Z dziejów kształtowania się normy przekładu toponimów

Przypadek chorwacko‑polski

Authors

  • Katarzyna Wołek‑San Sebastian Uniwersytet Jagielloński

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.33.05

Keywords:

translation, toponyms, norm, translator training

Abstract

Development of the Norm for Translating Croatian Toponyms Into Polish

The article discusses factors that affect translation of Croatian toponyms into Polish in utility (non‑artistic) translation. These include: a) normative documents, b) usus, c) historical variability of the tendency to use endonyms/exonyms. Guide books for Croatia published in Poland in the 1930s were subjected to analysis, followed by a comparison of the toponyms contained therein with the modern norm and the modern usus. The findings provided by the analysis may be useful in translator training.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Cieślikowa, A. (1996), „Jak ocalić w tłumaczeniu nazwy własne?”, Między Oryginałem a Przekładem, 2: Przekład, jego tworzenie się i wpływ, Kraków, s. 311‑320.

Dybiec, J. (2007), „«What’s in a name?» Przekład nazw własnych i tytułów a obcość”, w: Piotrowska, M. (red.) (2007), Język a komunikacja (18). Współczesne kierunki analiz przekładowych. Monografia z cyklu „Język trzeciego tysiąclecia”, Tertium, Kraków, s. 145‑154.

Grzenia, J. (2000), „Pisownia obcych nazw geograficznych w wybranych polskich publikacjach”, Zeszyty Prasoznawcze, 1‑2, Kraków, s. 105‑114.

Grzenia, J. (2008), Słownik nazw geograficznych z odmianą i wyrazami pochodnymi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Jakus‑Borkowa, E. (1987), Nazewnictwo polskie, WSP, Opole.

Kowalik, R. (1936), Jugosłowiański Adriatyk. Dalmacja, Związek Polaków – Ognisko Polskie, Zagreb.

Lubaś, W. (1992), „Referencjalne i niereferencjalne aspekty transpozycji słowiańskich nazw własnych”, w: Rzepka, W., Nagórko, A. (red.) (1992), Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8: Prace na XI Międzynarodowy Kongres Slawistów w Bratysławie 1993 [1]. Językoznawstwo, Energeia, Warszawa, s. 139‑145.

Podróżowania przez Jugosławię (b.r.), Putnik – Towarzystwo dla Podróży i Turystyki w Królestwie Jugosławii, Beograd.

Siennicka, H. (1936), Uroda Jugosławii, Instytut Wydawniczy „Biblioteka Polska”, Warszawa.

Urzędowy wykaz polskich nazw geograficznych świata (2013), Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa, [on-line] http://ksng.gugik.gov.pl/pliki/wykaz_polskich_nazw_geograficznych.pdf – 10.05.2015.

Vademecum tłumacza. Wskazówki redakcyjne dla tłumaczy (2015), Departament Języka Polskiego. Dyrekcja generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych. Komisja Europejska, Luksemburg.

Zych, M. (2014), „Nowy wykaz polskich nazw geograficznych świata i zasady jego opracowania na tle dotychczasowych publikacji”, Polski Przegląd Kartograficzny, 46(2), s. 140‑161.

Downloads

Published

2016-10-24

How to Cite

Wołek‑San Sebastian, K. (2016). Z dziejów kształtowania się normy przekładu toponimów: Przypadek chorwacko‑polski. Między Oryginałem a Przekładem, 22(3(33), 55–68. https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.33.05