Przekład z języka japońskiego – wielopłaszczyznowa semiotyka poezji japońskiej

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.28.10

Keywords:

Japanese language, kanji, kana, poetry, haiku

Abstract

Translating Japanese – multilayered semiotics of Japanese poetry


The translation of the Japanese poetry is an extraordinary challenge for a translator. The specificity of this language comes not only from the diversity of morphological, inflexive or word formation differences. First of all, it is a language embedded in a completely different culture. The important element is a writing system based on the three sub‑characters: kanji ideograms and two kana syllabaries. For this reason the poetry comprises two layers: the verbal and the graphic layer. The translator maintaining concised utterances, essential feature of Japanese poetry, must express in the translation all the wealth of meanings, contained in both, verbal and graphic layers of the original. In Japanese poetry, besides those two mentioned earlier layers, there are also many rhetorical figures, which develop in a reader’s eyes many images‑associations overlaping the content of a poem by adding them “between the lines”.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

References

Eco, U., (2002), W poszukiwaniu języka uniwersalnego, tłum. W. Soliński, Wydawnictwo Marabut, Oficyna Wydawnicza Volumen, Gdańsk–Warszawa.
View in Google Scholar

Fujiwara, T. (2008), Ogura hyakunin isshu, czyli Zbiór z Ogura – po jednym wierszu od stu poetów, tłum. A. Zalewska, Jeżeli P to Q Wydawnictwo, Poznań.
View in Google Scholar

Huszcza, R., Ikushima, M., Majewski, J., (2003), Gramatyka japońska. Podręcznik z ćwiczeniami, t. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
View in Google Scholar

Iwanowski, M. (2004), Segmentacja grafów tōyō‑kanji drukowanego pisma japońskiego, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa.
View in Google Scholar

Matsumoto, D., Juang, L. (2007), Psychologia międzykulturowa, tłum. A. Nowak, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
View in Google Scholar

Melanowicz, M. (1994), Literatura japońska. Od VI do połowy XIX wieku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
View in Google Scholar

Nisbett, R. (2009), Geografia myślenia, tłum. E. Wojtych, Smak Słowa, Sopot.
View in Google Scholar

Olszewski, K. (2003), Ki no Tsurayuki a poszukiwanie tożsamości kulturowej w literaturze japońskiej X wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
View in Google Scholar

„Słowa o takim samym odczycie”, [on‑line] http://matsumi.ownlog.com/slowa‑o‑takim‑samym‑odczycie,2512525,komentarze.html – 12.09.2013.
View in Google Scholar

Starecka, K. (red.) (2007), Pismo japońskie, t. 1, Nozomi, Warszawa.
View in Google Scholar

Suzuki, T. (1992), „O cechach charakterystycznych japońskich ideogramów kanji” [Nihon kanjino tokuseini tsuite], w: Yamamoto, S., Nakanishi, S. (red.), Rozważania nad kulturą ideogramów kanji [Kanjibunka wo kangaeru], Taishūkan shoten, Tōkyō, s. 67‑102.
View in Google Scholar

Tomaszkiewicz T. (2009), „Tłumaczenie piktogramów i ikon”, w: Kwiatkowska, A., Jarniewicz, J. (red.), Między obrazem a tekstem, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
View in Google Scholar

Wilkoszewska K. (2005), „Wizualna poezja – poetyckie malarstwo”, w: Wilkoszewska, K. (red.), Estetyka japońska. Słowa i obrazy. Antologia, Universitas, Kraków.
View in Google Scholar

Wybacz, B. (2005), Urok oka. Postrzeganie przyjemności w kulturze japońskiej, praca magisterska na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu M. Curie‑Skłodowskiej, Lublin.
View in Google Scholar

Yamamoto, S. (1992), „Kanji i kana” [Kanji to kana], w: Yamamoto, S., Nakanishi, S. (red.), Rozważania nad kulturą ideogramów kanji [Kanjibunka wo kangaeru], Taishūkan shoten, Tōkyō, s. 11‑40.
View in Google Scholar

Żuławska‑Umeda, A. (1983), Haiku, Ossolineum, Wrocław.
View in Google Scholar

Żuławska‑Umeda, A. (2007), Poetyka szkoły Matsuo Bashō (lata 1684‑1694), Wydawnictwo Neriton, Warszawa.
View in Google Scholar

Downloads

Published

2015-06-03

How to Cite

Zakrzewska, J. (2015). Przekład z języka japońskiego – wielopłaszczyznowa semiotyka poezji japońskiej. Między Oryginałem a Przekładem, 21(2/28), 139–160. https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.28.10