Interpretation in the Supreme National Tribunal in Poland (1946‑1948)

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.20.2014.24.07

Keywords:

druga wojna światowa, procesy zbrodniarzy wojennych, Najwyższy Trybunał Narodowy, tłumaczenie sądowe

Abstract

Niniejszy artykuł prezentuje działalność tłumaczy ustnych podczas procesów przed Najwyższym Trybunałem Narodowym ustanowionym w 1946 r. w celu osądzenia zbrodniarzy hitlerowskich po II wojnie światowej. Praca powstała w oparciu o materiały archiwalne zgromadzone w Instytucie Pamięci Narodowej i przedstawia po raz pierwszy sylwetki tłumaczy, którzy zostali zaangażowani do pracy w charakterze tłumaczy sądowych, a jednocześnie byli tłumaczami symultanicznymi lub konsekutywnymi. Artykuł omawia także kwestie zaufania wobec tłumaczy i ich kontroli podczas procesów zbrodniarzy wojennych.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

References

Archival Sources
View in Google Scholar

The archives of the Institute of National Remembrance – Commission for the Prosecution of Crimes against the Polish Nation (in Polish Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, hereinafter IPN):
View in Google Scholar

IPN/GK 196/1‑10: personal records, financial records, compensation, and protocols from the closed session and general organization of the SNT, including correspondence and miscellaneous items.
View in Google Scholar

IPN/GK 196/11‑38 The Arthur Greiser Trial.
View in Google Scholar

IPN/GK 196/39‑48 The Amon Goeth Trial.
View in Google Scholar

IPN/GK 196/48‑81 The Trial of Ludwig Fischer and his associates.
View in Google Scholar

IPN/GK 196/82‑115 The Rudolph Höss Trial.
View in Google Scholar

IPN/GK 196/116‑175 The trial of the SS Staff in the Auschwitz‑Birkenau concentration camp.
View in Google Scholar

IPN/GK 196/176‑238 The Albert Foster Trial.
View in Google Scholar

IPN/GK 196/239‑523 The Joseph Bühler Trial.
View in Google Scholar

IPN/GK 196/528‑541 Stenograph transcript from the A. Greiser Trial.
View in Google Scholar

IPN/GK 196/542‑547, 550, 553 Miscellaneous items.
View in Google Scholar

References
View in Google Scholar

Andres, D. Behr M. (Hrsg.) (2011), Interpretes Mundi – Deuter der Welt, Martin Maidenbauer, München.
View in Google Scholar

Arendt, H. (1963), Eichmann in Jerusalem. A Report on the Banality of Evil, The Viking Press, New York (Polish translation: Arendt, H. 1998, Eichmann w Jerozolimie. Rzecz o banalności zła, Znak, Kraków).
View in Google Scholar

Baker, M. (2010), “Interpreters and Translators in War Zone”, The Translator 16 (2), pp. 197‑222.
View in Google Scholar

Behr, M., Corpataux, M. (2006), Die Nürnberger Prozesse. Zur Bedeutung der Dolmetscher für die Prozesse und der Prozesse für die Dolmetscher, Martin Maidenbauer, München.
View in Google Scholar

Cyprian, T., Sawicki, J. (1962), Siedem procesów przed Najwyższym Trybunałem Narodowym (Seven trials before the Supreme National Tribunal), Instytut Zachodni, Poznań.
View in Google Scholar

Gaiba, F. (1998), The Origins of Simultaneous Interpretation: The Nuremberg Trial, University of Ottawa Press, Ottawa.
View in Google Scholar

Gumkowski, J., Kułakowski, T. (1961), Zbrodniarze hitlerowscy przed Najwyższym Trybunałem Narodowym (Hitler war criminals before the Supreme National Tribunal), Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa.
View in Google Scholar

Kalverkämper, H., Schippel, L. (Hrsg.) (2008), Simultandolmetschen in Erstbewährung: der Nürnberger Prozess 1945, Frank & Timme, Berlin.
View in Google Scholar

Kopczyński, A. (2009), “Wyższe Studium Języków Obcych Uniwersytetu Warszawskiego – pierwsza szkoła tłumaczy w Polsce (1963‑1972)” (The Higher Institute of Foreign Languages of the University of Warsaw – the first translation and interpretation training school in Poland), in: Hejwowski, K. et al. (red.), 50 lat polskiej translatoryki, Wydawnictwo Naukowe UW, Warszawa, pp. 53‑55.
View in Google Scholar

Koźniewski, K. (1950), “Na 10 języków” (Into 10 languages), Przekrój 296, 10 XII 1950.
View in Google Scholar

Lefevere, A. (1992), “Introduction”, in: Lefevere, A., Translation/History/Culture, Routledge, London – New York.
View in Google Scholar

Rybalkina, M. (2011), “Die sowjetischen Dolmetscher bei den Nürnberger Prozessen”, in: Andres, D., Behr M. (Hrsg.), Interpretes Mundi – Deuter der Welt, Martin Maidenbauer, München, pp. 11‑28.
View in Google Scholar

Scheible, D. (2011), “Das Tokioter Kriegsverbrechertribunal”, in: Andres, D., Behr, M. (Hrsg.), Interpretes Mundi – Deuter der Welt, Martin Maidenbauer, München, pp. 29‑61.
View in Google Scholar

Schützler, A. (2011), “Dolmetschen in Guantánamo”, in: Andres, D., Behr, M. (Hrsg.), Interpretes Mundi – Deuter der Welt, Martin Maidenbauer, München, pp. 81‑111.
View in Google Scholar

Shlesinger, M., Pöchhacker, F. (eds.) (2010), Doing Justice to Court Interpreting, John Benjamins, Amsterdam.
View in Google Scholar

Takeda, K. (2007), Sociopolitical Aspects of Interpreting at the International Military Tribunal for the Far East (1946‑1948), unpublished Ph.D. thesis, Tarragona.
View in Google Scholar

Takeda, K. (2009), “The Interpreter, the Monitor and the Language Arbiter”, Meta LIV, 2, pp. 191‑200.
View in Google Scholar

Takeda, K. (2010), “Interpreting at the Tokyo War Crimes Tribunal”, in: Shlesinger, M., Pöchhacker, F. (eds), Doing Justice to Court Interpreting, John Benjamins, Amsterdam, pp. 9‑27.
View in Google Scholar

Tobia, S. (2010). “Crime and Judgement. Interpreters/Translators in British War Crime Trials, 1945‑1949”, The Translator 16 (2), pp. 275‑293.
View in Google Scholar

Tryuk, M. (2004), L’interprétation communautaire. Des normes et des rôles dans l’interprétation, Wydawnictwo Tepis, Warszawa.
View in Google Scholar

Tryuk, M. (2012), ‘Ty nic nie mów, ja będę tłumaczył’. O etyce w tłumaczeniu ustnym (Keep quiet! I’ll interpret. On ethics in interpretation), Wydział Lingwistyki Stosowanej, Warszawa.
View in Google Scholar

Watanabe, T. (2009), “Interpretation at the Tokyo War Crimes Tribunal: An Overview and Tojo’s Cross‑Examination”, TTR XXII, 1, pp. 57‑91.
View in Google Scholar

Ždanova, V. (2009), Nasim oruziem bylo slovo. Perevodciki na vojnie. Unsere Waffe war das Wort. Translation in Kriegszeiten, Peter Lang, Frankfurt am Main.
View in Google Scholar

Downloads

Published

2014-05-26

How to Cite

Tryuk, M. (2014). Interpretation in the Supreme National Tribunal in Poland (1946‑1948). Między Oryginałem a Przekładem, 20(2(24), 85–106. https://doi.org/10.12797/MOaP.20.2014.24.07