Przekład z języka japońskiego – wielopłaszczyznowa semiotyka poezji japońskiej

Authors

  • Joanna Zakrzewska Polsko‑Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.28.10

Keywords:

Japanese language, kanji, kana, poetry, haiku

Abstract

Translating Japanese – multilayered semiotics of Japanese poetry


The translation of the Japanese poetry is an extraordinary challenge for a translator. The specificity of this language comes not only from the diversity of morphological, inflexive or word formation differences. First of all, it is a language embedded in a completely different culture. The important element is a writing system based on the three sub‑characters: kanji ideograms and two kana syllabaries. For this reason the poetry comprises two layers: the verbal and the graphic layer. The translator maintaining concised utterances, essential feature of Japanese poetry, must express in the translation all the wealth of meanings, contained in both, verbal and graphic layers of the original. In Japanese poetry, besides those two mentioned earlier layers, there are also many rhetorical figures, which develop in a reader’s eyes many images‑associations overlaping the content of a poem by adding them “between the lines”.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Eco, U., (2002), W poszukiwaniu języka uniwersalnego, tłum. W. Soliński, Wydawnictwo Marabut, Oficyna Wydawnicza Volumen, Gdańsk–Warszawa.

Fujiwara, T. (2008), Ogura hyakunin isshu, czyli Zbiór z Ogura – po jednym wierszu od stu poetów, tłum. A. Zalewska, Jeżeli P to Q Wydawnictwo, Poznań.

Huszcza, R., Ikushima, M., Majewski, J., (2003), Gramatyka japońska. Podręcznik z ćwiczeniami, t. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Iwanowski, M. (2004), Segmentacja grafów tōyō‑kanji drukowanego pisma japońskiego, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa.

Matsumoto, D., Juang, L. (2007), Psychologia międzykulturowa, tłum. A. Nowak, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

Melanowicz, M. (1994), Literatura japońska. Od VI do połowy XIX wieku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Nisbett, R. (2009), Geografia myślenia, tłum. E. Wojtych, Smak Słowa, Sopot.

Olszewski, K. (2003), Ki no Tsurayuki a poszukiwanie tożsamości kulturowej w literaturze japońskiej X wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

„Słowa o takim samym odczycie”, [on‑line] http://matsumi.ownlog.com/slowa‑o‑takim‑samym‑odczycie,2512525,komentarze.html – 12.09.2013.

Starecka, K. (red.) (2007), Pismo japońskie, t. 1, Nozomi, Warszawa.

Suzuki, T. (1992), „O cechach charakterystycznych japońskich ideogramów kanji” [Nihon kanjino tokuseini tsuite], w: Yamamoto, S., Nakanishi, S. (red.), Rozważania nad kulturą ideogramów kanji [Kanjibunka wo kangaeru], Taishūkan shoten, Tōkyō, s. 67‑102.

Tomaszkiewicz T. (2009), „Tłumaczenie piktogramów i ikon”, w: Kwiatkowska, A., Jarniewicz, J. (red.), Między obrazem a tekstem, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Wilkoszewska K. (2005), „Wizualna poezja – poetyckie malarstwo”, w: Wilkoszewska, K. (red.), Estetyka japońska. Słowa i obrazy. Antologia, Universitas, Kraków.

Wybacz, B. (2005), Urok oka. Postrzeganie przyjemności w kulturze japońskiej, praca magisterska na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu M. Curie‑Skłodowskiej, Lublin.

Yamamoto, S. (1992), „Kanji i kana” [Kanji to kana], w: Yamamoto, S., Nakanishi, S. (red.), Rozważania nad kulturą ideogramów kanji [Kanjibunka wo kangaeru], Taishūkan shoten, Tōkyō, s. 11‑40.

Żuławska‑Umeda, A. (1983), Haiku, Ossolineum, Wrocław.

Żuławska‑Umeda, A. (2007), Poetyka szkoły Matsuo Bashō (lata 1684‑1694), Wydawnictwo Neriton, Warszawa.

Downloads

Published

2021-07-22

How to Cite

Zakrzewska, J. (2021). Przekład z języka japońskiego – wielopłaszczyznowa semiotyka poezji japońskiej. Między Oryginałem a Przekładem, 22(2(28), 139–160. https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.28.10