Przekład tekstu naukowego i rola paratekstów

Authors

  • Iwona Piechnik Uniwersytet Jagielloński

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.19.2013.21.07

Keywords:

scientific translation, specialized text, paratext, footnote, comment, foreword, afterword

Abstract

Translation of a scientific texts and role of paratexts

The article analyses translator’s problems and the role of different paratexts (such as footnotes, comments, forewords, afterwords and text on the cover of books) in the translation of specialized texts (scientific ones in particular). In this type of texts, the information is imperative to the reader, so every intervention of a translator makes the sense more clear in the translated work.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

References

Antczak, M., Nowacka, A. (2009), Przypisy, powołania, bibliografia załącznikowa: jak tworzyć i stosować: podręcznik, wyd. 2. popr., Wydawnictwo SBP, Warszawa.
View in Google Scholar

Bogacki, K., (2010), « Sur quelques malentendus relatifs aux langues contrôlées », w: Górnikiewicz, J., Grzmil‑Tylutki, H., Piechnik, I. (éd.), En quête de sens. Études dédiées Marcela Świątkowska. W poszukiwaniu znaczeń. Studia dedykowane Marceli Świątkowskiej, Wydawnictwo UJ, Kraków.
View in Google Scholar

Brzozowski, J. (2011), Stanąć po stronie tłumacza: zarys poetyki opisowej przekładu, Wydawnictwo UJ, Kraków.
View in Google Scholar

Carstensen, B. (1988), “Loan‑translation: theoretical and practical issues”, Folia linguistica: Acta Societatis LinguisticæEuropææ, XXII/1‑2, s. 85‑92, [on-line] DOI: 10.1515/flin.1988.22.1-2.85.
View in Google Scholar

Dąmbska‑Prokop, U. (2012), O tłumaczeniu źle i dobrze, Wydawnictwo Sztuka i Wiedza, Kraków.
View in Google Scholar

Eckstein, M., Sosnowski, R. (2004), Komputer w pracy tłumacza: praktyczny poradnik, Tertium, Kraków.
View in Google Scholar

Gajda, S. (1982), Podstawy badań stylistycznych nad językiem naukowym, PWN, Warszawa–Wrocław.
View in Google Scholar

Hrehorowicz, U. (1997), „Przypisy tłumacza: to be or not to be?”, Między Oryginałem a Przekładem, III, s. 109‑116.
View in Google Scholar

Ingarden, R. (1955), „O tłumaczeniach”, w: idem, O sztuce tłumaczenia, Rusinek, M. (red.), Ossolineum, Wrocław, s. 127‑190.
View in Google Scholar

Ivir, V. (1988), “L exicological and translational treatment of internationalisms, Folia linguistica: Acta Societatis Linguisticæ Europææ, XXII/1‑2, s. 93‑102, [on-line] DOI: 10.1515/flin.1988.22.1-2.93.
View in Google Scholar

Kaufman, S. (2009), „Przypisy tłumacza tekstu specjalistycznego: od mediacji do współuczestnictwa”, w: Skibińska, E. (red.), Przypisy tłumacza, Księgarnia Akademicka, Kraków, s. 139‑173.
View in Google Scholar

Kątny, A. (red.) (2001), Języki fachowe: problemy dydaktyki i translacji, Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, Olecko.
View in Google Scholar

Kozłowska, Z. (2007), O przekładzie tekstu naukowego (na materiale tekstów językoznawczych), wyd. 2. zm., Wydawnictwo UW, Warszawa.
View in Google Scholar

Lerat, P. (1995), Les langues spécialisées, PUF, Paris.
View in Google Scholar

Lindsay, D. (1995), Dobre rady dla piszących teksty naukowe, przeł. K. Pesz, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
View in Google Scholar

Lipczuk, R., (1992), „Internacjonalizmy a «fałszywi przyjaciele tłumacza»”, Język a Kultura, 7, s. 135‑143.
View in Google Scholar

Maćkiewicz, J. (1992), „Wyrazy międzynarodowe a kształtowanie się europejskiej ligi słownikowej”, Język a Kultura, 7, s. 145‑153.
View in Google Scholar

Maćkiewicz, J. (1996), Jak pisać teksty naukowe?, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
View in Google Scholar

Maćkiewicz, J. (2000), „Potoczne w naukowym – niebezpieczeństwa i korzyści, Język a Kultura, 13, s. 107‑113.
View in Google Scholar

Mamet, P. (red.) (2003), Języki specjalistyczne: Zagadnienia dydaktyki i przekładu, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice.
View in Google Scholar

Markowski, M.P. (1998), „«Przy ryzyku, że będzie to zaskoczeniem». Uwagi o tłumaczeniu Derridy”, Literatura na Świecie, 11‑12 (328‑329), s. 248‑261.
View in Google Scholar

Ogonowska, A. (2010), Twórcze metafory medialne: Baudrillard – McLuhan – Goffman, Universitas, Kraków.
View in Google Scholar

Pieńkos, J. (1993), Przekład i tłumacz we współczesnym świecie. Aspekty lingwistyczne i pozalingwistyczne, PWN, Warszawa.
View in Google Scholar

Pisarska, A. (1989), Creativity of translators: the translation of metaphorical expressions in non‑literary texts, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
View in Google Scholar

Pisarska, A., Tomaszkiewicz, T. (1998), Współczesne tendencje przekładoznawcze, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
View in Google Scholar

Rachwałowa, M. (1986), Słownictwo tekstów naukowych, Ossolineum, Wrocław.
View in Google Scholar

Snell‑Hornby, M. (1995), Translation Studies: An Integrated Approach, wyd. 2. uzup., John Benjamins Publishing Company, Amsterdam–Philadelphia.
View in Google Scholar

Sosnowski, R. (2002), „Radość tłumaczenia tekstów specjalistycznych. Terminologia”, Między Oryginałem a Przekładem, VII, s. 205‑216.
View in Google Scholar

Stróżyński, T. (2009), „Przypisy Boya tłumacza”, w: Skibińska, E. (red.), Przypisy tłumacza, Księgarnia Akademicka, Kraków, s. 49‑73.
View in Google Scholar

Tazbir, J. (1997), Edytorskie potknięcia, Wydawnictwo UG, Gdańsk.
View in Google Scholar

Troskolański, A.T. (1982), O twórczości: piśmiennictwo naukowo‑techniczne, wyd. 2. uzup., Wydawnictwo Naukowo‑Techniczne, Warszawa.
View in Google Scholar

Tryuk, M. (red.) (2010), O tłumaczach, prawnikach, lekarzach i urzędnikach: teoria i praktyka tłumaczenia środowiskowego w Polsce, Bel Studio, Warszawa.
View in Google Scholar

Downloads

Published

2013-07-20

How to Cite

Piechnik, I. (2013). Przekład tekstu naukowego i rola paratekstów. Między Oryginałem a Przekładem, 19(3/21), 109–125. https://doi.org/10.12797/MOaP.19.2013.21.07