Ignacy Krasicki po arabsku

Analiza krytyczna przekładu Karola Załuskiego

Authors

  • Paweł Siwiec Uniwersytet Jagielloński

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.28.04

Keywords:

Załuski, Krasicki, fables, Polish, Arabic, translation, Lokman

Abstract

Ignacy Krasicki in Arabic. A critical analysis of K. Załuski’s translation

In 1860, count Karol Załuski (1834 1919) published a booklet containing his Arabic translations of four fables by the leading Polish Enlightment Age poet Ignacy Krasicki, as well as Polish translations of four Arabic Lokman’s fables. Thus, for the first time in history, pieces of Polish literature were translated into Arabic by a Polish orientalist. Cast into oblivion for almost a century, the booklet was eventually discovered and briefly described by the Polish orientalist Jan Reychman in the mid twentieth century. This paper is an analysis of Załuski’s translation as well as a more detailed description of the booklet itself.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bayki i przypowieści Ignacego Krasickiego (1820), Drukarnia A. Marcinowskiego, Wilno.

Cherbonneau, A. (1846), Fables de Lokman, Imprimerie Royale, Paris.

Erpenius, T. (1767), Grammatica arabica, Samuel et Johannes Luchtmans, Academia Typographes, Leiden.

Freytag, G.W. (1823), Locmani fabulae et plura loca ex codicibus maximam partem historicis selecta, A. Marcum, Bonn.

Hélot, L., Hélot, H. (1847), Fables de Lokman surnommé le sage, T. Barrois, Paris.

Krasicki, I. (1976), Pisma poetyckie, t. 2, oprac. Z. Goliński, Warszawa.

Reychman, J. (1957), „Karol Załuski i pierwsze przekłady z literatury polskiej na języki orientalne”, w: Strelcyn, S. (red.) „Szkice z dziejów polskiej orientalistyki”, PWN, Warszawa, s. 157-158.

Roedigero, A. (1839), Locmani fabulae quae circumferuntur annotationibus criticis et glossario explanatae, Halis Saxonum.

Sękowski, J. (1818), Amtsal Lokam el ‑Hakim, podobieństwa czyli bajki Lokmana, Drukarnia XX. Pijarów, Wilno.

Wspomnienia o rodzinie Załuskich w XIX wieku (1907), Drukarnia „Czasu”, Kraków.

Zajączkowski, A. (1957), „Z dziejów orientalizmu polskiego doby mickiewiczowskiej”, w: Strelcyn, S. (red.), „Szkice z dziejów polskiej orientalistyki”, PWN, Warszawa, s. 95-156.

[Załuski, K.] (1860), Wybór bajek i przypowieści z Lokmana i Krasickiego w dwóch przekładach polskim i arabskim, nakładem Drukarni Nadwornej i Rządowej, Wiedeń.

Załuski, K. (1869), „O języku koptyckim i jego w lingwistyce stanowisku”, Rocznik Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, XVII, Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 164-176.

Załuski, K. (1883), O języku perskim i tegoż piśmiennictwie, Drukarnia „Czasu”, Kraków.

Downloads

Published

2021-07-22

How to Cite

Siwiec, P. (2021). Ignacy Krasicki po arabsku: Analiza krytyczna przekładu Karola Załuskiego. Między Oryginałem a Przekładem, 22(2(28), 43–54. https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.28.04