Miłość w cieniu traumy w powieści Le mort qu’il faut Jorgego Semprúna i w jej przekładach na hiszpański i polski

Authors

  • Małgorzata Gaszyńska-Magiera Uniwersytet Warszawski

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.28.2022.56.02

Keywords:

concentration camp prose, trauma, emotions, literary translation

Abstract

LOVE IN THE SHADOW OF TRAUMA IN THE NOVEL LE MORT QU’IL FAUT BY JORGE SEMPRÚN AND ITS TRANSLATIONS INTO SPANISH AND POLISH

Testimonies of concentration camps prisoners are usually exceptionally emotional. The ways of expressing feelings in this kind of writings is a relatively little explored issue, and the existing case studies focused on linguistic markers of negative emotions, such as horror, despair and gloom. However, the range of feelings expressed in the memories of the survivors is much wider and includes also emotions such as friendship, love, and compassion. The article analyzes excerpts from Jorge Semprún’s novel Le mort qu’il faut, particularly those which show feelings for a woman, and their translations into Spanish and Polish. The purpose of the analysis is to list the techniques used by specialists to translate these passages and to evaluate to what extent they managed to convey their emotional temperature.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

References

Analizowane teksty
View in Google Scholar

Semprún, J. (2001/2016), Le mort qu’il faut, Gallimard, Paris, wydanie elektroniczne.
View in Google Scholar

Semprún, J. (2001), Viviré con su nombre, morirá con el mío, tłum. Carlos Pujol, editor digital: Titivillus, México DF, wydanie elektroniczne.
View in Google Scholar

Semprún, J. (2002), Odpowiedni trup, tłum. Maryna Ochab, Czytelnik, Warszawa.
View in Google Scholar

Opracowania
View in Google Scholar

Carbaugh, D. (1990), “Toward a Perspective on Cultural Communication and Intercultural Contact”, Semiotica. 80: 15-35. DOI: https://doi.org/10.1515/semi.1990.80.1-2.15
View in Google Scholar

Ferrán, O. Herrmann G., red. (2014), A Critical Companion to Jorge Semprún: Buchenwald, Before and After, Palgrave Macmillan, New York.
View in Google Scholar

Ferrán, O. Herrmann G., (2014), Introduction, [w:] Ofelia Ferrán, Gina Herrmann, red. A Critical Companion to Jorge Semprún: Buchenwald, Before and After, Palgrave Macmillan, New York, 1-36.
View in Google Scholar

Gaszyńska-Magiera, M. (2019), Tożsamość w obozie koncentracyjnym. Wokół przekładów powieści Jorgego Semprúna Le mort qu’il faut na polski i hiszpański, [w:] Ewa Gruszczyńska, Małgorzata Guławska-Gawkowska, Anna Szczęsny, red. Translatoryczne i dyskursywne oblicza komunikacji, Instytut Lingwistyki Stosowanej WLS UW, Warszawa, 13-26.
View in Google Scholar

Hénaff, L. (2011), “La littérature ou la vie: l’obsession de la littérarité chez Jorge Semprun”, @nalyses. Revue de critique et de théorie littéraires. 6(3): 115-149 [online] https://uottawa.scholarsportal.info/ottawa/index.php/revue-analyses/article/view/647-, 25.11.2020.
View in Google Scholar

Kulesza, D. (2017), „Polska literatura obozowa. Kilka pytań o syntezę, której nie ma”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. 4(42): 23-41. DOI: https://doi.org/10.18778/1505-9057.42.02
View in Google Scholar

Margalit, A. (2015), Emocje przypominane, [w:] Elżbieta Wichrowska, Anna M.
View in Google Scholar

Szczepan-Wojnarowska, Roma Sendyka, Ryszard Nycz, red., Historie afektywne i polityki pamięci, Instytut Badań Literackich, Warszawa, 65-94.
View in Google Scholar

Nazimek, J. (2015), „Dwa rodzaje dyskursów w polskiej literaturze lagrowej”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. 15: 55-63. DOI: https://doi.org/10.24917/3913
View in Google Scholar

Polak, E. (1968), Morituri, Pax, Warszawa.
View in Google Scholar

Puzynina, J. (2000), Uczucia a postawy we współczesnym języku polskim, [w:] Iwona Nowakowska-Kempna, Anna Dąbrowska, Janusz Anusiewicz, red., Uczucia w języku i tekście, Wrocław, 9-24, Język a Kultura, t. 14.
View in Google Scholar

Schwarz-Friesel, M. (2015), Giving Horror a Name: Verbal Manifestations of Despair, Fear and Anxiety in Texts of Holocaust Victims and Survivors, [w:] DOI: https://doi.org/10.1075/ceb.10.15sch
View in Google Scholar

Ulrike M. Lüdtke, red. Emotion in Language: Theory – Research – Application, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam, 289-304.
View in Google Scholar

Semprún, J. (1994), L’Écriture ou la vie, Gallimard, Paris.
View in Google Scholar

Swoboda, T. (2014), Powtórzenie i różnica. Szkice z krytyki przekładu, Wydawnictwo w Podwórku, Gdańsk.
View in Google Scholar

Tokarz, B. (2015), „Tłumacz, emocje i przekład”, Poznańskie Studia Slawistyczne. 9: 381-394. DOI: https://doi.org/10.14746/pss.2015.9.23
View in Google Scholar

Tokarz, B. (2017), Miejsce emocji w przekładzie, [w:] Piotr Fast, Tamara Brzostkowska-Tereszkiewicz, Justyna Pisarska, red. Przekład i emocje, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice, 7-32.
View in Google Scholar

Wierzbicka, A. (1990), Podwójne życie człowieka dwujęzycznego, [w:] Władysław Miodunka, red. Język polski w świecie, PWN, Warszawa–Kraków, 71-104.
View in Google Scholar

Wierzbicka, A. (1999), Mówienie o emocjach. Semantyka, kultura i poznanie, [w:] Anna Wierzbicka, Język – umysł – kultura, Jerzy Bartmiński, red. PWN, Warszawa, 138-162.
View in Google Scholar

Downloads

Published

2022-06-30

How to Cite

Gaszyńska-Magiera, M. (2022). Miłość w cieniu traumy w powieści Le mort qu’il faut Jorgego Semprúna i w jej przekładach na hiszpański i polski. Między Oryginałem a Przekładem, 28(2/56), 25–43. https://doi.org/10.12797/MOaP.28.2022.56.02