Komunikacyjny model przekładu tekstu prawnego

Authors

  • Joanna Nawacka Uniwersytet Warmińsko‑Mazurski
  • Maciej Nawacki Sąd Rejonowy w Olsztynie

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.19.2013.21.06

Keywords:

linguistic communication, a legal text translation, a descriptive level, a directive level

Abstract

A communicative model of a legal text translation

The article constitutes an attempt at constructing a model of a legal text translation on the basis of a general scheme of linguistic communication. It takes into account the normative aspect of a legal text, as a result of which the message is received on the descriptive level, i.e. the level of language and legal regulations, as well as on the directive level, which is semantically much deeper and requires applying specific statutory interpretation rules and even validation rules in order to describe legal norms. The presented communication schemes illustrate problems which result from superseding the recipient of a normative message with a replacement recipient, i.e. a translator, who is limited – or not – by their own legal intuition, i.e. the images they have in their mind. The schemes also refer to communication limitations which arise due to the linguistic channel, i.e. the written medium, which comes as a result of the matter that undergoes translation. The schematic approach to the model allows the author to analyze the problems of untranslatability of a legal text.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

References

Bodyńska‑Kysiak, B. (2010), „Błędy językowe w tłumaczeniach tekstów prawnych, prawniczych oraz ekonomicznych. O pewnej analizie sytuacji finansowej spółki”,w: Fast, P., Świeściak, A., przy współpracy Olszy, A. (red.), Błąd (i jego konsekwencje) w przekładzie, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie, Katowice–Częstochowa, s. 303‑308, Studia o Przekładzie, 28.
View in Google Scholar

Bugajski, M. (2007), Język w komunikowaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
View in Google Scholar

Dubisz, S. (red.) (2003), Uniwersalny słownika języka polskiego, t. 1‑4, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
View in Google Scholar

Gizbert‑Studnicki, T. (1986), Język prawny z perspektywy socjologicznej, PWN, Warszawa–Kraków.
View in Google Scholar

Maciejewski, W. (2007), „Próba semiotycznej analizy współczesnego języka prawnego”, w: Mróz, A., Niewiadomski, A., Pawelec, M. (red.), Współczesny język prawny i prawniczy. Ogólnopolska Konferencja Naukowa 20 kwietnia 2007r., wyd. by Authors, Warszawa, s. 115‑133.
View in Google Scholar

Malinowski, A. (2006), Polski język prawny. Wybrane zagadnienia, LexisNexis Polska, Warszawa.
View in Google Scholar

Nawacka, J., Nawacki, M. (2007), „Z obserwacji nad kontekstualnym rozumieniem tekstu prawnego jako podstawą translacji”, Acta Polono‑Ruthenica, XII, Olsztyn, s.145‑160.
View in Google Scholar

Nawacki, M. (2008), „Kognicja sądu na etapie czynności wyjaśniających”, w: Nowicka, I., Czeszejko‑Sochacki, M., Krysiak, A., Gałązka, M., Sadło, A., (red.), Reakcja policji na popełnione wykroczenia. Materiały pokonferencyjne, KGP, Warszawa, s. 52‑54.
View in Google Scholar

Pieńkos, J. (2003), Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków.
View in Google Scholar

Stelmach, J., Brożek, B. (2006), Metody prawnicze, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
View in Google Scholar

Zboroń, H. (2000), „Współczesne doktryny filozofii gospodarczej”, w: Pogonowska, B. (red.), Elementy etyki gospodarki rynkowej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
View in Google Scholar

Zieliński, M. (2010), Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, LexisNexis Polska, Warszawa.
View in Google Scholar

Downloads

Published

2013-07-20

How to Cite

Nawacka, J., & Nawacki, M. (2013). Komunikacyjny model przekładu tekstu prawnego. Między Oryginałem a Przekładem, 19(3/21), 95–107. https://doi.org/10.12797/MOaP.19.2013.21.06