Audiodeskryptor i tłumacz – analogie i rozbieżności

Authors

  • Karolina Karaszewska Uniwersytet Warszawski

DOI:

https://doi.org/10.12797/MOaP.20.2014.23.07

Keywords:

audio describer, translator

Abstract

Audio describer vs. translator – analogies and discrepancies


A translator is, first of all, a person who translates texts from one language into another. However, a language as such is a much wider notion. We have body language, i.e. non‑verbal stimuli which we receive, interpret and process, and all kinds of other aural and visual stimuli. A blind person, like a translation recipient, needs an audio describer, i.e., a „go‑between” who will decode visual elements for him or her and transform them in an understandable way. It is impossible not to notice a similarity between audio describers and translators. That is why we need to pay attention to specific features audio‑describers should have that are not absolutely necessary for translators, as well as some features useful for both groups.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Opracowania

Bednarczyk, A. (2008), W poszukiwaniu dominanty translatorskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Grybosiowa, A. (2003), Język wtopiony w rzeczywistość, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Jakobson, R. (1959), „On Linguistic Aspects of Translation”, w: Brower, R.A. (ed.), On Translation, Harvard University Press (reprinted by Oxford University Press 1966), Cambridge, s. 232– 239.

Kielar, B. (1988), Tłumaczenie i koncepcje translatoryczne, Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków–Łódź–Gdańsk.

Nerlicki, K. (2005), „Czynności pozajęzykowe w procesie translatorycznym – kilka uwag w kontekście kształcenia tłumaczy”, w: Zieliński, L., Pławski, M. (red.), Rocznik przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu, 1, Wydawnictwo UMK, Toruń, s. 127‑134.

Tomaszkiewicz, T. (2006a), Terminologia tłumaczenia. Przekład i adaptacja, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Tomaszkiewicz, T. (2006b), Przekład audiowizualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Venuti, L. (2003), The Translator’s Invisibility. A History of Translation, New York–London.

Vercauteren, G. (2007), „Towards a European guideline for audio description”, w: Diaz Cintas, J., Orero, P., Remael, A. (ed.), Media for All – Subtitling for the Deaf, Audio Description, and Sign Language, Rodopi, Amsterdam – New York, s. 140‑149.

Yeung, J. (2007), „Audio description in the Chinese world”, w: Diaz Cintas, J., Orero, P., Remael, A. (ed.), Media for All – Subtitling for the Deaf, Audio Description, and Sign Language, Rodopi, Amsterdam – New York, s. 231‑244.

Zieliński, L., Pławski, M. (red.) (2005), Rocznik przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyka przekładu, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

Webgrafia

Głos Lektora, [on‑line] http://www.gloslektora.pl/audiodeskrypcja‑lektor‑film/audiodeskrypcja.html – 22.11.2012.

Downloads

Published

2021-07-22

How to Cite

Karaszewska, K. (2021). Audiodeskryptor i tłumacz – analogie i rozbieżności. Między Oryginałem a Przekładem, 20(1(23), 97–106. https://doi.org/10.12797/MOaP.20.2014.23.07