Trzy niby‑odsłony – trudności Petroniuszowego Satyrikonu z odbiorem w kulturze polskiej

Authors

  • Aleksandra Arndt Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.20.2014.26.04

Keywords:

Petronius, Satyricon, Polish translations

Abstract

Three Kind of Views: The Difficulties of Petronius’ Satyricon Presence in Polish Culture

The Satyricon of Petronius (first century AD) is one of the masterpieces of world literature. While in Europe it was regularly translated from the seventeenth century, these translators in Poland caught him until the early twentieth century. First the most famous part of the work, The Banquet of Trimalchio, translated Leopold Staff. Subsequently, Satyricon was translated by Mieczysław Brożek (1968) and Leszek Wysocki (2011). Unfortunately, the translations will not be permanently engraved in Polish culture. The causes of this condition were the lack of ability of some translators, improper practices of publishing and finally the excessive conservatism of the critics.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

References

Albrecht von, M., (1992), Geschichte der römischen Literatur. Von Andronicus bis Boethius. Mit besonderer Berücksichtigung für die Neuzeit, K.G. Saur Verlag, München.
View in Google Scholar

Brożek, M. (2005), „Wstęp”, w: Petroniusz, Satyryki, przeł. i oprac. M. Brożek, wyd. II, Ossolineum, Wrocław.
View in Google Scholar

Brożek, M. (1967), „Praca tłumacza starożytnych autorów łacińskich”, Filomata.
View in Google Scholar

Cytowska, M., Szelest, H. (1992), Literatura rzymska. Okres cesarstwa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
View in Google Scholar

Holzberg, N., (2003), Powieść antyczna, przeł. M. Wójcik, Homini, Kraków.
View in Google Scholar

Jarniewicz, J. (2012), Gościnność słowa. Szkice o przekładzie literackim, Znak, Kraków.
View in Google Scholar

Kołodziejczyk, S. (1963), „Literatury starożytne”, Rocznik Literacki, Warszawa, s. 382‑398.
View in Google Scholar

Kołodziejczyk, S. (1968), „Literatury starożytne”, Rocznik Literacki, Warszawa, s. 485‑481.
View in Google Scholar

Korpanty, J. (2004), „O nowy przekład «Satyryków» Petroniusza”, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, nr 16, Poznań, s. 93‑101.
View in Google Scholar

Korpanty, J. (2012), „Petroniusz Arbiter, «Satyrikon», tłumaczenie polskie i komentarz Leszek Wysocki”, Nowy Filomata, R. XVI, z. 2, nr 16, Poznań, s. 316-318.
View in Google Scholar

Krawczuk, A. (2005), Spotkania z Petroniuszem, Iskry, Warszawa.
View in Google Scholar

Malinowski, G. „Od poetów do profesorów – uwagi na temat przekładów I ody Safony «Modlitwa do Afrodyty»”, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, nr 16, Poznań, s. 5‑26.
View in Google Scholar

Pannwitz, R. (1928), „Traducción y filólogos”, w: Vega, M.A. (red.) (1994),Textos clásicos de teoría de la traducción, Cátedra, Madrid, s. 297‑298.
View in Google Scholar

Petroniusz (1963), Uczta Trymalchiona, przeł. L. Staff, Czytelnik, Warszawa.
View in Google Scholar

Petroniusz (1968), Satyryki, przeł i oprac. M. Brożek, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
View in Google Scholar

Petroniusz Arbiter (2011), Satyrikon, tłum pol. i komentarz L. Wysocki, Polska Akademia Umiejętności, Kraków, Biblioteka Przekładów z Literatury Starożytnej, nr 17.
View in Google Scholar

Plezia, T. (1998), Słownik łacińsko‑polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
View in Google Scholar

Sinko, T. (1957), „De reconstructione fabulae Menippeae Petronii”, Meander, t. 12, Warszawa, s. 79.
View in Google Scholar

Wesenberg, W. (2007), „Zur Wanddekoration im Hause des Trimalchio”, w: Castagna, L., Lefévre, E. (red.), Studien zu Petron und seiner Rezeption. Studi su Petronio e sulla sua fortuna, de Gruyter, Berlin, s. 267‑283. DOI: https://doi.org/10.1515/9783110898927.267
View in Google Scholar

Downloads

Published

2014-11-13

How to Cite

Arndt, A. (2014). Trzy niby‑odsłony – trudności Petroniuszowego Satyrikonu z odbiorem w kulturze polskiej. Między Oryginałem a Przekładem, 20(4/26), 53–77. https://doi.org/10.12797/MOaP.20.2014.26.04