Ignacy Krasicki po arabsku

Analiza krytyczna przekładu Karola Załuskiego

Authors

  • Paweł Siwiec Uniwersytet Jagielloński

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.28.04

Keywords:

Załuski, Krasicki, fables, Polish, Arabic, translation, Lokman

Abstract

Ignacy Krasicki in Arabic. A critical analysis of K. Załuski’s translation

In 1860, count Karol Załuski (1834 1919) published a booklet containing his Arabic translations of four fables by the leading Polish Enlightment Age poet Ignacy Krasicki, as well as Polish translations of four Arabic Lokman’s fables. Thus, for the first time in history, pieces of Polish literature were translated into Arabic by a Polish orientalist. Cast into oblivion for almost a century, the booklet was eventually discovered and briefly described by the Polish orientalist Jan Reychman in the mid twentieth century. This paper is an analysis of Załuski’s translation as well as a more detailed description of the booklet itself.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

References

Bayki i przypowieści Ignacego Krasickiego (1820), Drukarnia A. Marcinowskiego, Wilno.
View in Google Scholar

Cherbonneau, A. (1846), Fables de Lokman, Imprimerie Royale, Paris.
View in Google Scholar

Erpenius, T. (1767), Grammatica arabica, Samuel et Johannes Luchtmans, Academia Typographes, Leiden.
View in Google Scholar

Freytag, G.W. (1823), Locmani fabulae et plura loca ex codicibus maximam partem historicis selecta, A. Marcum, Bonn. DOI: https://doi.org/10.1515/9783112443767
View in Google Scholar

Hélot, L., Hélot, H. (1847), Fables de Lokman surnommé le sage, T. Barrois, Paris.
View in Google Scholar

Krasicki, I. (1976), Pisma poetyckie, t. 2, oprac. Z. Goliński, Warszawa.
View in Google Scholar

Reychman, J. (1957), „Karol Załuski i pierwsze przekłady z literatury polskiej na języki orientalne”, w: Strelcyn, S. (red.) „Szkice z dziejów polskiej orientalistyki”, PWN, Warszawa, s. 157-158.
View in Google Scholar

Roedigero, A. (1839), Locmani fabulae quae circumferuntur annotationibus criticis et glossario explanatae, Halis Saxonum.
View in Google Scholar

Sękowski, J. (1818), Amtsal Lokam el ‑Hakim, podobieństwa czyli bajki Lokmana, Drukarnia XX. Pijarów, Wilno.
View in Google Scholar

Wspomnienia o rodzinie Załuskich w XIX wieku (1907), Drukarnia „Czasu”, Kraków.
View in Google Scholar

Zajączkowski, A. (1957), „Z dziejów orientalizmu polskiego doby mickiewiczowskiej”, w: Strelcyn, S. (red.), „Szkice z dziejów polskiej orientalistyki”, PWN, Warszawa, s. 95-156.
View in Google Scholar

[Załuski, K.] (1860), Wybór bajek i przypowieści z Lokmana i Krasickiego w dwóch przekładach polskim i arabskim, nakładem Drukarni Nadwornej i Rządowej, Wiedeń.
View in Google Scholar

Załuski, K. (1869), „O języku koptyckim i jego w lingwistyce stanowisku”, Rocznik Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, XVII, Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 164-176.
View in Google Scholar

Załuski, K. (1883), O języku perskim i tegoż piśmiennictwie, Drukarnia „Czasu”, Kraków.
View in Google Scholar

Downloads

Published

2015-06-03

How to Cite

Siwiec, P. (2015). Ignacy Krasicki po arabsku: Analiza krytyczna przekładu Karola Załuskiego. Między Oryginałem a Przekładem, 21(2/28), 43–54. https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.28.04