Kompetencje zawodowe tłumacza audiowizualnego – między teorią a praktyką

Authors

  • Magdalena Szpilman Uniwersytet Warszawski
  • Aleksandra Hasior Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.26.2020.50.05

Keywords:

audiovisual translation, specialized translation, translator competences, the role of a translator

Abstract

Professional Competences of an Audiovisual Translator – between Theory and Practice

The article aims to outline the subject of specialized translation, including audiovisual translation (AV). AV translators have to face a variety of topics, often basing their work on non-linguistic knowledge, combining linguistic, intercultural and technological competences. The article aims at practical verification of the EMT competence framework.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Albin, J. (2012), „Kompetencja z punktu widzenia tłumacza”, [w:] Maria Piotrowska et al., red. Kompetencje tłumacza, Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium”, Kraków, 31-48.

Albin, J. (2013), „Kształcenie tłumaczy a samokształcenie, czyli o poszukiwaniu metod wykorzystania w dydaktyce doświadczeń zawodowych tłumaczy”, [w:] Maria Piotrowska, Anna Szczęsny, red. Dydaktyka przekładu, Księgarnia Akademicka, Kraków, 47-66, https://doi.org/10.12797/MOaP.19.2013.19-20.05.

Bandura, A. (1971), Social Learning Theory, General Learning Corporation, New York.

Biernacka-Licznar, K. (2011), „Kształcenie tłumaczy specjalistycznych w sieci EMT. Sprawa Kellgrena – przykład nabywania kompetencji tłumaczeniowej”, Rocznik Przekładoznawczy. 6: 133-150, https://doi.org/10.12775/RP.2011.010.

Bogucki, Ł. (2013), Areas and Methods of Audiovisual Translation Research, Peter Lang, Frankfurt am Main, https://doi.org/10.3726/978-3-653-03263-5.

Chaume, F. (2004), „Film Studies and Translation Studies: Two Disciplines at Stake in Audiovisual Translation”, Meta. 49(1): 12-24, https://doi.org/10.7202/009016ar.

Dąmbska-Prokop, U. (2000), „Kompetencje tłumacza”, [w:] Urszula Dąmbska-Prokop, red. Mała encyklopedia przekładoznawstwa, Wydawnictwo Akademii Polonijnej „Educator”, Częstochowa, 109-110.

Díaz-Cintas, J. (2001), „Teaching Subtitling at University”, [w:] Sonia Cunico, red. Training Translators and Interpreters in the New Millennium, University of Portsmouth, Portsmouth.

Díaz-Cintas, J., red. (2008), The Didactics of Audiovisual Translation, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam, https://doi.org/10.1075/btl.77.

Díaz-Cintas, J., Orero, P. (2010), „Voiceover and Dubbing”, [w:] Yves Gambier, Luc van Doorslaer, red. Handbook of Translation Studies, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam, 441-445, https://doi.org/10.1075/hts.1.voi1.

Díaz-Cintas, J., Remael, A. (2007), Audiovisual Translation: Subtitling, St. Jerome, Manchester.

Dybiec-Gajer, J. (2012), „Kompetencje profesjonalnego tłumacza a kształcenie i sukces zawodowy. Model kompetencji EMT z perspektywy polskich tłumaczy w Parlamencie Europejskim”, [w:] Maria Piotrowska et al., red. Kompetencje tłumacza, Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium”, Kraków, 167-193.

Espasa, E. (2004), „Myths about documentary translation”, [w:] Pilar Orero, red. Topics on audiovisual translation, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam–Philadelphia, 183-197, https://doi.org/10.1075/btl.56.19esp.

Franco, E., Matamala, A., Orero, P. (2010), Voice-over Translation. An Overwiew, Peter Lang AG, Bern.

Hasior, A. (2018), „Documentary translation in the Polish market of television programmes”, [w:] Magdalena Aleksandrzak, red. Języki specjalistyczne w lingwistyce stosowanej: między teorią i praktyką, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 63-77.

Jankowska, A. (2012), „Kompetencje tłumacza audiowizualnego”, [w:] Maria Piotrowska et al., red. Kompetencje tłumacza, Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium”, Kraków, 243-265.

Kajzer-Wietrzny, M., Tymczyńska, M. (2015), „Devising a systematic approach to examination marking criteria for audiovisual translation: a case study from Poland”, The Interpreter and Translator Trainer. 9(3): 342-355, https://doi.org/10.1080/1750399X.2015.1100400.

Mayoral, R., Kelly, D., Gallardo, N. (1988), „Concept of Constrained Translation. Non-Linguistic Perspectives of Translation”, Meta, 33(3): 356-367, https://doi.org/10.7202/003608ar.

Model kompetencji tłumacza zawodowego EMT 2017, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/emt_competence_fwk_2017_en_web. pdf, 15.01.2020.

Morin-Hernández, K. (2009), „La révision comme clé de la gestión de la qualité des traductions en contexte professionnel” (praca doktorska), Université de Rennes, [online] http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/38/32/66/PDF/These-MorinHernandez.pdf, 31.01.2019.

Orero, P. (2004), „The pretended easiness of voice-over translation of TV interviews”, Jostrans. 2: 76-96. http://www.jostrans.org/issue02/art_orero.php, 31.01.2019.

Orero, P. (2006), „Synchronization in voice-over”, [w:] José María Bravo Gozalo, red. A new spectrum of Translation Studies, Publicaciones de la Universidad de Valladolid, Valladolid, 255-264.

Orero, P. (2009), „Voice-over in Audiovisual Translation”, [w:] Jorge Díaz-Cintas, Gunilla Anderman, red. Audiovisual Translation. Language Transfer on Screen, Palgrave Macmillan, London, 130-139, https://doi.org/10.1057/9780230234581_10.

Sanocka, K. (2013), „‘Nasz klient, nasz pan’, czyli tłumaczenie jako produkt na rynku usług językowych. Potrzeby, procesy, jakość i zarządzanie”, Między oryginałem a przekładem, 19(1/2[19/20]): 23-38, https://doi.org/10.12797/MOaP.19.2013.19-20.03.

Tomaszkiewicz, T. (2000), „Kształcenie tłumaczy na potrzeby komunikacji audiowizualnej”, [w:] Anna Setkowicz, red. O nauczaniu przekładu, TEPiS, Warszawa 247-252.

Tomaszkiewicz, T. (2006), Przekład audiowizualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Tryuk, M. (2008), „Co to jest tłumaczenie audiowizualne?”, Przekładaniec. 20(1): 26-39.

Zabalbeascoa, P. (2008), „The nature of the audiovisual text and its parameters”, [w:] Jorge Díaz-Cintas, red. The didactics of Audiovisual Translation, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam–Philadelphia, 21-37, https://doi.org/10.1075/btl.77.05zab.

Filmografia:

Pierwszy stopień do piekła (Evil knows! In the name of science)

Tajna Armia Europy (WW2 Secret Army)

Tajemniczy świat modliszek (Alien Insect – Praying Mantis – Mante religieuse)

Downloads

Published

2020-12-29

How to Cite

Szpilman, M., & Hasior, A. (2020). Kompetencje zawodowe tłumacza audiowizualnego – między teorią a praktyką. Między Oryginałem a Przekładem, 26(4 (50), 95–112. https://doi.org/10.12797/MOaP.26.2020.50.05