Kompetencje miękkie tłumacza w ujęciu interdyscyplinarnym

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.26.2020.50.03

Keywords:

soft skills, social competences, translator’s qualifications

Abstract

Soft Skills in Translation: An Interdisciplinary Approach

The article reviews the topic of soft skills in Translation Studies, to compare it with the research regarding this issue in other disciplines. An analysis of the competences required by the work market with the tools “borrowed” from Social Sciences helps to demonstrate the discrepancies between the proposals of T.S. regarding translator’s skills and the theories offered by other branches of knowledge, and, perhaps more importantly, the opinions about the desired qualifications professed by the potential employers.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Albin, J. (2012), „Kompetencja z punktu widzenia tłumacza”, [w:] Maria Piotrowska et al., red. Kompetencje tłumacza, Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium”, Kraków 31-48.

Albin, J. (2014), The Reflective Translator. Strategies and Affects of Self-directed Professionals, Peter Lang Editions, Frankfurt.

Armstrong, M. (2006), A Handbook of Human Resource Management Practice, Kogan Page Publishers, London–Philadelphia.

Bednarczyk, A. (2005), Wybory translatorskie. Modyfikacja tekstu literackiego w przekładzie i kontekst asocjacyjny, Oficyna Wydawnicza „Leksem”, Łask.

Bednarczyk, A. (2012), „Jeszcze raz o dominancie. Piosenka autorska – dominanta meliczna”, Między Oryginałem a Przekładem. 18: 39-57.

Biel, Ł. (2012), „Kompetencja w zakresie świadczenia usług tłumaczeniowych a uczenie się przez projekt”, [w:] Maria Piotrowska et al., red. Kompetencje tłumacza, Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium”, Kraków 97-105.

Bogusz-Przybylska, K. (2012), Modele kompetencji i definiowanie kompetencji w organizacjach, HR Wisdom Keeper, [online] https://hrwisdomkeeper.wordpress.com/2012/10/09/modele-kompetencji-i-definiowanie-kompetencji-worganizacjach/, 3.04.2018.

Boyatzis, R. (1982), The Competent Manager: A Model for Effective Performance, John Wiley & Sons, New York–Chichester–Brisbane–Toronto–Singapore.

Brożyna-Reczko, M. (2017), „Kompetencja twórcza tłumacza. O potrzebie kształcenia kreatywnego myślenia i pisania”, Między Oryginałem a Przekładem. 23 (38): 11-33, https://doi.org/10.12797/MOaP.23.2017.38.01.

Brzozowski, J. (2004), „Czy istnieje w Polsce szkoła hermeneutyczna w przekładzie?”, Między Oryginałem a Przekładem. 9: 23-38.

Dybiec-Gajer, J. (2012), „Kompetencje profesjonalnego tłumacza a kształcenie i sukces zawodowy. Model kompetencji EMT z perspektywy polskich tłumaczy w Parlamencie Europejskim”, [w:] Maria Piotrowska et al., red. Kompetencje tłumacza, Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium”, Kraków 163-189.

EMT Competence Framework 2017, [online] https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/emt_competence_fwk_2017_en_web.pdf, 13.08.2018.

Etkind, E., Faigel, M. (1967), „Comparative Stylistics: a Guide to the Art of Translation”, Sage Journals, https://doi.org/10.1177/039219216701505703.

Gentile, A., Ozolins, U., Vasilakakos, M. (1996), Liaison Interpreting: A Handbook, Melbourne University Press, Melbourne.

Gile, D. (1995), Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam–Philadelphia, https://doi.org/10.1075/btl.8(1st).

Grosbart, Z. (2006), „O arcytrudnej sztuce przekładu”, Studia o Przekładzie. 21.

Jakobson, R. (1959), „On Linguistic Aspects of Translation”, [w:] Reuben Arthur Brower, red. On Translation, Harvard University Press, Cambridge, MA 232-239.

Katan, D. (1999), Translating Cultures. An Introduction for Translators, Interpreters and Mediators, St. Jerome Publishing, Manchester.

Kelly, D. (2014), A Handbook for Translator Trainers: A Guide to Reflective Practice, Routledge, New York, https://doi.org/10.4324/9781315760292.

Król, H., Ludwiczyński, A. (red.) (2006), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

PACTE (2009), „Results of the Validation of the PACTE Translation Competence Model: Acceptability and Decision Making”, Across Languages and Cultures. 10(2): 207-230, https://doi.org/10.1556/Acr.10.2009.2.3.

Piotrowska, M. (2007), Proces decyzyjny tłumacza: podstawy metodologii nauczania przekładu pisemnego, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.

Piotrowska, M. (2016), Proces decyzyjny tłumacza. Zarys metodyki nauczania przekładu, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

Płuska, K. (2017), „Miękko o kompetencjach”, [online] https://www.katarzynapluska.pl/kompetencje-miekkie-i-twarde-czym-sa/, 15.08.2018.

Pöchhacker, F. (2004), Introducing Interpreting Studies, Psychology Press, London, https://doi.org/10.4324/9780203504802.

Spitzberg, B., Cupach, W. (2012), Handbook of Interpersonal Competence Research, Springer Science & Business Media, New York–Berlin–Heidelberg–London–Paris–Tokyo.

Toury, G. (1995), Descriptive Translation Studies and Beyond, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam–Philadelphia, https://doi.org/10.1075/btl.4.

Vinay, J. P., Darbelnet, J. (1958), Stylistique comparée du français et de l’anglais, Didier, Paris.

Werewka, J., Wietecha, M. (2015), „Analiza wpływu kompetencji miękkich przy przejściu programistów na stanowiska kierowników projektów”, Informatyka ekonomiczna/Business Informatics. 4(38): 64-90.

Downloads

Published

2020-12-29

How to Cite

Kruk-Junger, K. (2020). Kompetencje miękkie tłumacza w ujęciu interdyscyplinarnym. Między Oryginałem a Przekładem, 26(4 (50), 55–72. https://doi.org/10.12797/MOaP.26.2020.50.03