„I tu leży wampir pogrzebany” – powiedzenia, przysłowia, frazeologizmy w przekładach wybranych utworów Andrzeja Sapkowskiego na język rosyjski

Authors

  • Marcin Dziwisz Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.27.2021.51.01

Keywords:

idiomatic phrase, translation, modification, equivalent

Abstract

And Here Lies a Buried Vampire: Sayings, Proverbs, Idioms in Translations of Selected Works by Andrzej Sapkowski into Russian

This paper elaborates on ways of proverbs and sayings transition, presentin A. Sapkowski’s works, into Russian. Gathered material was discussed from the perspective of both original and translation texts. Analysis covered idiomatic phrases, created by the author, as well as real, existingones, that were subjected to different kinds of modifications in the Polishtext. The presence of this kind of stylistic devices can be considered in a context of realization of the author’s idiolect features in translation text, which makes proper transition of described units so vitally important. It is due to the fact that they become a distinctive feature of Sapkowski style, and should be reflected in the Russian text.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Chlebda, W. (2005), Szkice o skrzydlatych słowach. Interpretacje lingwistyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.

Dąmbska-Prokop, U. (red.) (2000), Mała encyklopedia przekładoznawstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Języków Obcych i Ekonomii Educator, Częstochowa.

Fedosov, I. V., Lapickij, A. N. (red.) (2003), Frazeologičeskij slovarʹ russkogo âzyka, Ûnves, Moskva.

Kuznecov, S. A. (red.) (2004), Bolʹšoj tolokovyj slovarʹ russkogo âzyka, Norint, Sankt-Peterburg.

Makurat, H. (2017), „Frazeologizmy i przysłowia w przekładzie bajek Iwana Kryłowa z języka rosyjskiego na kaszubszczyznę”, Prace Językoznawcze. 19(4): 93-105.

Manasterska-Wiącek, E. (2009), Polska poezja dla dzieci w przekładach na język rosyjski. Na podstawie wierszy Juliana Tuwima i Jana Brzechwy, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

Müldner-Nieckowski, P. (red.) (2004), Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego. Wyrażenia, zwroty, frazy, Wydawnictwo Świat Książki, Warszawa.

Polański, K. (red.) (1999), Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.

Pstyga, А. (2014), „Frazeologia w dyskursie medialnym. (Nie)przekładalność i problem spójnej reprezentacji tekstów”, [w:] Wojciech Chlebda, red. Frazeologia a przekład, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 216-223.

Recker, Â. I. (1974), Teoriâ perevoda i perevodčeskaâ praktika. Očerki lingvističeskoj teorii perevoda, Meždunarodnye otnošeniâ, Moskva.

Sapkowski, A. (1996), Chrzest ognia, Wydawnictwo superNowa, Warszawa.

Sapkowski, A. (1995), Czas pogardy, Wydawnictwo superNowa, Warszawa.

Sapkowski, A. (1994), Krew elfów, Wydawnictwo superNowa, Warszawa.

Sapkowski, A. (1992), Miecz przeznaczenia, Wydawnictwo superNowa, Warszawa.

Sapkowski, A. (1993), Ostatnie życzenie, Wydawnictwo superNowa, Warszawa.

Sapkowski, A. (1997), Pani Jeziora, Wydawnictwo superNowa, Warszawa.

Sapkowski, A. (1997), Wieża Jaskółki, Wydawnictwo superNowa, Warszawa.

Sapkovskij, A. (2000), Bašnâ Lastočki (tłum. Evgenij Vajsbrot), AST, Moskva.

Sapkovskij, A. (2003), Vladyčica Ozera (tłum. Evgenij Vajsbrot), AST, Moskva.

Sapkovskij, A. (1999), Kreŝenie ognëm (tłum. Evgenij Vajsbrot), AST, Moskva.

Sapkovskij, A. (1996), Krovʹ èlʹfov (tłum. Evgenij Vajsbrot), AST, Moskva.

Sapkovskij, A. (1996), Meč Prednaznačeniâ (tłum. Evgenij Vajsbrot), AST, Moskva.

Sapkovskij, A. (1996), Poslednee želanie (tłum. Evgenij Vajsbrot), AST, Moskva.

Sapkovskij, A. (1997), Čas Prezreniâ (tłum. Evgenij Vajsbrot), AST, Moskva.

Seliverstova, E. I. (2014), „Frazeologiâ N. C. Leskova v češskih perevodah”, [w:] Wojciech Chlebda, red. Frazeologia a przekład, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 101-109.

Stěpanova, L. (2014), „Фразеологизмы в современных русских детективных романах и проблемы их перевода на чешский язык”, [w:] Wojciech Chlebda, red. Frazeologia a przekład, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 133-139.

Tabakowska, E. (1990), „Językoznawstwo kognitywne a poetyka przekładu”, Teksty Drugie. 3: 97-114.

Urban, A. (2014), „Przetłumaczalność zidiomatyzowanych związków frazeologicznych w powieści dla młodzieży Ursuli Poznanski «Erebos»”, [w:] Wojciech Chlebda, red. Frazeologia a przekład, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 149-158.

Volkova, T. (red.) (2000), Universalʹnyj frazeologičeskij slovarʹ russkogo âzyka, ACT-Press Kniga, Moskva.

Ziomek, J. (1972), „O przekładaniu przysłów”, Teksty: teoria literatury, krytyka, interpretacja. 6: 29-41.

Downloads

Published

2021-03-15

How to Cite

Dziwisz, M. . (2021). „I tu leży wampir pogrzebany” – powiedzenia, przysłowia, frazeologizmy w przekładach wybranych utworów Andrzeja Sapkowskiego na język rosyjski. Między Oryginałem a Przekładem, 27(1 (51), 11–26. https://doi.org/10.12797/MOaP.27.2021.51.01