Egzamin na tłumacza przysięgłego a normy przekładowe

Na przykładzie kryterium terminologii i frazeologii specjalistycznej w polsko‑francuskich tłumaczeniach tekstów ekonomicznych

Authors

  • Regina Solová Uniwersytet Wrocławski

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.33.03

Keywords:

sworn translator exam, translation norms, evaluation benchmarks, for translation, specialized terminology, economic texts

Abstract

Sworn Translator Exam and Translation Norms: Example of the Specialized Terminology and Phraseology Benchmarks Applied to the Translations of Economic Texts from Polish to French

This study deals with prescriptive norms applied to the national accreditation exams for sworn translator candidates in Poland. The study has been limited to norms for specialized terminology and phraseology in the Polish to French translations of economic texts. As these prescriptive norms have not been formulated explicitly, the study relies on the benchmarks which are used to evaluate the examination papers. The purpose of this article is to check the assumption that the examiners evaluate the papers without any clear benchmarks, and that the candidates attend the exam without knowing precisely on what basis they will be evaluated. This hypothesis is confirmed by an analysis of authentic examination papers which concentrates on the way the examiners apply the benchmark of the “terminology and phraseology of the specialized sublanguage”.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Académie française, [on-ine] http://www.academie‑francaise. fr – 1.04.2016.

Cieślik, B., Laska, L., Rojewski, M. (red.) (2010), (2014), Egzamin na tłumacza przysięgłego. Komentarz, teksty egzaminacyjne, dokumenty, C. H. Beck, Warszawa.

Code des sociétés commerciales. Kodeks spółek handlowych (2010), tłum. na fr. Rychel, A., C. H. Beck, Warszawa.

Code du travail. Kodeks pracy (2012), tłum. na fr. Zinserling, M., C. H. Beck, Warszawa.

Chesterman, A., (1993), „From ʻisʼ to ʻoughtʼ: laws, norms and strategies in translation studies”, Target, 5(1), Amsterdam, s. 1‑20. DOI: https://doi.org/10.1075/target.5.1.02che

Chesterman, A. (1997), Memes of translation. The spread of ideas in translation theory, John Benjamins, Amsterdam‑Philadelphia. DOI: https://doi.org/10.1075/btl.22

Delisle, J., Lee‑Jahnke, H., Cormier, M. C. (red.) (2004), (2006), Terminologia tłumaczenia. Terminologie de la traduction, tłum. i adapt. Tomaszkiewicz, T., Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Dybiec‑Gajer, J. (2013), Zmierzyć przekład? Z metodologii oceniania w dydaktyce przekładu pisemnego, Universitas, Kraków.

Eur‑Lex – Baza aktów prawnych Unii Europejskiej, [on-line] http://eur‑lex.europa.eu – 1.04.2016.

IATE – InterActive Terminology for Europe, [on-line] http://iate.europa.eu – 1.04.2016.

Kierzkowska, D. (red.) (2005), Kodeks tłumacza przysięgłego z komentarzem, TEPIS, Warszawa.

Kierzkowska, D. (2011), Kodeks tłumacza przysięgłego z komentarzem 2011, Translegis, Warszawa.

Kornacka, M. (2002), „Termin”, w: Lukszyn, J. (red.) (2002), Języki specjalistyczne. Słownik terminologii przedmiotowej, Katedra Języków Specjalistycznych UW, Warszawa, s. 137.

Kubacki, A. D. (2012), Tłumaczenie poświadczone. Status, kształcenie, warsztat i odpowiedzialność tłumacza przysięgłego, Wolters Kluwer, Warszawa.

Downloads

Published

2016-10-24

How to Cite

Solová, R. (2016). Egzamin na tłumacza przysięgłego a normy przekładowe: Na przykładzie kryterium terminologii i frazeologii specjalistycznej w polsko‑francuskich tłumaczeniach tekstów ekonomicznych. Między Oryginałem a Przekładem, 22(3(33), 21–40. https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.33.03