Poetyka polskiego przekładu Genji monogatari, czyli Opowieści o księciu Genjim Murasaki Shikibu

Perspektywa tłumacza

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.28.2022.58.05

Keywords:

Genji Monogatari, The Tale of Genji, Murasaki Shikibu, translation strategies

Abstract

POETICS OF THE FIRST POLISH TRANSLATION OF GENJI MONOGATARI, OR THE TALE OF GENJI BY MURASAKI SHIKIBU: THE TRANSLATOR’S POINT OF VIEW

The article identifies the most important translation strategies and challenges faced by the translator of the first Polish translation of Genji Monogatari, or The Tale of Genji. The work, written in 1008, is a masterpiece of not only Japanese but also world literature and is widely included in the cultural heritage of humanity. Its author, Murasaki Shikibu (?978-1025 or 1031) is considered a forerunner of modern literary fiction with a profound humanistic approach. The work itself has been translated into modern Japanese and many European languages. Originally written in classical Japanese, it is distinguished by the ambiguity of expression, lexical polysemy, elaborate honorific language, and cultural hermeticism. The author discusses how, in light of the above, the Polish translation will balance the goal of making Murasaki’s work intelligible for the Polish reader with the need of preserving the elements of ‘foreignness’ of the old Japanese culture, for the translation is intended to fulfill not only a mediating and communicative function between Polish and Japanese cultures but also a cognitive one.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Balcerzan, E. (1968), „Poetyka przekładu artystycznego”, Nurt. 8: 23-26.
View in Google Scholar

Balcerzan, E. (1998), „Poetyka przekładu artystycznego”, [w:] Edward Balcerzan, Literatura z literatury (strategie tłumaczy), Śląsk, Katowice, 17-31.
View in Google Scholar

Berman, A. (2009), „Przekład jako doświadczenie obcego” (tłum. Uta Hrehorowicz), [w:] Piotr Bukowski, Magda Heydel, red. Współczesne teorie przekładu, Antologia, Wydawnictwo Znak, Kraków, 247-264.
View in Google Scholar

Brzozowski, J. (2011), Stanąć po stronie tłumacza. Zarys poetyki opisowej przekładu, WUJ, Kraków.
View in Google Scholar

Burkhard, H. (2008), „Kulturemy i ich miejsce w teorii przekładu”, Język a Kultura. 20: 197-209.
View in Google Scholar

Genette, G. (1997), Paratexts Thresholds of Interpretation (tłum. Jane E. Lewin), Cambridge University Press, Cambridge.
View in Google Scholar

Kordzińska-Nawrocka, I. (2008), „Opowieść o księciu Genjim”, [w:] Iwona Kordzińska-Nawrocka, red. Dziesięć wieków Genji monogatari w kulturze Japonii, WUW, Warszawa, 21-58.
View in Google Scholar

Kordzińska-Nawrocka, I. (red.) (2008), W kręgu tradycji dworu Heian, Trio, Warszawa.
View in Google Scholar

Kotański, W. (1961), Dziesięć tysięcy liści, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
View in Google Scholar

Melanowicz, M. (2011), Historia literatury japońskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
View in Google Scholar

Murasaki, S. (1970), Genji monogatari (Opowieść o księciu Genjim), t. 1-6, Shōgakkan, Tōkyō.
View in Google Scholar

Murasaki, S. (2020), Dziennik i pieśni (tłum. Monika Szyszka), Matsumi, Wrocław.
View in Google Scholar

Nagórko, A. (2021), „Anny Wierzbickiej key words a kulturemy: porównywanie języków – porównywanie kultur”, Prace Filologiczne. 76: 387-400.
View in Google Scholar

Nakano, K. (1991), „Genji monogatari ni okeru sōshiji” (Narrator w Opowieści o księciu Genjim), [w:] Mitani Kuniaki, Higashihara Nobuaki, red. Genji monogatari.
View in Google Scholar

Katari to hyōgen (Opowieść o księciu Genjim. Narracja i styl), Yūseidō, Tōkyō, 104-123.
View in Google Scholar

Nida, A.E. (2009), „Zasady odpowiedniości” (tłum. Anna Skucińska), [w:] Paweł Bukowski, Magdalena Heydel, red. Współczesne teorie przekładu. Antologia, Wydawnictwo Znak, Kraków, 51-70.
View in Google Scholar

NPRH, https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/narodowy-program-rozwoju-humanistyki (26.07.2022).
View in Google Scholar

Rak, M. (2015), „Co to jest kulturem?”, LingVaria. 10(20): 305-317, https://doi.org/10.12797/LV.10.2015.20.23. DOI: https://doi.org/10.12797/LV.10.2015.20.23
View in Google Scholar

Tokarz, B. (2010), Spotkania. Czasoprzestrzeń przekładu artystycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
View in Google Scholar

Tōru, T. (1991), Genji monogatari no tai’ihō (Kontrapunkt w Genji monogatari), Tōkyō Daigaku Shuppankai, Tōkyō.
View in Google Scholar

Tsunoda, B. (1966), Murasaki shikibu to sono jidai (Murasaki Shikibu i jej czasy), Kadokawa Shoten, Tōkyō.
View in Google Scholar

Wierzbicka, A. (2007), Słowa klucze. Różne języki – różne kultury, WUW, Warszawa.
View in Google Scholar

Wesołowska, M. (2016), Muzyka i muzyczność prozy japońskiej okresu Heian (794-1192), Oficyna Naukowa, Warszawa.
View in Google Scholar

Zen’yaku Kogojiten (Słownik klasycznego języka japońskiego z tłumaczeniami) (2011), Miyakoshi Masaru, Ishii Masami, Oda Masaru, red. Ōbunsha, słownik elektroniczny Casio XD-Z 4900.
View in Google Scholar

Downloads

Published

2022-12-18

How to Cite

Kordzińska-Nawrocka, I. (2022). Poetyka polskiego przekładu Genji monogatari, czyli Opowieści o księciu Genjim Murasaki Shikibu: Perspektywa tłumacza. Między Oryginałem a Przekładem, 28(4(58), 107–125. https://doi.org/10.12797/MOaP.28.2022.58.05