s. 1‑11.
View in Google Scholar

Luce, M. (red.) (1919), The Works of Shakespeare: The Tempest, London.
View in Google Scholar

Mahood, M. (1992), Bit Parts in Shakespeare’s Plays, Cambridge University Press, Cambridge. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203264911
View in Google Scholar

Marrapodi, M. (red.) (2007), Italian Culture in the Drama of Shakespeare & His Contemporaries: Rewriting, Remaking, Refashioning, Ashgate Publishing, Aldershot–Burlington.
View in Google Scholar

Tretiak, A. (1924), „Wstęp”, w: Szekspir, W., Burza: komedja w pięciu aktach, przeł. J. Paszkowski, Krakowska Spółka Wydawnicza, Kraków.
View in Google Scholar

Ubersfeld, A. (1978), Lire le Théâtre, Éditions Sociales, Paris.
View in Google Scholar

Downloads

Published

2014-08-26

How to Cite

Kowalcze‑Pawlik, A. (2014). O tłumaczeniu jednego wersu Burzy Shakespeare’a: Metafora w przekładzie dramatu. Między Oryginałem a Przekładem, 20(3(25), 87–103. https://doi.org/10.12797/MOaP.20.2014.25.06